Vereniging

Blog Marnix Norder: Klimaatakkoord…eindelijk de polderoplossing waar Nederland zo goed in is

Ik sta op het binnenplein van Nieuwspoort, het perscentrum van het Binnenhof. Lekker zomers weer en een glimlach op de gezichten van de tientallen aanwezigen. Er lopen ook ministers en staatssecretarissen van het kabinet. Ze wachten nerveus tot de persconferentie begint. Vandaag is een bijzondere dag: het Kabinet presenteert het Klimaatakkoord. Hierin is uitgewerkt hoe de hele samenleving zich moet transformeren om een duurzame toekomst voor onze kinderen te kunnen bereiken. Het deel over de gebouwde omgeving heb ik namens Aedes mede vorm mogen geven (samen met leden en medewerkers, hoor!), maar het gaat ook over landbouw, verkeer, industrie en elektriciteit.

De persconferentie wordt bijgewoond door vele journalisten. En terecht. Het is nogal wat. Ongeveer 150 belangen aan al die tafels - van werkgevers en werknemers, van milieuorganisaties en vervoer, van consumenten, huurders en financiers - moeten worden samengebracht tot 1 visie op de toekomst. 1 visie op Nederland klimaatneutraal. 1 visie op de transitie, op de weg er naar toe. ‘Eerlijk, haalbaar en betaalbaar’, zoals het Kabinet het verwoordt.

Natuurlijk: ik heb veel kanttekeningen. Veel voorwaarden, ook op de laatste congressen door de leden meegegeven, zijn zaken waar we de komende jaren scherp op moeten letten en sturen. Zoals dat de huurder de rekening niet moet krijgen. En dat de corporatie door onder andere de verhuurderheffing de noodzakelijke investeringen helemaal niet kan doen. Als je het echt wilt weten: klik naar ons persbericht dat we samen met de Woonbond hebben opgesteld.

Dus. Maar dat laat onverlet dat het iets ongelooflijk moois is van Nederland dat we dit al polderend met elkaar hebben bedacht en gaan uitvoeren. Met geven en nemen is er een koers voor een Nederland dat we met een goed gevoel kunnen overdragen aan onze kinderen.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl

19 juni 2019
Iedereen in bouwend Nederland roept: 'Stop de verhuurderheffing!

Er gebeurt zoveel dat ik de tijd niet heb om een blog te schrijven. Eigenlijk is dat natuurlijk onzin, want de tijd kan ik gewoon zelf maken, door andere prioriteiten te stellen. Dat doe ik dan ook. Ik neem je eerst mee naar De Meelfabriek in Leiden en daarna naar de opinie van Johan Conijn in Het Financieele Dagblad.

In De Meelfabriek heeft minister Ollongren een vergadering georganiseerd met bouwers, beleggers, (commerciële) verhuurders, gemeenten, provincies en huurders. Kortom, met iedereen die gaat over meer bouwen in Nederland. Opvallend feit is dat uit de cijfers blijkt dat het aantal gebouwde woningen niet stijgt en het aantal afgegeven bouwvergunningen daalt.

Bouwvergunningen? Ja, de bouwvergunning van vandaag is de woning van morgen. Dus een zeer belangrijke indicator van de toekomstige productie. Alle partijen vinden dit zorgelijk, want de vraag groeit juist. Sommigen zeggen dat de minister meer regie moet nemen. Dat de woondeals die nu met diverse regio’s worden gemaakt, te vrijblijvend zijn. Ik ben het daar grotendeels mee eens. De landelijke politieke urgentie moet meer aansluiten op de maatschappelijke roep om meer en betaalbare huizen. De kranten staan al vele maanden bol van de schrijnende voorbeelden.

Wat ook door werkelijk alle partijen wordt gezegd: ‘Stop de verhuurderheffing.’ Sinds de heffing is begonnen, is de productie van corporaties gehalveerd van meer dan 30.000 woningen naar 15.000 woningen per jaar. Iedereen die actief is in onze sector (of je nu een linkse of een rechtse politieke signatuur hebt) ziet, dat door het afdragen van vier maandhuren aan nieuwe belastingen de investeringskracht van woningcorporaties wordt opgeblazen. Als we niet oppassen: weg nieuwe woningen, weg renovaties, weg verduurzaming.

Maar er is meer. Straks komen er weer magere jaren. Tegenvallende economische resultaten. Een recessie. En van oudsher gaat het bouwen in die fase toch door, omdat corporaties investeren. Zodat niet al die bouwbedrijven, architecten, elektriciens etc. werkloos worden, maar juist continuïteit gewaarborgd is in de bouw. Deze economische sector is door het vorige kabinet op een desastreuse wijze behandeld. Nu is het besef in de sector: dat nooit weer. We kunnen ons dat niet veroorloven richting al die mensen die een woning zoeken in Nederland.

Tot slot Het Financieele Dagblad. Voormalig hoogleraar Johan Conijn heeft daarin een voorstel gelanceerd om de afbouw van de verhuurderheffing budgettair dragelijk te maken. Ik weet niet of ik het helemaal snap en of ik het een goed idee vind, maar wel heel goed dat er concrete voorstellen komen om de verhuurderheffing af te bouwen. Met Conijn’s parafrasering van Cato de Oude is heel bouwend Nederland het in ieder geval helemaal eens: ‘Overigens ben ik van mening dat de verhuurderheffing beëindigd moet worden.’

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

27 mei
Doldwaze week in Rotterdam
Het was een doldwaas Rotterdams weekje, met eigenlijk allemaal positieve berichten. Het begon natuurlijk met de uitspraak van de commissie-Dekker in het geschil tussen de gemeente Rotterdam en Woonbron. De gemeente wilde onze vrienden van Woonbron verplichten particuliere woningen te kopen om de verpaupering in Rotterdam-Zuid tegen te gaan. Rotterdam-Zuid is zo’n moeilijk gebied qua leefbaarheid dat er een Nationaal Programma is opgezet. En corporaties zouden dan de troep van huisjesmelkers moeten kopen en het verlies erop nemen. Oud-minister Sybilla Dekker heeft gezegd: dat kan alleen als een corporatie het zelf wil, je kan en mag dat niet verplichten, overheid! De gemeente is niet de baas van de corporaties.

Toen ik afgelopen woensdag op werkbezoek was bij Woonstad Rotterdam en Havensteder, was de glimlach nog steeds niet van de Rotterdamse gezichten verdwenen. Een mooi werkbezoek aan twee corporaties met samen ongeveer 100.000 woningen. Maria Molenaar heeft me bijgepraat over het duizelingwekkende verduurzamingstempo van Woonstad. Met stevige hand zorgt ze dat in haar hele organisatie op alle niveaus de klimaatopgave als onderdeel van het gewone werk wordt gezien. Geweldig! Ook zet ze grote stappen in de digitalisering en professionalsering van de organisatie. Iets dat op het laatste Aedes-congres centraal stond, is hier werk-in-uitvoering.

Door Hedy van den Berk en haar mensen ben ik meegenomen door die fantastische, stevige stad Rotterdam. Met z’n enorme diversiteit in kleur en cultuur, maar ook met die echte stadsheid. Bevlogen medewerkers, met directe contacten in de wijk, met oog voor de behoeften en de kansen, met soms heel aangrijpende verhalen. Maar ook met de zorgen over de leefbaarheid en het sociaal isolement, en de vraag wat je als corporatie wel en niet kunt betekenen.

Donderdag ging de doldwaze week nog door: Vestia brengt naar buiten 10.000 woningen te willen verkopen aan andere corporaties. Die gaan dus niet verloren voor de sociale sector en dat is goed nieuws. Marktwaarde verhuurde staat: geen gedoe over waarderingen. En Vestia speelt daarmee een beetje ruimte vrij om te kunnen ademen en te kunnen investeren in onder andere renovatie van hun Rotterdamse huizen.

Ik sluit af met wederom positief Rotterdams nieuws, nu uit Den Haag. Karin van Dreven wordt uitgeluid: ze gaat van Haag Wonen naar Woonbron. Jammer voor Den Haag, goed voor Woonbron. Lekker bezig in Rotterdam.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

20 mei 2019
Een wettelijk fundament voor een goede woning

Door mijn vakantie heb ik een paar weken geen blog geschreven. Als je dan weer de stoute schoenen aantrekt, is er een hele reeks onderwerpen om uit te kiezen. Je zou er bijna keuzestress van krijgen! Daarom zoom ik in op de meest opvallende: de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.

Dinsdag 7 mei was een historische dag in de Eerste Kamer: na jaren van gesteggel krijgt de bouwconsument eindelijk betere bescherming! Dankzij deze wet wordt de bouwer aansprakelijk voor de woning die hij oplevert. Ook als er pas tijdens het wonen gebreken tevoorschijn komen, is het zijn verantwoordelijkheid. Iets waarvoor Aedes zich jarenlang sterk maakte. Voor andere consumentenproducten is dit volkomen logisch, maar in de bouw niet.

Tot op heden wordt de aannemer eigenlijk beloond, als de opdrachtgever een gebrek niet opmerkt bij de oplevering. Als het gebrek later toch bovendrijft, begint het zwarte pieten tussen aannemer, onderaannemer, architect en leverancier.  Met als gevolg dat de koper of opdrachtgever via het kastje en de muur zijn gelijk moest halen.

Brancheorganisatie Bouwend Nederland verzette zich jarenlang met hand en tand tegen de nieuwe wet en wist onder meer het CDA in de Eerste Kamer mee te krijgen. Onbegrijpelijk, omdat eigenlijk iedereen belang heeft bij heldere verantwoordelijkheid in de bouw. Anderhalf jaar geleden nog leek er geen meerderheid te zijn in de Eerste Kamer. Maar nadat de minister een bestuursakkoord sloot met gemeenten over de uitwerking van het toezicht op de bouw, steunden meerdere oppositiepartijen de wet nu wel. Ondanks de tegenstem van het CDA won deze keer gelukkig de ratio.

Maar goede bouw kan niet bestaan zonder goed opdrachtgeverschap. Dát verwacht de nieuwe wet dus ook. En daar ontbreekt het bij ons als corporaties soms nog aan. Die rol van opdrachtgever moeten we verbeteren. Vanuit Aedes werken we daar hard aan, onder meer met de Corporatiedag op 6 juni. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten en publiceren we leidraden over vernieuwend opdrachtgeverschap. Ook werken we intensief samen met professor Marleen Hermans van de Leerstoel opdrachtgeverschap aan de TU Delft.

Het is essentieel dat we hierin groeien, helemaal omdat er meer geïnvesteerd moet worden in nieuwbouw en verduurzaming van bestaande woningen. Betere kwaliteit dus. Een goed en wettelijk fundament om onze maatschappelijke opgaven waar te kunnen maken.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

11 april 2019
Splitsen in Den Helder

Het is woensdag, de zon schijnt door het raampje van de auto en als ik om 8 uur op pad ga, weet ik nog niet dat ik voor de lunch omgetoverd zal zijn in een blije eikel. Op naar de kop van Noord-Holland: Den Helder. Den Helder heeft de naam van een stad waar je niet wezen wilt, tenzij je een marineschip wilt afmeren. En van een gemeentebestuur dat met zichzelf bezig is in plaats van met de toekomst. Tenminste, dat dacht ik. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Want Den Helder is ook de stad van Woningstichting Den Helder.

Robbert Waltmann en Peter Kramer van Woningstichting Den Helder hebben gevraagd of ik wil langskomen. Ze dompelen me onder in de wereld van stadsvernieuwing en herontwikkeling, waarvan ik dacht dat we die kwijt waren geraakt in Nederland door de komst van de Woningwet. Ik dacht dat we het niet meer konden: gebieds(her)ontwikkeling zoals we dat deden in de periode 1970-2012. In Den Helder gebeurt het en ik ga straks uitleggen hoe ze het doen.

Den Helder heeft het flink te verduren gehad in de Tweede Wereldoorlog, met meer dan 250 (!!!) bombardementen van de geallieerden om de Duitse marine aan te vallen. Er was dus niet veel over van dat leuke stadje. Naoorlogse lelijkheid en verpaupering zijn daarna het straatbeeld gaan bepalen. Een stad waar je hooguit wilt werken, maar wonen? Nee dus. Krimp en leegstand wakkerden elkaar aan. Dan heb je een partij nodig met ruggengraat en lef, met daadkracht en betrokkenheid. Dat is de Woningstichting Den Helder ten voeten uit.

Zoals dat in bijna alle steden in Nederland is gebeurd, wordt hier gelukkig nog steeds oud vastgoed opgekocht, gerenoveerd (als het mogelijk is) of gesloopt (als het te weinig historische waarde heeft). De herontwikkeling van de stad doen ze in goed overleg met de gemeente en de bewoners. Ik heb tientallen voorbeelden gezien. Prachtig is hun trots: de bibliotheek, die is uitgeroepen tot de mooiste ter wereld (echt waar). Maar indrukwekkend vond ik ook de aankoop van de tien jaar leegstaande, oude V&D, die wordt herontwikkeld.

