Publicatie

Marc Calon: ‘Het kan beter’

'Er is toekomst voor de sociale huisvesting. Dat verdient Nederland. Maar het moet beter. En het kan beter. Om in de toekomst een bijdrage te blijven leveren aan goed wonen in Nederland, zijn voor woningcorporaties in mijn ogen drie dingen noodzakelijk. De legitimatie in de maatschappij moet verbeteren. Het moet doelmatiger en efficiënter. En het toezicht moet scherper.’ Dat schrijft Marc Calon in het boek Missie en mores, dat verscheen ter gelegenheid van het afscheid van Jan van der Moolen als directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting.

Aedes-voorzitter Calon schreef de bijdrage aan het boek op persoonlijke titel. Hij verwacht dat er steeds mensen blijven die zijn aangewezen op hulp bij het vinden van geschikte huisvesting: 'Zij moeten daar op kunnen rekenen, de markt voorziet daar niet in. De overheid hoeft daar haar beperkte middelen niet aan te besteden als maatschappelijke ondernemingen die taak op zich nemen. Die kunnen dat beter en goedkoper. En door hun maatschappelijke inbedding zitten ze dichter op de lokale samenleving.'

Voor Calon betekent dat niet dat de huidige verschijningsvorm van corporaties of de grootte van de corporatiesector doelen op zich zijn: ‘Dat zijn slechts middelen. Maar ik wil er aan werken dat het unieke systeem van sociale huisvesting dat in Nederland opgebouwd is, ook over honderd jaar nog in enigerlei vorm bestaat. Dan moeten we vandaag nadenken wat daarvoor nodig is.’