Hoe ze het doen? Lef. Maatschappelijk ondernemerschap. En ook het juridisch splitsen van de corporatietaken in een zogenoemde toegelaten instelling en een niet-daebtak is een essentieel onderdeel van hun succes. Ze kunnen veel beter opereren als maatschappelijke onderneming door de juridische splitsing.

Het zal niet voor elke corporatie werken, maar het is wel een mooi voorbeeld hoe de wettelijke mogelijkheden maximaal worden benut. In ieder geval zijn de inwoners van Den Helder er erg blij mee. En daar doen we het natuurlijk voor.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

5 april 2019
Met een beetje lef

We laten in Nederland al een tijdje een groep mensen in de kou staan. Veel gezinnen met een middeninkomen zoeken een huurwoning tussen pakweg 700 en 1.000 euro. Maar die zijn er nauwelijks. En niemand bouwt ze. Voor marktpartijen op het moment meestal niet interessant.

Daarom wordt er weer een beroep gedaan op corporaties. Ik vind dat logisch: ook deze mensen mogen hulp verwachten. Aan de slag, zou je zeggen. Maar er staan veel wetten en regels tussen dromen en daden. Je wilt mensen helpen, maar raakt al snel verstrikt in systemen, regels en jargon. Ik neem u mee.

Een aantal jaren geleden werden woningcorporaties in tweeën gehakt. DAEB en niet-DAEB. Onbegrijpelijk voor de gemiddelde huurder, maar u weet vermoedelijk wat ik bedoel. Enerzijds sociale huurwoningen, waar meestal geld bij moet. Anderzijds iets duurdere huurwoningen, en soms een winkelruimte in een plint, waar nog wel eens wat op verdiend kan worden. Geld om weer andere zinvolle dingen te doen, want corporaties maken nou eenmaal geen winst. Hoewel sommigen bewust voor die term blijven kiezen. Terwijl ze beter weten.

Dat klinkt nog best simpel, maar je wilt niet weten hoeveel regels en procedures er bij komen kijken. Het geld van de ene doos mag niet naar de andere doos. Tenzij je aan allerlei voorwaarden voldoet, mits nog veel meer. En waarom? Om te voorkomen dat corporaties vrijstaande villa’s met een zwembad bouwen? Terwijl tegelijkertijd is geregeld dat corporaties niet zomaar kunnen doen wat ze willen, maar daarover met gemeenten en huurders afspraken maken. Terwijl er ook nog een markttoets gedaan moet worden. Veel corporaties kozen voor de simpele weg: als het zo moeilijk wordt gemaakt, laat dan maar zitten.

En nu zitten we met de gebakken peren. Want niemand zorgt voor die middeldure huurwoningen, waar zoveel mensen op zitten te wachten. En helemaal mooi: corporaties krijgen het verwijt dat ze het geld niet gebruiken dat eerder is vastgezet in een aparte doos. Dank je de koekoek, toezichthouder.

Aedes praat al tijden de blaren op de tong om corporaties die mensen te laten helpen die nu in de kou staan. Gelukkig heeft dat nu tot resultaat geleid: we hebben de Tweede Kamer in beweging gekregen. De politiek ziet dat corporaties opgaven kunnen oppakken, die anders blijven liggen. Ze zien onze meerwaarde als maatschappelijke partners.  

Er komt vrijstelling voor de markttoets voor huurwoningen tot 1000 euro. De minister moet dat regelen na een motie van de Tweede Kamer. Dat geeft ruimte om met gemeenten sneller zaken te doen: aan welke woningen is hier behoefte?

Hiermee is een eerste stap gezet. Ik zie het als een begin. We evalueren de Woningwet en volgens mij kan het mes in nog wel wat regels. Zeker als we blijven kijken naar de bedoeling van de wet: huishoudens aan een passende en betaalbare woning helpen. En als we allemaal een beetje lef hebben...

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

22 maart 2019
Koortsaanval op het Binnenhof

Het Binnenhof trilt nog na van de aardverschuiving van woensdagavond. Verkiezingen van de Provinciale Staten en de Waterschappen, maar het ging meer over de samenstelling van de Eerste Kamer. Het ging dus over wel of niet steun voor het kabinet-Rutte.

Ik was in Nieuwspoort, het perscentrum van de Tweede Kamer. Daar ontmoeten politici, journalisten en lobbyisten elkaar voortdurend. Politieke partijen beleefden de uitslagenavond op andere locaties in het land. Er is dan een soort spanning voelbaar in het centrum van Den Haag. Een beetje een festivalgevoel.

Woensdagavond had het echter meer weg van een koortsaanval dan van een festivalgevoel. Zou het waar zijn? Is Forum voor Democratie inderdaad de grote winnaar? Ja, bleek al iets na 9 uur op basis van exit-polls. En meer dan dat. Andere partijen werden weggeblazen. En daar worden gevestigde politieke partijen heel zenuwachtig van.

Ik zit er positief-kritisch in. Ook een groot deel van de 4 miljoen huurders in corporatiewoningen heeft op Forum gestemd, dat kan niet anders. Daar zullen ze goede redenen voor hebben. Misschien zijn het wel dezelfde argumenten die de gele hesjes in Frankrijk en België gebruiken.

Ik denk dat we als samenleving de stem aan Forum voor Democratie serieus moeten nemen. En ik hoop dat de politiek in de provincies hen de mogelijkheid geeft het initiatief te nemen. Een frisse wind kan tenslotte geen kwaad. Zeker niet als het leidt tot versnelling in onze opgaven.

Kritisch ben ik ook. Ik heb gezocht naar de partijstandpunten over wonen. Daar hebben ze weinig inhoudelijks over naar buiten gebracht. Meer sociale woningen? Meer huurtoeslag? Inkomensafhankelijke huren? Aanpak van leefbaarheidsproblemen in wijken? Rol van corporaties? Ik kan het allemaal niet vinden.

Hopelijk komt het nog en steunen ze onze maatschappelijke opgaven. Laat de koortsaanval op het Binnenhof de opmaat zijn voor minder regeldruk. Voor meer ruimte om te werken aan genoeg goede en betaalbare woningen, voor lagere inkomens en eventueel ook voor middengroepen.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

15 maart 2019
We zijn er nog lang niet

In het prachtige, glooiende landschap van Limburg, buig ik me, samen met het bestuur van Aedes, twee dagen over de sector en onze koers. Van genieten van de onthaaste, bourgondische levensstijl komt weinig: er is werk aan de winkel.

Ruim twee jaar geleden hebben we een verandering ingezet. We richten ons niet langer op discussies over het stelsel, de wet- en regelgeving, maar op onze maatschappelijke opgave. Voldoende betaalbare woningen, duurzaam en van goede kwaliteit. We richten ons op leefbaarheid, kwetsbare mensen en we vertellen het Binnenhof wat we nodig hebben om die maatschappelijke taken te kunnen vervullen.

Dat heeft gewerkt. Daar gaan we mee door. Maar dat leidt ook tot een vraag over onszelf, als sector. Hoe goed zijn we eigenlijk van binnenuit georganiseerd? Via de Benchmark van Aedes zien we dat er veel verbeterd is en nog steeds verbetert. Prachtig. Maar er blijven ook zaken onterecht buiten schot. Zoals de professionalisering van onze rol als opdrachtgever. Er is steeds meer druk om dat sectorbreed goed te organiseren. Transparantie, marktwerking, innovatie: lang niet altijd is dit in de manier waarop we opdrachten verstrekken, goed gewaarborgd. Het gaat dan bijvoorbeeld om nieuwbouw, onderhoud en beheer.

Ook ons ICT-landschap is er één van heel veel eilandjes, waar ICT-verkopers schaamteloos gebruik van maken. Zij verdienen vele miljoenen, omdat wij te weinig samenwerken op dit punt. Corporatie A koopt voor veel geld een systeem dat door een leverancier, ook al voor veel geld, voor corporatie B is ontwikkeld.

Als laatste voorbeeld wil ik noemen het daadwerkelijk uitvoeren van voorgenomen investeringen. Er zijn corporaties die ongeveer uitgeven wat ze twee jaar eerder hadden gepland. Maar bij de meeste corporaties is de planuitval en planvertraging 30 tot 50 procent. Hoe kun je hierop sturen? Waarom lukt het de een wel en de ander niet?

Voor het algemeen bestuur van Aedes is het een uitdaging om dit samen met de leden te agenderen en te verbeteren. De vernieuwingsagenda anno 2019, zeg maar. We zijn op weg, maar we zijn er nog lang niet. Dat dacht ik ook toen ik in de auto zat, onderweg terug.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

8 maart 2019
Is 160.000 bedden op campings woningnood?

Tienduizenden mensen wonen ergens in Nederland op een camping. Alleenstaanden, maar ook ouders met kinderen. En dan bedoel ik niet voor een weekendje weg, maar omdat ze geen huis kunnen vinden dat ze kunnen betalen. Volgens de NOS gaat het al om zo’n 160.000 bedden. Een complete stad!

Een deel daarvan zijn acute noodsituaties, bijvoorbeeld scheidingen. Maar ook niet-spoedgevallen komen niet meer van de camping af. Ga maar eens na: je hebt een inkomen van zo’n 45.000 euro, al dan niet met een partner. En je hebt een kind. Dan heb je in veel steden geen enkel perspectief op een woning. Nul. Zero. In Haarlem, Leiden, Utrecht of Amersfoort vind je onder de 180.000 euro geen koopwoning of appartement waar je met je gezin in kunt. In de vrije huursector kom je niet aan de bak, want je voldoet niet aan hun inkomenseisen. En sowieso is een huur van 1.600 niet te doen. Huurwoningen onder de 1.000 zijn er niet. Je bent dus aangewezen op een sociale huurwoning. Maar daarvoor verdien je weer te veel. Een wrange boodschap: ‘We hebben voor u geen woning in onze stad, nu niet en in de toekomst ook niet. Met vriendelijke groeten’.

Ik vind dat onacceptabel. En je zou verwachten dat er in Den Haag alarmbellen gaan rinkelen. Afgelopen woensdag was er een debat over de woningmarkt. Sommige Kamerleden legden de urgentie stevig op tafel. Niet alleen oppositiepartijen SP en PvdA, maar ook het CDA. Het duurt veel Kamerleden allemaal te lang.

Mijns inziens terecht. Want het is alweer ruim een jaar geleden dat het rapport over middenhuur uitkwam van de oud-burgemeester van Eindhoven, de heer Van Gijzel. Hij adviseerde het bouwen van huurwoningen voor de middelhoge gezinsinkomens makkelijker te maken. Gemeentes moeten meer ruimte krijgen om dat te reguleren, zowel richting commerciële partijen als richting corporaties. Een jaar later wordt maar een klein deel van zijn adviezen schoorvoetend opgevolgd. Dat schiet niet op als je op een camping wacht op een huis. Terwijl we dit kunnen oplossen als we het sneller en beter oppakken.

Corporaties kunnen en willen daar een bijdrage aan leveren, als marktpartijen het niet oppakken. Dat gebeurt niet overal. Let wel: we willen marktpartijen helemaal niet in de weg zitten. We zijn niet voor het verstoren van de markt, maar we zijn wel voor een fatsoenlijk en betaalbaar huis voor iedereen. Ook voor de gescheiden onderwijzeres met haar twee kinderen.

En het is niet zo moeilijk. Geef gemeentes de mogelijkheid om corporaties sociale huurwoningen te laten bouwen die net wat duurder zijn dan de regels nu toestaan, bijvoorbeeld tot 900 euro huur per maand. En geeft gemeentes de mogelijkheid om ook mensen met een inkomen net boven de huidige inkomensgrens een sociale huurwoning toe te wijzen. Dan sluit je een grote groep mensen met nauwelijks alternatieven niet uit.

In Den Haag kunnen ze dat binnen een paar maanden regelen. Dan kunnen gemeentes, corporaties en marktpartijen aan de slag. Of vindt het Binnenhof 160.000 mensen op de camping geen woningnood?

Luister ook naar de discussie over middenhuur op BNR Nieuwradio met onder meer Marnix Norder en Johan Conijn (6 maart 2019).

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

22 februari 2019
Toekomstmuziek in Lyon

Vorige week was ik in Lyon, na Parijs en Marseille de derde stad van Frankrijk. Qua schaalgrootte meer Rotterdam of Den Haag dan Parijs. Ik was er voor het eerst in mijn leven.

De luchthaven lijkt meer op Zestienhoven dan op Schiphol, maar er lopen wel een trein en een tram rechtstreeks naar het centrum. Dat doen die Fransen goed. Wat ze ook goed kunnen, is iconen bouwen: de stationshal is echt schitterend. Dan denk ik: hadden ze dat geld maar in de banlieues gestoken, die beruchte voorsteden waar armoede, uitzichtloosheid en vervreemding hand in hand gaan met extremisme. Maar ik moet toegeven: een mooi openbaar gebouw is ook een sieraad voor het oog.

Ik was er voor een vergadering van Housing Europe, de Europese samenwerking van onze zusterorganisaties binnen de EU. Namens Aedes zit ik in het bestuur. Na de vergadering bewonderde ik de stadsvernieuwing in Lyon. Het heet La Confluance (de samenvloeiing), en beslaat 150 hectare. Dat is echt groot, hoor! Ik keek met bewondering en jaloezie naar wat daar gebeurde.

Stadsvernieuwing! Wonen voor alle inkomens in een nieuw, mooi vormgegeven gebied. Ontwikkelen met visie op de stad en op de mensen. Om de toekomst voor velen beter te maken. Het deed me denken aan de ingrepen die wij 20-30 jaar geleden deden, met corporaties, marktpartijen, overheid (gemeente en rijk), pensioenbeleggers en banken samen. Toen zette we in bijna alle stedelijke gebieden samen de schouders eronder. Dat gebeurde tot 2008, de start van de crisis.

Nu niet meer. Ik mis dat. We zijn vergeten hoe succesvol dat was. Voor Nederland en de lokale situatie. We hebben onszelf opgesloten in rollen, taken en verantwoordelijkheden. In juridificering. In regels en verantwoording. Niet alleen corporaties, maar ook banken en andere instanties.

Ik wil niet ‘terug naar vóór de Woningwet’, hou me ten goede. Ik pleit voor visie en bestuurlijke moed. Voor de wil om Nederland te verbeteren en goede, betaalbare, beschikbare woningen te maken. De wil om kansen te creëren voor mensen met een kleine portemonnee. Die wil moet groter zijn dan de regeldrift van welke instantie ook. Voor ondernemerschap, ook bij corporaties, zoals de commissie-Van Bochove onderstreept. Ik wil dat we samen onze schouders eronder zetten, zodat ik niet meer naar Lyon hoef om toekomstmuziek te horen.

Bewonder het zelf: van 4 tot 8 juni vindt in Lyon het International Social Housing Festival plaats. Meer informatie daarover staat op onze website.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

7 februari 2019
De kracht van 25 bestuurders

Onderweg naar een bijeenkomst van de corporaties van de drie noordelijke provincies rijd ik steeds verder weg van ‘Den Haag’. Letterlijk afstand nemen dus. Maar ook spreekwoordelijk, van wat je doet, van de afgelopen weken. Eigenlijk word ik er niet heel vrolijk van. Begrijp me goed: ik doe het met plezier. Maar mijn werk voelt momenteel als het weerbeeld: onbestemd.

In het najaar hebben we grote, zichtbare stappen gezet met het Klimaatakkoord en het Sociaal Huurakkoord. Ook het rapport van de commissie-Van Bochove over de Woningwet is zo’n stap. Nu is het zaak om te zorgen dat het goed landt. In brieven van de ministeries aan de Tweede Kamer (daarover voeren we regelmatig overleg en vaak wordt rekening gehouden met onze inbreng). In debatten in de Tweede Kamer. Hiervoor is goed contact met de woordvoerders van de diverse fracties essentieel.

Dus ben ik bijna dagelijks op het Binnenhof en heb bijna een maagzweer van alle kopjes koffie. Maar ik doe het met plezier, omdat de punten die ik naar voren breng bij praktisch alle gesprekspartners echt worden herkend. Zij denken na over wat zij kunnen bijdragen om het functioneren van corporaties te versterken. Toch heb ik een onbestemd gevoel. Het is allemaal zo ongrijpbaar. Je weet van tevoren niet of het succesvol is. Sommige discussies hebben ook gewoon tijd nodig. Dat zien we bijvoorbeeld bij de Klimaatdebatten in de Tweede Kamer.

Mijn getob eindigt tijdens de bijeenkomst. Ik ben gevraagd als spreker en begin een verhaal over het Haagse handwerk. Een beetje zoals hierboven beschreven. Maar na een paar minuten onderbreekt Lefier-baas Margriet Drijver me en zegt: ‘We willen het gesprek vanavond laten gaan over verduurzaming en samenwerken.’

Gelijk heeft ze. Want wat is het goed dat de noordelijke corporaties zo intensief samenwerken! Dat is in 1,5 jaar tijd van onderaf ontstaan, met steun van Aedes. De handen ineen. Voor krimp. Voor het aardbevingsvraagstuk. Voor verduurzamingsvragen. Investeringen. Om beter te presteren. Om klimaatafspraken sneller om te zetten in daden. Samenwerking voor kostenverlaging en productieverhoging bij verduurzaming en renovatie.

Het was de bedoeling dat ik hen energie kwam geven. Het omgekeerde is gebeurd: met een positief gevoel rijd ik terug, omdat 25 corporatiebestuurders elkaar opzoeken en samen de kracht organiseren die nodig is. In het noorden. Maar eigenlijk overal.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

24 januari 2019
Als sneeuw voor de zon…

De dag nadat heel Nederland siddert vanwege 3 centimeter sneeuw ‘durf’ ik het aan om naar Nijmegen en Oss af te reizen. Ik moet toegeven, de sneeuwlaag op de weilanden is in Noord-Brabant ietsje dikker dan in Zuid-Holland, maar de Verschrikkelijke Sneeuwman is in geen velden of wegen te bekennen. Soms maken we ons druk om de verkeerde dingen, denk ik dan.

Wat ik veel belangrijker vind, is de vraag hoe we dat langer zelfstandig wonen op een goede manier kunnen organiseren. Recent ben ik enkele malen met mijn neus op de feiten gedrukt. Schrijnende gevallen van mensen die nog thuis wonen, maar waar het eigenlijk niet meer gaat. Die erin versmeren. Het leven niet meer kunnen organiseren. Die vereenzamen en zich totaal overbodig voelen. Mensen die voorheen in een verzorgingshuis terecht konden. Maar wat moeten ze nu?

Een deel van het antwoord vind ik in Oss, in een gesprek met Harrie Windmüller, sinds jaren de drijvende kracht achter Brabant Wonen. Harrie is doorlopend op zoek naar nieuwe invalshoeken om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Zoals de sneeuw smelt in de januarizon, probeert Harrie de zorgen van zijn bewoners te laten smelten. Zonder daarbij vast te lopen in de onvermijdelijke derrie die dat met zich meebrengt. Hij zoekt daarom samen met maatschappelijke partners zoals Brabant Zorg de randen op van wat mogelijk is, ook in de combinatie wonen/zorg. Bewoners goede arrangementen bieden, en vervolgens aan de achterkant alles organiseren wat daarvoor nodig is. Ik heb dat enkele jaren geleden met genoegen gezien, en het draait nog steeds.

Maar er is meer. Manager Sociaal Beheer Bauke Lagarde, nog zo’n ’zorgensmelter’, heeft voor Brabant Wonen het project ‘Proeftuin Ruwaard’ in Oss opgezet. Hier helpt een multidisciplinair team van mensen uit welzijn- en zorgdisciplines bewoners bij vrijwel elke maatschappelijke vraag. Ook WMO-middelen en geld van diverse partners worden daarbij creatief ingezet. De vraag is daarbij leidend, niet de structuur of de organisatie. Korte lijnen, snelle beslissingen, doortastend handelen, dus mensen verder brengen. Waarbij ze ook zelf aan de slag moeten, op basis van drie vragen: Wat is er aan de hand? Wat doe je er zelf aan? En waarvoor heb je hulp nodig? In die volgorde.

Ik word daar vrolijk van. Zoeken naar verbetering, ongeacht de belemmeringen van wetten en regels. Maatschappelijk ondernemerschap, zoals Bas Jan van Bochove het bedoelt. Dat kunnen ze wel, bij Brabant Wonen.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

10 januari 2019
In 2019 kan meer dan je denkt

De laatste oliebollen zijn weggegooid, de kerstboom is opgehaald door de gemeentereiniging. En de goede voornemens om meer te sporten en af te vallen, zijn al weer ondergesneeuwd in de dagelijkse sleur. Kortom: het is begin januari. Het is ook het moment om aan de slag te gaan met de uitkomsten van het Aedes-congres van 19 december 2018: het Sociaal Huurakkoord en onze inzet in het Klimaatakkoord. Wat een congres was dat! Twee zeer belangrijke onderwerpen, waarbij we na goede discussies grote beslissingen hebben genomen.

In dit blog wil ik graag een onderdeel van het Huurakkoord eruit lichten. Voortaan is de huur die gevraagd mag worden bij ‘harmonisatie’ of ‘mutatie’ niet meer beperkt door de huursom. In gewoon Nederlands: bij huurverhoging of -verlaging die soms wordt gedaan als de oude huurder vertrekt en er een nieuwe huurder komt, heeft een woningcorporatie veel meer vrijheid. Dat is ontzettend fijn, want nu kan een corporatie veel makkelijker sturen op wat voor soort huurder (qua inkomen) er in de vrijkomende woning komt. In een moeilijke wijk, met veel multi-probleemhuurders, kan een woning wat duurder worden aangeboden. Er zal dan iemand komen wonen met een iets hoger inkomen. In andere buurten kan de corporatie vrijkomende woningen juist goedkoper aanbieden: hierdoor komen kwetsbare huurders veel meer gespreid te wonen in de stad of het dorp. Heel belangrijk in aanpak van de leefbaarheid en nu goed uitvoerbaar.

Corporaties krijgen dus meer ruimte om de goede maatschappelijke ontwikkelingen zelf te sturen. In dit geval via gericht beleid op de toewijzing van woningen. Ik vind het een voorbeeld van wat ik hoop dat we in 2019 meer en meer willen bereiken: corporaties die maatschappelijke ontwikkelingen signaleren, en er ook naar handelen. Lokaal is de situatie nogal verschillend, daarom is de mogelijkheid tot lokaal maatwerk een essentieel onderdeel van dit Huurakkoord. Maatschappelijk ondernemerschap, zou je kunnen zeggen. Dat is een term die de commissie-Van Bochove heeft geherintroduceerd en die goed past bij de missie van corporaties. Het is aan Aedes om de komende maanden de noodzakelijke ruimte te realiseren bij de herziening van de Woningwet. Net zoals we dat hebben gedaan in het Huurakkoord. Het is aan de corporaties om hier ook gebruik van te maken. In 2019 kan meer dan je denkt. Probeer het maar.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

21 december 2018
De goede richting

Met gezonde wedstrijdspanning reed ik woensdagochtend richting Nieuwegein voor ons congres. ’s Middags verliet ik tevreden Green Village. Zeker niet alleen omdat beide voorstellen van het bestuur over het Huurakkoord en het Klimaatakkoord steun kregen. Maar vooral vanwege de manier waarop. Wat mij betreft voerden we open en goede discussies. Voorstellen zijn vrijwel nooit eenduidig: er zijn altijd argumenten voor en tegen, er zijn altijd voor- en nadelen, kansen en risico’s. Het is belangrijk die te benoemen en ze te bespreken met de leden van de vereniging, de Nederlandse woningcorporaties. Dan kun je ze wegen. Het is belangrijk dat voorstanders, critici en tegenstanders zich vrij voelen hun verhaal te doen. Van tegenspraak word je beter. Dan kan iedereen alle argumenten wegen en komen we samen tot het beste besluit. Het beste besluit van dat moment.

Sociaal Huurakkoord
Aan het eind van de discussie werd me gevraagd wat het echt nieuwe aan het Sociaal Huurakkoord is. Wat mij betreft zijn dat twee dingen. Het eerste is het statement dat we samen met de Woonbond maken: we weigeren nog langer fiscale lasten aan onze huurders door te berekenen. We trekken een grens. Daar hoort meteen het tweede punt bij: er komt meer ruimte voor lokaal maatwerk. Er is een extra bandbreedte om meer te investeren. Die kunnen corporaties in overleg met huurdersorganisaties benutten voor afspraken over de investeringen die ter plekke nodig zijn. Bijvoorbeeld in grote steden is dat essentieel. Voor nieuwbouw of herstructurering. Dat moet overdrukgebieden de nodige lucht geven.

Terecht werd er aandacht gevraagd voor de uitwerking en de uitvoerbaarheid. Het is ons in Nederland gelukt van iets relatief simpels als het huurprijsbeleid een gecompliceerde lappendeken te maken. Dat begint al met de ingangsdatum van het akkoord. Dat kan pas ingaan als het is omgezet in wetgeving. In feite is het Sociaal Huurakkoord een ‘aansporing van twee partijen (maar niet de minste!) aan de wetgever om de wet aan te passen’. Onze aansporing kan niet verrassen, want we hebben de minister goed op de hoogte gehouden. Ik heb er daarom alle vertrouwen in, maar het moet natuurlijk nog wel gebeuren. Aedes zal er druk op zetten om zo snel mogelijk met Woonbond en ministerie alle uitvoeringsaspecten te bespreken. En om te zetten in werkbare regels. Overigens, zoals terecht werd opgemerkt, ook binnen de huidige regels kunt u al keuzes maken die aansluiten bij dit Huurakkoord. Dat is aan u.

Tussenstand Klimaatakkoord
De afweging bij het Klimaatakkoord was minder eenduidig. We zijn onderweg en bespraken een tussenstand. Gaat het hard genoeg? Is het reëel wat ze van ons vragen? Wat levert het op als we nu afhaken? De antwoorden op deze vragen hebben altijd twee kanten.

Uiteindelijk gaf voor het bestuur de doorslag dat we in de goede richting bewegen. Natuurlijk waren ook wij liever verder geweest. En hadden we liever al meer duidelijkheid voor wat langere termijn gehad. Maar, neem dat van me aan, het onderzoek naar onze financien op langere termijn hebben we voor de Haagse poorten weg moeten slepen. Niet alle politici zijn onze grootste fans. Maar de beeldvorming is wel ten goede aan het veranderen. Er is meer betrokkenheid ontstaan bij de opgaven waar wij mee bezig zijn. Er is begrip dat we niet zomaar alles kunnen. Dat is wat mij betreft de grootste winst van de afgelopen periode. En ons uitgangspunt blijft nog steeds: ‘wij willen en kunnen een boel, maar boter bij de vis’. En dat snapt men nu beter dan een tijdje geleden. Vandaar dat onderzoek. En vandaar nog steeds onze opstelling dat de Startmotor alleen gaat draaien als het kabinet er serieus aan bijdraagt.

Einde van het jaar…
Ik ben het congres gestart met een terugblik op de afgelopen periode. Met als conclusie dat het ons gelukt is weer de goede discussies te voeren. Dat we steeds vaker gezien worden als een gewaardeerde partner, die een constructieve bijdrage levert. De richting is goed. Dus verder op de weg om commitment te winnen. Met soms wat geven en soms wat nemen.

Onze besluiten over Huurakkoord en Klimaatakkoord passen daar goed in. Ik ga met een goed gevoel het kerstreces in. En hoop dat dat ook voor u geldt. Fijne dagen!

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

7 december 2018
Onze gele hesjes

Het is onvoorstelbaar hoe een woord, een begrip, een term in een paar weken tijd een geheel eigen betekenis krijgt en de media beheerst. Gele hesjes is een mooi voorbeeld. Als je me een maand geleden had gevraagd ‘Weet jij wat gele hesjes zijn?’ dan had ik niks kunnen bedenken. Misschien had ik iets gemompeld over pech-onderweg en de ANWB-alarmcentrale. Nu staat gele hesjes voor chaotische taferelen in vooral Frankrijk en België. Groepen uit de bevolking die boos zijn en de straat opgaan. Blokkades opwerpen. Het land spontaan voor een deel platleggen.

Maar wat speelt er eigenlijk bij die honderden-duizenden mensen? Zijn ze boos op de Franse regering? Boos over hun afnemend maatschappelijk perspectief? Boos omdat hun besteedbaar inkomen daalt, terwijl bedrijven mega-winsten boeken? Boos omdat ze niet gehoord worden? Omdat hun bestaanszekerheden ter discussie staan? Ze zijn in ieder geval boos vanwege een klimaatmaatregel. Benzine en diesel zou meer worden belast en duurzame energie zou aantrekkelijker worden. Ze zijn niet boos omdat ze tegen klimaatverbetering zijn, maar wel omdat ze bezwaar hebben tegen de pijn in hun portemonnee. 

Het is een combinatie, hoor ik mensen die er dichter opstaan dan ik, zeggen in de media. Dat zal wel, maar ik zie bij de demonstrerende Fransen in het NOS journaal eenzelfde boosheid die ik soms tegenkom in contacten met huurders. Boosheid en teleurstelling. Niet zozeer op de woningcorporatie. Ja, soms ook. Maar meestal meer gericht op de overheid. Of op ZE. Op al die ongrijpbare factoren die wel degelijk invloed hebben op het leven van gewone mensen. Maar waar ze niks aan kunnen doen.

Corporaties zijn huisvesters van gele hesjes. Nee, niet wij alleen. Maar ook wij. Het zijn ook onze huurders die te weinig grip hebben op alles wat om hen heen verandert. Ik hoop dat het ons wel lukt ze wel mee te nemen in de komende klimaatmaatregelen. Meer dan dat: ik vind dat onze verantwoordelijkheid. We moeten die nemen, samen met de overheid. In onze maatregelen moeten we terdege rekening houden met bewoners. Met de gele hesjes. Onze huurders. Het zijn ook onze gele hesjes.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

27 november 2018
Warmte in Drenthe

Het is ijzig koud op deze dag in november en het is een stevig eindje rijden. Maar hoe verder ik Drenthe in ga, hoe meer ik me thuis voel. Nee, niet echt thuis. Meer het gevoel dat je je onderdompelt in je verleden. Iets dat lijkt op warmte, ik weet het niet precies. A trip down memory lane, zeggen de Engelsen. Westerbork staat voor mij symbool voor lange fietstochten. Een ijsje eten in de Hoofdstraat onder de prachtige oude eiken. Genieten van de dorpse rust. Westerbork heeft een warm plekje in m’n hart, gevolg van de veertien jaar waarin ik opgroeide in Drenthe.

Westerbork is nu bepaald niet zonovergoten,  maar guur en koud door de pittige oostenwind. Ik ben blij dat ik in een warme kamer mag aanschuiven bij Bothilda Buma, de nieuwe baas van Woonservice. Fijn om in het politiek drukke seizoen van oktober en november toch een moment van rust te ervaren. Relatieve rust, want ’s avonds treed ik op als gastspreker bij het Kennisnetwerk Woningcorporaties.

Maar terug naar Bothilda en Woonservice. De corporatie heeft een kleine 6.000 woningen in 40 kernen in het hart van Drenthe. Echt een landelijke corporatie, die in verschillende gemeentes tegelijkertijd met krimp en groei wordt geconfronteerd. Bothilda heeft een werkend leven in de zorg achter de rug. Daaruit neemt ze een karrevracht aan ervaring mee. Ze zit op het puntje van haar stoel als we het hebben over langer zelfstandig thuis wonen, mooi om te zien. Prima dat mensen zo veel mogelijk zelfstandig leven en niet in een instelling komen. Maar sommigen komen tussen wal en schip, geeft ze aan. Zoals licht verstandelijk beperkte mensen, LVB’ers in jargon. Die redden het niet. Die zijn hun kaders kwijt en zijn een optimaal doelwit voor criminele organisaties en uitbuiters onder hun ‘vrienden’ en familie. Ze vervallen te vaak in verslavingen, schulden en andere problemen.

’s Avonds spreek ik dus op het Kennisnetwerk. Een rudiment uit de tijden van voor Aedes maar als netwerk in stand gebleven. Prima, want er komen ’s avonds – ondanks de natte sneeuw – zo’n 40 bestuurders en commissarissen om actuele vraagstukken van corporaties in politiek Den Haag en in het Noorden te bespreken. Een uitstekende avond in een prettige sfeer met veel inhoud en discussie.

Het is bijna tien uur als ik ’s avonds Drenthe weer verlaat. De eiken in het landschap zijn verworden tot donkere silhouetten. Het land is kaal en koud, maar ik heb een warm gevoel. Door de mensen. En door Drenthe.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

13 november 2018
Mijmeringen over sociaal huren

Iedereen die mijn blogs een beetje volgt, weet dat de Woonbond en Aedes hebben geprobeerd een Sociaal Huurakkoord te sluiten. En dat de onderhandelingen zijn afgebroken. Ik baal daar nog steeds van. Tegelijkertijd staat het denken bij mij niet stil. Ik wil toch graag het beste van de wereld van huurders en verhuurders bij elkaar brengen. Informeel heb ik Paulus Jansen van de Woonbond weleens gesproken, en ik merk dat ook hij er zo in zit. We hebben immers heel veel dat ons bindt.

Wat houdt me dan zoal bezig? Bijvoorbeeld: hoe zorgen we dat in de toekomst de wens van de Belastingdienst om zo veel mogelijk belasting te innen, niet leidt tot hogere huren. Onder de verantwoordelijkheid van het vorige kabinet is ons dat kunstje al een keer geflikt met de verhuurderheffing. Het werd een huurdersheffing door huurverhogingen boven inflatie. Dat moet natuurlijk niet weer gebeuren.
De gevolgen van de nieuwe belasting ATAD, het speeltje van dit kabinet? Niet in de huren, zou ik zeggen. Als er meer belasting moet worden betaald door mensen met een laag inkomen – wat een slecht idee! – dan regelen ze dat maar via de inkomstenbelasting of zo.

Dat geldt trouwens ook voor klimaatinvesteringen. Ik bedoel dus: meer doen dan je toch al zou doen bij onderhoud. Dat kost geld. Dat wil het kabinet misschien wel graag, maar die rekening kunnen we niet zomaar de huurder in de maag splitsen. Dat geldt nog sterker als corporatiewoningen sneller zouden moeten verduurzamen dan particuliere huurwoningen of koopwoningen. Eigenlijk zouden we afspraken met huurders moeten maken zodat dit niet mogelijk is. Huurders moeten wel iets bijdragen, maar niet de hoofdprijs omdat wij zo nodig sneller moeten verduurzamen.

Verder vind ik dat we moeten zorgen dat er voldoende investeringsruimte is bij corporaties. Ook woningzoekers moeten we een huis kunnen bieden. En we moeten woningen onderhouden en renoveren. Vooral in stedelijke gebieden is van sommige corporaties duidelijk dat de ruimte daarvoor echt enorm beperkt is. Dan moet je als verhuurder voor meer financiële ruimte zorgen. Het beste gaat dat in overleg met huurders en de gemeente. Lokaal dus.

Dit, en vele andere zaken kunnen we echt beter lokaal regelen. Want wat we ook afspreken, er moet ruimte komen om lokaal afspraken te maken. De woningmarkt is regionaal zó verschillend in Nederland. De driehoek verhuurder-gemeente-huurder is hiervoor de aangewezen plek.

En, ik heb dit eerder gezegd: in algemene zin zou inflatievolgend logisch zijn voor de ontwikkeling van de huren voor zittende huurders. Dan borg je een betaalbare huurprijs in verhouding tot de huurder en de woning. Als er andere factoren meespelen, zou je hierover eigenlijk aanvullende afspraken moeten maken en dan weer het liefst lokaal.

Ook is het logisch dat de huur voor een nieuwe huurder (in goed jargon: bij mutatie) mede wordt gebaseerd op de prestatieafspraken met de gemeente, de waarde van de woning en op passend toewijzen. Niet zozeer op de huur die de vorige huurder betaalde.
Kortom: genoeg om over te mijmeren, op zoek naar een nieuwe balans. Passend bij nu.  

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

9 november 2018
Een ruime lokale jas

Dus toch! Dat dacht ik, toen ik het RIGO-rapport over de leefbaarheid van corporatiebuurten doorlas. Er komt een steeds grotere tweedeling, schrijven de onderzoekers. Tussen wijken, waar het goed gaat en wijken waar steeds meer overlast is, agressie, inbraken. En in die laatste wijken staan vooral ‘onze’ huizen. Eerlijk gezegd schrok ik er behoorlijk van.

De signalen horen we natuurlijk al veel langer. Niet alleen van corporatiebestuurders, maar ook van gemeentemedewerkers, huurders en andere bewoners. Vanuit Arnhem, Amsterdam, Zaanstad, Utrecht. Juist vanwege die signalen wilden we cijfers en vroegen we het RIGO de leefbaarheid te onderzoeken. Klopt het dat we steeds meer kwetsbare bewoners huisvesten? Dat de gezinnen vertrekken, waardoor het cement tussen de bouwstenen van zo’n buurtje verdwijnt? Levert dat dan ook echt meer problemen op in die wijk? Ja dus! Best confronterend om met harde cijfers terug te lezen.

Gisteren was het zover! We brachten de resultaten van het RIGO-rapport naar buiten. De belangstelling vanuit de media bleek enorm. Leefbaarheid leeft, het is nog altijd een aansprekend thema. In het radioprogramma 1 op 1 kreeg ik uitgebreid de gelegenheid om niet alleen het rapport zelf toe te lichten, maar ook onze zorgen over de ontwikkelingen die wij als corporaties in de wijken zien.

Wat te doen? In de eerste plaats moeten kwetsbare bewoners volgens de RIGO-onderzoekers veel intensiever worden begeleid vanuit de zorg. Ze worden veel te veel aan hun lot overgelaten. Daarnaast zou het helpen als corporaties veel meer zouden kunnen variëren in hun doelgroep binnen de wijk. Meer middenhuur, meer gezinnen, meer ‘cement’ dus. Maar daarvoor moet wel de wet veranderen. Er moet meer ruimte komen voor lokaal maatwerk. De problemen daar oplossen, waar ze zich voordoen.

Daarover wil ik het straks ook met de minister hebben bij de evaluatie van de Woningwet. We moeten de problemen oplossen, waar ze zich voordoen. Geen landelijk keurslijf, maar een ruime, lokale jas die we per gemeente op maat kunnen maken voor het woonplezier van onze bewoners. Want daar gaat het uiteindelijk om. Een fijn huis, maar ook een fijne buurt, waar je je prettig voelt en tot jezelf kunt komen. Daar doe ik het voor!

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

26 oktober 2018
Wonen met een hart

Het is 18 oktober en ik rij naar Alkmaar. Misschien moet ik zeggen: naar ‘Van Alckmaer’, want dat is de naam van de corporatie. Deze corporatie onderscheidt zich door haar extra aandacht voor monumenten. Is de naam daarom zo historisch gekozen? In elk geval zie je op hun website direct op de homepage, dat ze zich hiervoor inzetten. Ze hebben ongeveer 30 monumenten onder hun hoede en zorgen dat ze niet alleen behouden blijven, maar ook deels geschikt zijn voor betaalbaar wonen.

Ik ben er terechtgekomen, omdat ik op het Aedes-congres in gesprek raakte met enkele leuke, enthousiaste medewerkers. Ze nodigden me uit eens langs te komen. Uiteindelijk bleek dit een mooi moment: ze wilden met ‘stakeholders’ (ook huurders) het nieuwe concept-ondernemingsplan bespreken. Een nationale invalshoek vanuit Aedes is daarbij dan interessant.

Eenmaal aangekomen ervaar ik de sfeer als ontspannen en vriendelijk. Maar er is toch ook enige stress: het is de eerste keer dat ze zoiets doen. Goed om te merken dat ook de gemeente bestuurlijk vertegenwoordigd is: de rol van Van Alckmaer doet ertoe. Opvallend is steeds weer de enorme maatschappelijke betrokkenheid van de medewerkers en hun ‘baas’, Fons Köster. Dat is wat ons bindt en wat ervoor zorgt dat de lokale politieke waardering zo groot is.

Jammer dat de landelijke politici niet wat beter luisteren naar hun eigen wethouders in al die gemeenten. Zoals hier in Alkmaar, die oude Hollandse stad, waarin blijvend geïnvesteerd wordt en waar men inzet op samenhang en ruimte voor iedereen. Je moet natuurlijk oppassen dat corporatiegeld niet verdwijnt in (te) duur monumentenonderhoud. Maar als je van tevoren goede afspraken maakt met de gemeente, is het allemaal wel te behappen.

‘Wonen met een hart’ is een prima titel, zo blijkt dus. Wat ook prima is, is dat ik met vernieuwde energie de bijeenkomst weer verlaat. Dezelfde energie die ik voelde bij het eerste contact op het Aedes-congres. Lekker hoor, dan weet ik ook weer waarvoor ik het doe. Met het hart.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

16 oktober 2018
Geisers als laaghangend fruit

Het is 13 oktober, de Dag van het Huren. Op zaterdagochtend verlaat ik het gezin. Heel vrolijk worden ze daar niet van: ‘Alweer werken, pap?’ Ik kom bij WoonInvest in Voorburg aan met de verleidelijke gedachte dat ik deze zonovergoten zaterdagochtend ook anders kon doorbrengen dan in een vergaderzaaltje.

Dat lichte gevoel van chagrijn verdwijnt snel als ik binnenkom. WoonInvest’s bazin Marianne Straks verwelkomt mij met een grote glimlach en een kopje vers gemaakte cappuccino. Tientallen huurders hebben eveneens het mooie weer getrotseerd om te komen praten over het duurzaam maken van huurwoningen. Ik weet weer waarom dit toch een uitstekende besteding van de ochtend is.

We gaan in gesprek. WoonInvest doet best veel aan verduurzaming en wil dit in de toekomst blijven doen. Maar liever met meer positieve betrokkenheid van de huurders. Daarom vraagt Marianne of er huurders zijn die een rol als ‘ambassadeur’ willen vervullen.  Wat dat precies is, is nog niet helemaal duidelijk, maar het klinkt leuk. En in elk geval heb je dan betrokken bewoners.

Toch is dit niet wat mij het meest inspireert. Dat is wat anders. Na een half uurtje wordt de vraag de zaal ingeslingerd welke duurzaamheidsmaatregelen de bewoners zelf willen. De antwoorden zijn interessant. De ene bewoner zegt: ’Binnenkort krijg ik een nieuwe geiser. Maar kan die niet meteen op zonnestroom in plaats van weer op gas?' De ander: ‘Mijn jaren 50-flat heeft een plat dak en is erg slecht geïsoleerd. Kunnen jullie niet een sedumdak doen?’ Dat is een dak met plantjes erop. Goed voor het milieu en leuk voor bewoners! Heel constructief. Heel praktisch. Heel meedenkend. Heel sterk afhankelijk van de specifieke mogelijkheden van dat gebouw, van die woning. En ook nog heel betaalbaar.

Het gesprek van WoonInvest van Marianne en haar mensen met de huurders over klimaatinvesteringen is lekker op gang als ik ertussenuit knijp. Met zonnegeisers als laaghangend fruit ga ik positief geladen weer naar buiten. Het gaat goedkomen, daar in Voorburg.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

4 oktober 2018
Betaalbaar wonen, ons vak

In mijn blogs van de afgelopen weken heb ik het vaak over . Dat vind ik belangrijk. Daar zijn we van, van betaalbaar wonen in een fatsoenlijke woning. Maar wat is dat dan? Soms is het heel persoonlijk. Een naast familielid van me kreeg te maken met armoede en betaalbaarheid in haar leven. Ze keek tegen steeds grotere problemen aan. Hartverscheurend. Voor mij ook moeilijk om over te praten. Maar het is er wel. Ik denk dat veel mensen dit herkennen.

Als Aedes proberen we op dit thema ook meer scherpte te krijgen. We kunnen de huren immers niet blijven verhogen om de eeuwige honger van de fiscus te stillen. Zo hadden we afgelopen maand enkele discussiebijeenkomsten op basis van het Manifest en het Pleidooi. En afgelopen week heb ik opinieleiders op dit onderwerp bij elkaar gehaald om er eens goed voor te gaan zitten. Of eigenlijk was het staan, we bewogen ons om debattafels heen. Er waren vijf fracties vertegenwoordigd uit de Tweede Kamer, maar ook Nibud en andere onderzoekers, de Woonbond en uiteraard enkele corporaties.

Het valt niet mee te definiëren wat dat is, betaalbaarheid. Wel vonden we allemaal dat je niet in het uitgavenpatroon moet stappen van huurders. Dat is hun eigen zaak. Ook is helder dat het totale woonkostenplaatje scheef is, want koop is extreem veel goedkoper dan huur, helemaal bij commerciële huurprijzen. De meningen verschilden wel over de vraag hoe erg dat is. Dan zie je politieke kleuren en voorkeuren terug in het gesprek.

Ik denk dat we preciezer moeten zijn. Dat het nogal verschilt per regio, per woonplaats. En dat daarom lokaal maatwerk nodig is. Maar ook dat we niet in algemeenheden moeten blijven hangen. Want betaalbaarheid is voor sommige huurders een veel groter probleem dan voor anderen. Berekeningen van het NIBUD helpen om te zien welke groepen kopje onder gaan met de huur die ze nu hebben. Daar zouden we als corporaties wat extra’s aan kunnen doen in huurmatiging. Maar dan is het ook redelijk om in sommige situaties te kijken of de woning niet erg laag geprijsd is voor het inkomen. Dat is dan gelijk een financiële dekking voor de eerste groep.

Het gesprek is nooit af. We moeten elke keer weer betaalbaarheid onder woorden brengen en vertalen in acties en handelingen. Dat is ons vak. Al meer dan 100 jaar.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

21 september 2018
Nog-niet-huurders

Betaalbaar wonen, daar zetten we ons als corporaties al meer dan 100 jaar voor in. Een goede woning voor een bescheiden prijs. Anno 2018 een veilig thuis voor ongeveer 3,5 miljoen bewoners in ruim 2 miljoen woningen. Sociale huur voorziet dus in een behoefte. Dat hebben we met elkaar in die 100 jaar goed geregeld! Daar ben ik elke dag weer trots op, dat onze sector, onze mensen dat doen. Uiteraard in samenwerking met anderen, onder wie de huurders.

Juist daarom is het echt jammer dat de onderhandelingen met de Woonbond deze week zijn vastgelopen. We doen het immers voor onze huurders. Maar hun vastberadenheid om in te zetten op een huurverlaging is onhoudbaar, als we ook nog woningen willen bijbouwen voor de woningnood van nu. Voor de nog-niet-huurders.

De Woonbond heeft overigens op twee punten volledig gelijk: de huurverhogingen van de laatste jaren waren te hoog. En die verhogingen werden veroorzaakt door de extra belastingen die op huurwoningen zijn gelegd. Eens! Maar ondanks het vastlopen van het overleg moeten we ondertussen wel verder. Daarom wil ik nu schouder aan schouder in gesprek met het kabinet. Want naast het betaalbaar houden van de huur moeten we ook investeren in nieuwbouw, renovatie, verduurzaming en de leefbaarheid van onze complexen. We kunnen daarbij niet wachten tot het Binnenhof een rechtvaardigere balans vindt tussen huurders die belasting betalen en kopers die belastinggeld krijgen. We moeten investeren!

Verder hoop ik op meer mogelijkheden voor maatwerk. Recht doen aan de verschillen tussen de regio’s. Dit maatwerk was voorzien in het overleg tussen Woonbond en Aedes. Maar nu de onderhandelingen zijn vastgelopen, moeten we op zoek naar andere wegen. Ik heb daarom een brief geschreven aan de minister om te overleggen hoe we dit maatwerk alsnog kunnen regelen. Maar hoe dan precies? Daarbij hebben we behoefte aan de  input van onze leden. Wat hebben zij nodig om lokale vraagstukken over het sociale huurbeleid te kunnen oplossen? Om zo voldoende woningen beschikbaar te hebben tegen een betaalbare huurprijs. Oplossingen dus voor huurders, maar ook voor de ‘nog-niet-huurder’. Daar wil ik mij in de komende tijd hard voor maken.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

14 september 2018
Betaalbaar wonen in Amsterdam, Apeldoorn en Appingedam

Sinds mei zit ik met een delegatie van corporatiebestuurders om tafel met de Woonbond. Op zich al een hele stap! Want door de uitlatingen van de Woonbond over corporaties in maart van dit jaar in de media was de sfeer gedaald tot onder het nulpunt. Het sociaal huurakkoord liep echter af in 2018. Dus kijken we toch of er nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt over de hoogte van de huur. Dat wil de minister ook graag. En ja, je kunt beter kijken of je zelf met de huurders afspraken kunt maken, dan dat je het overlaat aan de grillen van het Binnenhof.

Voor mij reden om er veel over na te denken, te praten, te lezen. Want wat moet er eigenlijk in staan? Corporaties zijn al meer dan honderd jaar bezig met goede, betaalbare woningen. Maar wat houdt dat dan precies in, betaalbaar? Ik merk dat corporatiebestuurders daar nogal verschillend tegenaan kijken. Trouwens, huurders ook. En kijk je dan alleen naar de huur of naar de totale woonlasten, dus inclusief stookkosten?

Je ontkomt er eigenlijk niet aan om duurzaamheid mee te nemen. Maar dat is dan wel gelijk een vat vol onzekerheden. Wat zijn de kosten van investeringen voor de verduurzaming, en wat kun je daarvan bij de huurder in rekening brengen? Tegelijkertijd heb je geen idee hoeveel stookkosten in een duurzame woning worden bespaard voor de huurder, omdat je niet weet wat gas of stroom kost over bijvoorbeeld drie jaar.

Bij het eerste overleg gooien de Woonbond en wij ieder een emmer vol gedachten, standpunten, opvattingen en opgebouwde irritaties van de afgelopen jaren op de overlegtafel. Tja, dat valt niet mee. Zelfs een grote vergadertafel blijkt niet groot genoeg.

Toch gaan we aan de slag. De veranderende omgeving biedt ook kansen. Het blijkt dat we veel gemeen hebben. Zoals het basisgevoel dat betaalbaarheid ongelooflijk belangrijk is, want daar doen we het voor. De huurder mag niet langer de melkkoe zijn van de fiscus. Maar ook de erkenning dat de situatie in Appingedam heel andere oplossingen vraagt dan in bijvoorbeeld Apeldoorn, dat weer sterk afwijkt van de problematiek in Amsterdam. Puur omdat op de woningmarkt de verschillen onderling zeer groot zijn. Zo dwingen we onszelf om bij elk aspect kritisch te zijn op de ander, maar ook op onszelf.

Ik weet niet waar we precies op uitkomen. Dat bepalen ook de Aedes-leden natuurlijk. Juist het werken aan betaalbaar wonen is mijn sterkste motivatie om in de volkshuisvesting werkzaam te zijn. Maar dat geldt uiteraard voor heel veel corporatiemedewerkers.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

7 september 2018
Gepoetste schoenen

Precies op het moment dat ik in Voorburg uit mijn auto stap voor opnames van het RTL-nieuws, komen ook de cameraman en de verslaggever aanrijden. We zijn in een straat met sociale woningbouw uit de jaren ‘50. Terwijl zij de professionele camera-apparatuur opstellen, zie ik nieuwsgierige blikken vanachter de vitrage in de woningen van de omringende hoogbouw. ‘Wat komen die hier doen?’ zie je in hun vragende ogen. Dat snap ik ook wel, want nog afgezien van de prominente camera zijn ook de aanwezigen - inclusief ikzelf - in één oogopslag ‘niet van hier’. Wij in colbertjes en gepoetste schoenen, zij in T-shirt en gymschoenen. Wij met een keurige blauwe broek, zij met een zwarte legging of joggingbroek.

Ik voel me niet helemaal op mijn gemak. Dat komt niet door de onveiligheid of zo: de buurt komt eerder over als wat saai dan onveilig. Het komt ook niet door het aankomende interview voor de nationale televisie. Dat vind ik meer leuk dan spannend. Bovendien blijft het gevoel ook na het interview. Nee, het komt door iets anders. Het is het gevoel van verschil dat je op zo’n moment ervaart. Verschil in kansen en mogelijkheden in het leven. Voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen, ten opzichte van hun leven en hun kinderen. Verschil ook in gezondheid en levensverwachting dat je je realiseert als je iemand van net 50 achter een rollator ziet lopen. Ik weet het natuurlijk wel uit alle onderzoeken die ik in de afgelopen tientallen jaren heb zien langskomen, maar het voelt ongemakkelijk als de verschillen bijna tastbaar worden.

Tegelijk denk ik: wie ben ik om conclusies te trekken op basis van een joggingbroek, een legging en een rollator?  Maar ik denk ook iets anders. Namelijk dat we moeten zorgen dat deze mensen betaalbaar kunnen wonen. Ik wil graag dat er niet nog meer geld van hun uitkering, AOW of bescheiden inkomen aan hun woning moet worden besteed. Omdat de woonquote (het deel van je inkomsten dat je kwijt bent aan wonen) van de huurders toch al is gestegen in de afgelopen zeven jaar, terwijl juist zij dat ’t minst kunnen compenseren.

Misschien ben ik een idealist, maar betaalbaarheid staat niet voor niets bij de corporaties hoog in het vaandel en daar sta ik ook voor. Laat ik op die gepoetste schoenen van mij proberen om dit op het Binnenhof voor elkaar te krijgen.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

31 augustus 2018
Leve het manifest! Hoera voor het pleidooi!

Het manifest Passend Wonen viel op de deurmat vlak voor het extra Aedes-congres op 6 juli 2018, waar we het Aedes-kompas voor de Klimaatinzet van het kabinet geijkt hebben. In het manifest spreken 23 corporaties zich uit voor flexibiliteit in de relatie tussen huurder en verhuurder. Simpel gezegd: bij toewijzing van een sociale huurwoning zijn inkomen en huur aan elkaar gekoppeld. Maar bij veranderende samenstelling van het huishouden ontstaat een nieuwe situatie. In overdrukgebieden, zoals Amsterdam, is deze visie begrijpelijk. Stel dat iemand die alleen in een huurwoning van 550 euro woont gaat samenwonen. Het stelletje verdient samen nu 45.000 euro. Is het dan niet logisch dat de huur wat hoger wordt? Dan kan ergens anders een nieuwe betaalbare woning worden gebouwd. ‘Ja’, zeggen de Manifesters.

‘Nee’, zeggen de schrijvers van het pleidooi Een huurwoning: geen voorziening maar een thuis. Deze 14 corporaties laten een heel ander geluid horen. Een huurwoning moet de hoeksteen zijn van het leven dat mensen opbouwen. Dat huis verlaten ze alleen als ze het zelf willen. De prijs of de voorwaarden veranderen niet. Immers: er hangt een eerlijke prijs aan die wordt bepaald door de waarde van de woning. Ga niet porren in het leven van onze huurders!

‘Wat vind je daarvan, voorzitter?’  werd me al een aantal maal gevraagd. Ik heb er deze zomer even over kunnen nadenken, maar eigenlijk was dat niet nodig. Ik snap namelijk heel goed waar beide denklijnen vandaan komen. Dat kwam ook naar boven tijdens de bijeenkomsten van afgelopen weken, die Aedes met de initiatiefnemers van beide visies organiseerde. (Volgende week is er nog zo’n bijeenkomst.)

Eigenlijk zijn ze allebei waar. Die ‘hoeksteen van het leven’-opvatting is volkomen begrijpelijk in een redelijk stabiele situatie op de woningmarkt. Als er extreem grote problemen zijn voor woningzoekenden of doorstromers, ontstaat echter een nieuwe situatie. Dan moet je opnieuw zoeken naar oplossingen. Nee, dat betekent geen bommetje onder het huurrecht van alle Amsterdammers of Utrechters. Het betekent wel durven experimenteren met nieuwe vormen. Zo is ook ooit het studentencontract ontstaan. En dat hielp. We moeten oog hebben voor iedereen die radeloos op zoek is naar een passende woning.

In feite is het een erkenning dat Amsterdam, Apeldoorn en Appingedam gigantisch verschillen, ook in de volkshuisvesting. Dat vraagt om lokale afspraken. Ik pleit al langer voor meer ruimte voor lokaal maatwerk in afspraken tussen gemeente, huurders en verhuurders. De minister is daar gelukkig gevoelig voor. Vandaar de titel van dit blog.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

12 juli 2018
Durft het kabinet?

Terwijl Zuid-Nederland alvast de caravan afstoft en de bandenspanning controleert, wordt in het SER-gebouw het Klimaatakkoord gepresenteerd. Althans, de hoofdlijnen ervan. Of eigenlijk: een aanzet tot de hoofdlijnen. Kortom, het is nog niet af. Toch doet het document ertoe, omdat het later misschien wel als het kantelpunt van de fossiele economie wordt aangemerkt. Hét moment waarop we overstag gingen richting een duurzame economie. Klimaatneutraal. 

Hoewel allerlei afspraken in het kersverse Klimaatakkoord nog verder moeten worden uitgewerkt, is wel duidelijk dat dit akkoord aanstuurt op blijvende klimaateffecten op verschillende terreinen: energievoorziening, mobiliteit, industrie, landbouw en gebouwde omgeving. Dat laatste, de gebouwde omgeving, daar zijn wij van. Niet in ons eentje: we hebben maar een deel van de woningen. Uiteraard gaat het ook om alle andere gebouwen. 

Op het congres van afgelopen vrijdag hebben we stilgestaan bij onze rol als corporaties daarin, onze taak, onze kansen en beperkingen. Het was een goed congres, waarin heel duidelijk werd dat we mee willen werken, maar niet ten koste van onze hoofdopgave: voldoende betaalbare woningen voor gewone mensen. Vanuit die wil om mee te werken hebben we zeker wat te bieden. 

We kunnen Nederland verder helpen. Een voortrekkersrol vervullen voor de duurzame economie, onder meer met de zogeheten startmotor. Om de veranderingen aan te zwengelen. Het moet echter allemaal wel passen binnen een solide financieel plaatje. Dat lukt niet wanneer we een steeds groter deel van onze huurinkomsten aan de fiscus moeten afdragen. Enfin, dat weet u. Dat weet iedereen aan de klimaattafel, en ook in het kabinet. 

Het wordt de komende weken stil op het Binnenhof. Maar niet in de kamers waar de doorrekeningen worden gedaan. Niet aan de overlegtafels ter voorbereiding van de Miljoenennota. Waarbij de centrale vraag is: zijn het ministerie van Financiën en het kabinet klaar voor een begroting die, zoals de maatschappelijke partners van het Klimaatakkoord willen, gebaseerd is op een duurzame toekomst? Duurzame economische groei? Met alle consequenties van dien? Durft het kabinet? Durven ze echt?

Een gezonde zomer toegewenst!

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

4 juli 2018
Moed moet

Een stevige, droge wind gecombineerd met felle zon domineert al weken ons land. Een perfecte illustratie van klimaatverandering. Nooit was juni zo droog, nooit was mei zo warm. Of zoiets, ik heb het niet precies onthouden. 

Zeker weet ik wel dat het 1 juli is geweest. Er zou dus een klimaatakkoord moeten liggen. Dat was de inzet toen de Klimaattafel begin dit jaar van de kant ging onder leiding van de heer Diederik Samsom. Maar zo’n akkoord ligt er nog niet. Er is wel hard gewerkt en veel voortgang geboekt aan de Klimaattafel. Er ligt een werkdocument met hoofdlijnen, die moeten worden uitgewerkt. Die tekst gaan we komende vrijdag op ons congres bespreken. De kernvraag is: zijn we op de goede weg?

Vorige week was ik als spreker te gast op het congres van de VTW, de verenging van toezichthouders. De leden van ‘onze RvC’s’ zijn daar lid van. Ik had het genoegen daar te bespreken waar we voor staan. Mijn hoofdboodschap: we moeten moedig zijn. We staan - hoe dan ook - voor tal van beslissingen die ingrijpend zijn voor woningen en voor huurders, maar ook voor onze organisaties. 

Boeiend en uitdagend. Bovenal zul je bestaande kaders opnieuw moeten definiëren. Moedig zijn is als RvC ruimte geven aan bestuurders om stappen te zetten, die niet altijd een zekere uitkomst hebben. Moedig zijn is ruimte geven om fouten te kunnen maken in de zoektocht naar het goede. Moedig is overigens niet hetzelfde als ‘gekke Henkie’. Zo gaan we niet via huurverhogingen de noodzakelijke innovatie in de bouw op onze nek nemen, waar vervolgens particuliere eigenaren ‘gratis’ van zouden profiteren.

Eigenlijk vind ik die zon en dat droge windje wel erg lekker. Het voelt als vakantie in Frankrijk. Maar veel warmer moet het ook weer niet. De temperatuur in Frankrijk is wel lekker, maar laat het geen Sahara worden.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

20 juni 2018
Eindelijk naar Luxemburg

Op 20 juni is het eindelijk zover: we gaan naar Luxemburg. Nee, ik ga niet zelf. Maar er dient bij het Europese Hof een rechtszaak die voor ons belangrijk is. Daar zijn natuurlijk wel Aedes-medewerkers bij. De rechtszaak gaat over het maximum-inkomen dat we in Nederland sinds 2011 hanteren om in aanmerking te komen voor een sociale woning. Dat maximum staat inmiddels voor het totale huishoudinkomen op bijna 37.000 euro per jaar.

Voor degenen die het niet meer weten: Eberhard van der Laan, destijds minister van Wonen,  heeft de inkomensgrens (toen 33.000 euro) onder Brusselse druk vastgesteld. Er kwamen meteen veel bezwaren. Huishoudens met een inkomen net boven de grens vallen tussen de wal en het schip. Te veel inkomen voor een sociale huurwoning, te weinig voor een vrije sector-huurwoning of een koophuis. En het leidt op den duur tot eenzijdige wijken.

Later ondervond Van der Laan als burgemeester van Amsterdam in de praktijk de nadelige gevolgen van de inkomensgrens. De particuliere huurmarkt begint daar pas vanaf huren van dik 1.000 euro. Onbetaalbaar voor de onderwijzer, politieagent en verpleegkundige. Samen met burgemeesters van dertig grote Europese steden stuurde hij een petitie naar de Europese Commissie over de inkomenseisen.

Een fiks aantal corporaties spande al in 2010 een beroepszaak aan. Die leidt nu, acht jaar later tot een zitting in Luxemburg. Aedes ondersteunt de corporaties inhoudelijk en in de kosten. Ook wij willen meer armslag voor corporaties om beter in te kunnen spelen op lokale situaties. De woningmarktverschillen in Nederland zijn groot. Sommige regio’s vragen om een heel andere inkomensgrens.

Daarom spreekt het Franse model me meer aan. Daar kan de norm regionaal worden vastgesteld. In Parijs ligt die rond 64.000 euro. Dat is misschien wel erg hoog voor Nederland. Maar er is geen reden om in Nederland overal rigide te kappen op 37.000 euro. Want voor de Fransen geldt dezelfde Europese wet. Dus het kan wel.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

8 juni 2018
Rondjes rennen op het Binnenhof

Voor het werk dat ik doe vanuit de belangenbehartiging bevind ik mij geregeld op de vierkante kilometer die Binnenhof heet. Of ‘Den Haag’ zoals ze bij het Journaal vaak zeggen (wat feitelijk onzin is, want Den Haag heeft veel meer te bieden dan alleen het landsbestuur). Ik ontmoet ministers, Tweede Kamerleden, ambtenaren, zusterorganisaties en ga zo maar door.

Momenteel is dat meer dan een dagtaak. Een deel van de oorzaak ligt in de Klimaattafels van het kabinet, waar in hoog tempo wordt gewerkt aan voorstellen die ook ons zeker raken. Daar kom ik zo op terug. Maar ook andere ministers zijn ‘op stoom’ gekomen. Het duurde lang voor dit kabinet uit de startblokken kwam, maar nu lijkt het of de trage formatie nog voor de zomer moet worden goedgemaakt.

Voorbeeld: Ik spreek meerdere ministers over ‘langer zelfstandig wonen’ en de impact die dit heeft op ouderen. Ik heb duidelijk kunnen maken dat het Passend Toewijzen een serieus probleem is in specifieke situaties die om maatwerk vragen. Maar omdat drie verschillende bewindspersonen zich ermee bezighouden, ben ik bang dat dit blijft liggen. Ander voorbeeld: diverse DG’s (Directeur-Generaal, de hoogste ambtenaar op een ministerie) weten van elkaar niet altijd wat ze met mij bespreken. Dat is geen onwil, het komt door te weinig onderlinge afstemming. Je ziet ze met de tong op de schoenen van overleg naar overleg rennen.

In deze fase moet je er echter wel bijblijven: de Miljoenennota wordt nu geschreven. In de maand juni is het doorbijten met rondjes rennen op het Binnenhof. Gelukkig heb ik een supergoed team van belangenbehartigers achter me op het Aedes-kantoor. Zij zorgen ervoor dat we het tempo kunnen volgen. Samen met andere Aedes-medewerkers dragen zij bovendien zorg voor communicatie extern en intern en betrokkenheid van onze leden in de voorbereiding.

Volgende week een voorbeeld van deze betrokkenheid: in consultatiebijeenkomsten met de leden gaan we in op onze belangrijkste speerpunten voor de Klimaattafel én op de uitkomst. We houden daarover begin juli een congres. Maar wie echt invloed op het resultaat wil hebben, moet nu natuurlijk al aanschuiven. Daar hoop ik op, schrijf je hier in. Kun je lekker meedoen, met rondjes rennen!

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

Klimaattafelen
1 juni 2018

Al eerder schreef ik over de Klimaattafel gebouwde omgeving. Vaak aan het einde van de dag vergaderen en met een bakje soep in de avond doorgaan. De opdracht van voorzitter Diederik Samsom is om namens het kabinet afspraken te maken voor een Klimaatakkoord. Op dit moment worden er meters gemaakt, we praten de leden van Aedes in juni weer bij over de voortgang. Hoewel ik geen onbekende ben op het onderwerp, is het toch leuk als je verrast wordt.

Ik heb het over de Waterschappen. Zij komen met het voorstel zowel warmte als kou te halen uit oppervlaktewater. Kanalen, sloten, meertjes en al het andere water waarvan wij in Nederland zoveel hebben. Eerst dacht ik: het zal wel. Maar ik was te snel: namens de waterschappen werd ik bijgepraat door Roelof Bleker en Rafaël Lazaroms. Zij legden uit hoe het werkt en het klinkt veelbelovend.

Oppervlaktewater komt in Nederland op veel plaatsen tot vlak bij de voordeur. Denk aan de grachten in de stad. De waterschappen hebben aangetoond dat dit voor tienduizenden woningen in Nederland een uitstekende oplossing kan zijn: warmte en kou uit oppervlaktewater. Het is bovendien goed voor de natuur, omdat oppervlaktewater vaak te warm wordt. Het fijnmazige waternetwerk ligt er al, we hoeven alleen nog maar de woningen op de natuur aan te sluiten.

Dit klinkt als ver van mijn bed, maar is het niet. Er zijn zelfs al voorbeelden: de verwarming van een zorgcomplex in Wageningen met warmte uit de stadsgracht en vergevorderde plannen om 1.000 woningen in Katwijk te verwarmen met water uit een poldergemaal. Daarnaast kun je warmte winnen uit afvalwater van de 340 rioolwaterzuiveringen in Nederland. Een aantal zwembaden en woonwijken wordt hiermee al verwarmd. De Unie van Waterschappen organiseert op 6 juni een festival over dit onderwerp.

Voor de één is warmte een restproduct. Voor de ander is het een behaaglijke woning. Er komt een moment waarop wij het heel normaal gaan vinden om het ene maatschappelijke vraagstuk op te lossen met het andere. Je zou dit klimaattafelen kunnen noemen, daar ontstaan kansen. En tafelen doen wij ook. Dankzij soep en macaroni kunnen we de avondsessie vol energie tegemoet.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

24 mei 2018
Heel Nederland zegt ‘Kabinet, stop ermee!’

Al enige tijd hou ik me bezig met de nieuwe belastingwetgeving van dit kabinet. ‘Saai’, zouden mijn jongvolwassen kinderen zeggen. Maar dat is niet zo. Want de maatregel die corporaties boven het hoofd hangt, heeft een negatief effect op het aantal woningen dat we kunnen bouwen of renoveren. Dat dringt in Nederland gelukkig steeds beter door. Als ik mijn kinderen daarop wijs, zijn ze ineens wel geïnteresseerd. Want hun vrienden zoeken een huis, en dat lukt niet. Dus nee, niet saai.

Het kabinet beperkt met de nieuwe belastingmaatregel de renteaftrek voor corporaties. Dat betekent dat zij minder geld kunnen lenen om te investeren: in nieuwbouw, in renovatie, in verduurzaming. Deze Europese maatregel heet ATAD en is bedoeld om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan. Nederland kiest er als enige EU-land voor om deze maatregel ook op te leggen aan corporaties. Hierover schreef ik eerder al.

Gelukkig zijn er veel betrokken corporatiebestuurders in het land die ons helpen bij de strijd tegen ATAD. Door gesprekken met wethouders die hun Haagse contacten erop kunnen aanspreken. Maar ook via regionale media.

Tiwos-directeur René Scherpenisse gaf namens vier corporaties in Tilburg een interview aan het Brabants Dagblad. Hij legde uit dat wachtlijsten langer worden en minder huizen gerenoveerd worden, wanneer de ATAD doorgaat. Hans Pars van WonenBreburg stelde in BN De Stem namens drie Bredase corporaties dat zij dan eerder gemaakte afspraken over nieuwbouw niet kunnen nakomen.

Zo ook de Apeldoornse corporaties in De Stentor, de Amsterdammers in het Parool en de Friese corporaties Nordeast Fryslân en Elkien via Omrop Fryslân. Ik ben trots op deze lokale corporatiebestuurders die hun nek uitsteken voor de goede zaak. Het regeerakkoord is in het groen geschreven, maar het kabinet gaat er nu zelf met de rode pen doorheen. Dit raakt ons allemaal, zowel corporaties als huurders. Niet alleen Aedes, maar inmiddels heel het land zegt: ‘Kabinet, stop ermee!’

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

14 mei 2018
Geen kant op!

Afgelopen zaterdag liet Bea de Bruin uit Breukelen een noodkreet horen in het Algemeen Dagblad. Als 60-plusser woont ze samen met haar man in een sociale huurwoning met een tuin en vier slaapkamers. Ze wil zielsgraag kleiner gaan wonen en haar huis vrijmaken voor een gezin met kinderen. Alleen, ze kan geen kant op. Omdat ze ‘scheefwoner’ is, komt ze niet in aanmerking voor een andere sociale huurwoning. De vrije sector is voor haar veel te duur.

De huurmarkt zit op slot, meldt het AD. Reden: er is een gigantisch tekort aan woningen tussen de 700 en de 1.000 euro. Daardoor schieten de huurprijzen omhoog. Voor een gezin net boven de toewijzingsgrens of een ouder echtpaar met een klein pensioen is het bijna onmogelijk geworden een betaalbare huurwoning te vinden.

Ook ik mocht namens Aedes in de krant mijn licht laten schijnen over deze problematiek. Kunnen woningcorporaties helpen om de nood te lenigen? Natuurlijk willen we dat graag. Maar daarvoor is veel meer lokaal maatwerk nodig. De problemen van Amsterdam zijn immers niet die van Apeldoorn of Appingedam. Toch legt de huidige Woningwet wel overal in Nederland dezelfde beperkingen op. Meer ruimte in de wet zou meer lokaal maatwerk mogelijk maken.

In Den Bosch hebben drie woningcorporaties de handen ineen geslagen, zij maken 1.000 woningen vrij voor mensen die net boven de toewijzingsgrens zitten. Dit plan is inmiddels goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties. Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan! Minister Ollongren gaf al aan dat het voor corporaties gemakkelijker moet worden om huizen in het middensegment te verhuren. Aedes pleit voor meer pilots zoals die in Den Bosch.

Daarnaast moet er nieuwbouw komen. Corporaties willen jaarlijks minstens 34.000 woningen bouwen. Het kabinet vraagt of we daar nog een schepje bovenop kunnen doen. Dan is het des te wranger dat juist het kabinet de ambities van corporaties beteugelt met extra lastenverzwaringen.

Donderdag praat de Tweede Kamer opnieuw over de huurmarkt en het middensegment. Laten we hopen dat dit debat Bea de Bruin een stapje dichter bij een betaalbare nieuwe woning brengt. Een nieuwe stek voor haar en haar man. En daarmee een mogelijkheid voor een gezin om haar prachtige huis over te nemen. 

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

1 mei 2018
1 mei dag van de geleverde arbeid, van trots en van een domper

Dit jaar heeft 1 mei een speciale betekenis voor mij. In veel landen is 1 mei een vrije dag: de Dag van de Arbeid wordt daar gevierd als een feestdag. De reden waarom vandaag een speciale dag is voor Aedes, is omdat de deadline is bereikt voor corporaties om de routekaart in te vullen. De routekaart om in 2050 te komen tot CO2-neutraal wonen in de corporatiewoningen. Ik kan trots melden dat 80 procent van de leden de streefdatum van 1 mei heeft gehaald! Dat betekent dat 4 op de 5 leden nu al heeft nagedacht over een plan om de eigen corporatie en de eigen woningen CO2-neutraal te krijgen. Hoe moeilijk het ook is om zo ver in de toekomst te kijken.

Ik vind dat echt een enorme prestatie. Ik weet zeker dat geen enkele branche, commercieel of niet, dit heeft gepresteerd. Denk aan ziekenhuizen, bibliotheken, verpleegtehuizen, verhuurders van winkels, eigenaren van woningen of wie dan ook met één of meer gebouwen. Nergens is al zo structureel een plan getrokken. Niemand is zo ver met de gebouwde omgeving. Dank aan onze leden en hun medewerkers voor deze prestatie van formaat!

Wij zijn nu bezig om te inventariseren wat dit betekent. De uitkomst is ongetwijfeld dat er meer moet worden geïnvesteerd in energiebesparing en in duurzame warmte. Er is wel wat ruimte voor extra investeren, maar we moeten ook nieuwe woningen bouwen. Bovendien zijn de huren al best pittig. Daarom zie ik de domper van al het werk voor de routekaart steeds groter worden: de extra belastingen die dit kabinet wil invoeren.

In Follow the Money heeft journalist Peter Hendriks hierover een uitstekende beschouwing geschreven. Sociale huurders betalen de afschaffing van de dividendbelasting. Ik heb daar in de Telegraaf ook al voor gewaarschuwd: de verduurzamingsopgave gaat niet door als de rekening van de extra belasting op het bord van de huurders terechtkomt. Corporaties moeten nu al extra lenen voor de stijgende investeringen, dus die ruimte is er niet. De grote Amsterdamse corporatie Eigen Haard heeft daar een overzichtelijk plaatje van gemaakt.

1 mei: een trotse dag voor de corporaties als absolute koplopers van verduurzamend Nederland. Laat al die noeste arbeid niet vervagen door de vernietigende belastingplannen van het kabinet.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

26 april 2018
Aedes olé!

Het is maandagavond 22 uur en ik besluit nog even een ommetje te maken. Ik zie Columbus op een hoge zuil. Waarom kijkt hij toch richting Griekenland, Turkije en Israël, en niet richting Amerika, waar hij zijn roem aan te danken heeft, vraag ik me af. Ik loop de binnenstad in. Smalle steegjes zijn vol met mensen en tapasrestaurants. Het is nog warm, bijna zwoel, ook al is het april. Gezellig. Barcelona

De volgende dag mag ik een presentatie houden op het congres dat Housing Europe, de Aedes ven Europa, heeft georganiseerd ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan. Ik ben namens Aedes lid van het bestuur van Housing Europe. Daardoor hoor ik wel eens wat er in andere landen leeft. Zo staat Frankrijk onder president Macron voor de uitdaging die lijkt op die van de Nederlandse corporatiesector vijf jaar geleden: nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe belastingen en alle discussies en onzekerheden die daarbij komen. Duitsland en Zweden hebben dezelfde problematiek als wij: lange besluitvormingsprocedures bij de overheid voor nieuwbouw en renovatie, met sterk stijgende bouwkosten.

Wat ze allemaal niet hebben, is de benchmark. Daarover heb ik tijdens het congres in Barcelona een presentatie verzorgd. Ik heb aangegeven dat we als sector een belangrijke stap hebben gezet door transparant te zijn over de prestaties van elke corporatie op vijf gebieden, zoals huurdersoordeel, bedrijfskosten en verduurzamen. Door dit te meten en te vergelijken en er vervolgens van te willen leren, zodat je je als corporatie kunt verbeteren voor je huurders, je stakeholders en je medewerkers. Dit heeft ertoe geleid dat de bedrijfskosten in vijf jaar gedaald zijn met 20 procent, terwijl de huurderstevredenheid in die tijd juist is gestegen.

De deelnemers aan het congres zaten ademloos te luisteren. Nu kan ik stoer vertellen dat dat kwam door mijn geweldige presentatie, maar dat is niet zo. Het kwam door het feit dat bij anderen nog niet eens een begin bestaat van een dergelijk systeem. Natuurlijk, er wordt in andere landen ook wel eens iets onderzocht, maar niet op onze manier: van binnenuit, structureel, transparant (en dus kwetsbaar, maar ook benaderbaar), met als doel te verbeteren. Met het verhaal van de routekaart voor verduurzaming in 2050 was werkelijk iedereen muisstil.

Na het congres liep ik terug naar het hotel, met een glimlach om m’n mond. Trots op de sector. En op de mensen bij Aedes die er hard voor werken. Aedes olé!

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

20 april 2018
Stralen!

De winter is in een paar weken tijd omgetoverd tot zomer. Dan zijn ook de geluiden ineens anders. Motorrijders laten hun rijwiel knorren en slippers klepperen aan blote voeten, wanneer je door de supermarkt loopt. Kinderen hebben gierende lol op een speelplaatsje. Een meerkoet wordt kwakend weggejaagd uit de sloot door een dominante soortgenoot.

Ook de woningen hebben een andere, warmere uitstraling. Wanneer ik door Moerwijk loop, een wijk in Den Haag met veel corporatiebezit die ik zou typeren als een aandachtswijk in ontwikkeling, dan heeft een positief gevoel de overhand. Er staan veel goed bewoonbare woningen, ook al is niet alles perfect. Veel gestapeld, jaren ’50, klein. Soms gerenoveerd, soms in afwachting van verbetering. Soms label A of zelfs energieneutraal, soms E, F of G. Maar nergens woningen waarvoor je je zou moeten schamen. Geen woningen zoals ik die tegenkom in Brussel, wanneer ik overleg met de EU over Housing Europe. Moerwijk is ook redelijk groen, met mooie waterpartijen, zoals ze dat zo goed deden in de stedenbouw in de jaren ’50 en ’60.

Nee, ik wil niet bagatelliseren dat er problemen zijn achter de voordeur. Of wegkijken bij hoge stookkosten terwijl de woning wel koud blijft. Maar op deze mooie vrijdagmiddag weiger ik een groepje jongens van ergens tussen de 14 en 18 jaar, die rond een paar brommertjes staan te socializen in de buurt van de winkels, te typeren als hangjongeren. Het zijn gewoon gastjes (zoals m’n dochter zegt) die zich met elkaar vermaken, zoals puberjongens dat doen. Het feit dat ze een Marokkaanse uiterlijk hebben, verandert dat niet. Het zijn jongens die ook gewoon staan te genieten van deze prachtige dag.

Vandaag schijnt de zon en daar wordt ieder mens een beetje gelukkiger van. Moerwijk straalt vandaag, dankzij de zon, dankzij de mensen, dankzij de natuur. En dankzij de mensen van Staedion, HaagWonen en Vestia. Ja. Ook dankzij hen.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

5 april 2018
Vrolijke glimlach

Bovenop mijn stapeltje post op het Aedes-kantoor ligt de CorporatieGids. Een magazine over ICT en bedrijfsvoering. Maar dat is niet wat ik zie. Mijn oog valt op de grote, vrolijke glimlach van Marieke Kolsteeg van Waterweg Wonen. Ze lacht me toe vanaf de cover van het magazine. Haar enthousiaste uitstraling, gecombineerd met de gesprekken die ik met haar had, maakt me nieuwsgierig.

Op een rustig moment lees ik het blad. Er komen meer bekenden van me in voor. Het gaat veel over ICT en hoe je hiermee je dienstverlening kunt vergroten. Prima dat men daarmee bezig is. Twee weken geleden had ik het er in dit blog ook over, naar aanleiding van de tweedaagse van het Aedes-bestuur. Veel corporaties zijn er mee bezig. Maar veel ook niet. In mijn gesprekken in het land merk ik vaak dat kleinere corporaties in hun eentje hun weg zoeken. En dat dat niet meevalt. Ik vraag wel eens waarom ze niet meer samenwerken met andere corporaties. Dan hoor ik veel praktische bezwaren.

Volgens mij doen corporaties daarmee regelmatig zichzelf en hun huurders tekort. Begrijp me goed: ik ben zeer positief over kleinere corporaties. Hun kleinschaligheid heeft echter ook nadelen. Voldoende schaalgrootte betekent op ICT-gebied al snel lagere bedrijfslasten, betere stuurbaarheid en betere dienstverlening. Eigenlijk is er voor kleinere corporaties geen excuus om op dit punt niet samen te werken: de voordelen van kleinschaligheid, zonder (een deel van) de nadelen.

Digitalisering is een thema om op te pakken als sector. Op het Aedes-congres (donderdagochtend 19 april in Den Haag) gaan we er op in. Ik ga uit van een goed gesprek. En hoop ook met een vrolijke glimlach af te sluiten.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

29 maart 2018
Eitjes leggen

Het is bijna Pasen. Ik ervaar dat altijd anders dan Kerst. Het christelijke geboortefeest is niet los te zien van mijmeringen over het voorbije jaar en de zin van het leven. Pasen associeer ik vooral met eitjes en lekker eten. Het verhaal over de lijdensweg van Christus is ver weg, hoewel het met The Passion op tv weer tot leven is gewekt. Ik grijp het moment aan om ook wat eitjes te leggen. Duurzaamheids-eitjes, wel te verstaan. Er komen gelukkig steeds meer duurzaamheids-eitjes. Wat bedoel ik daarmee? Ideeën die werkelijkheid worden en helpen om de doelstellingen van Parijs te halen.

Deze week kwam Uneto-VNI met zo’n eitje: de hybride gasketel, die ook een warmtepomp heeft. Die onttrekt een deel van z’n warmte aan de buitenlucht. Eigenlijk net als een hybride auto: een beetje duurzaam, een beetje fossiel. Die pomp was er natuurlijk al. Nieuw is dat Uneto-VNI vanaf 2021 alleen nog dit soort pompen wil installeren. Geen traditionele cv-ketels meer. En dat is goed nieuws. Eindelijk maakt de installatiebranche een grote stap naar verduurzaming. Nodig, want anders kunnen corporaties zo’n techniek niet toepassen. En het is een realistische tussenstap, die ideologie uitvoerbaar maakt. Top!

Een ander eitje. Ik sprak de afgelopen weken mensen van tientallen corporaties die allemaal bezig zijn met de Routekaart CO2-neutraal. Dit is de tool van Aedes waarmee je kunt bepalen wat de CO2-doelstellingen voor jouw corporatie en jouw woningvoorraad betekenen. Er wordt rekening gehouden met de eigen situatie zoals uitkomsten uit overleg met huurders en gemeenten. Het is de bedoeling dat corporaties die routekaart voor 1 mei naar Aedes sturen. Daarna hebben we een beeld hoe de sector de duurzaamheidsopgave kan realiseren. En wat dat kost. Ongetwijfeld zijn er dan 1.000 ‘mitsen en maren’. Maar als meest vooruitstrevende branche van Nederland op het gebied van verduurzamen slaan we dan wel een enorme piketpaal. Als eerste. Van zo’n flow word ik blij. Het is een goede basis om een succes te maken van de klimaattafel van het Kabinet. Hier kan voorzitter Diederik Samsom niet omheen.

Vanuit deze duurzaamheidseitjes kom ik bij een echte paasboodschap. Ik wens jullie een duurzame wereld, voor onze huurders en voor onze kinderen. En een lekker (biologisch) eitje!

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

15 maart 2018
Digitaliseren is geen kijksport

Het Algemeen Bestuur van Aedes zit af en toe op de hei. We diepen dan een paar onderwerpen eens goed uit. Niet alleen erover praten, maar ze ook bekijken, horen en voelen. Deze week streken we neer in Delft en Den Haag. We lieten ons bijlichten over opdrachtgeverschap en digitaliseren. Op opdrachtgeverschap kom ik nog terug, nu sta ik stil bij digitaliseren.

Ik vond het indrukwekkend. Bijvoorbeeld: de taxi-wereld is op zijn kop gezet door Uber. Maar dat is nog maar het begin. De zelfrijdende auto maakt de taxichauffeur binnen 10 jaar overbodig. Projecteer dat eens op onze sector. Welke werkzaamheden zijn over 20 jaar bij corporaties vervallen? Hoe kun je goedkoper, klantgerichter en efficiënter werken? Hoe kun je zorgen voor een betere woning tegen minder kosten? Een woning die meer is toegespitst op de woonwensen van huurders, die steeds veranderen. Hoe zorg je voor veiliger en leefbaarder wijken?

Veel software bij corporaties komt nog neer op data gerangschikt in Excel-bestanden. Hier en daar gaan corporaties verder. Bijvoorbeeld met sensoren die signaleren dat kozijnen weer aan een verfbeurt toe zijn. Daarmee steken ze voorzichtig een teentje in het zwembad van de digitale toekomst. Super als eerste begin. Big data, the Internet of Things en Blockchain: we kennen de termen van futurologen in de krant. Maar ze bieden ook corporaties en huurders grote mogelijkheden. Hoe komen we die op het spoor?

In Delft bekeken we bij de universiteit de Green Village. Daar worden naar hartenlust goede ideeën omgezet in serieuze experimenten. Je kunt er gebruikmaken van andere experimenteerders. Het is een soort kraamkamer voor vernieuwers. Ook in de bouw. En als je wilt, kun je er ook als corporatie terecht!

De boodschap: digitaliseren is geen kijksport. Het gebeurt en je moet er bij zijn. Niemand kan het zich veroorloven af te haken. Wij ook niet. Positief bekeken: als we de mogelijkheden van het nieuwe tijdperk gebruiken, kunnen we maatschappelijk meer betekenen. Voor onze huurders en op alle andere fronten. Mooi, want we hebben nogal wat maatschappelijke opgaven.

Gelukkig zijn er al allerlei mensen binnen onze sector aan de slag. Op meerdere vlakken. Volgende stap is om die krachten te bundelen. We gaan het hier komende jaren nog veel over hebben. Om te beginnen op het congres op 19 april. Leuk!

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

8 maart 2018
De Woonbond slaat de plank volledig mis

Afgelopen week werd ik verrast door ‘nieuws’ van de Woonbond. Onaangenaam verrast, kan ik wel zeggen. En dat is zelfs een eufemisme. Corporaties zouden volgens de Woonbond ‘winst’ maken, en die moest dan worden omgezet in huurverlaging voor huurders. Ze hebben zelfs per corporatie uitgewerkt hoeveel dat zou zijn. Corporaties die winst maken? Complete onzin en veel te simpel. Elke euro komt linksom of rechtsom ten goede aan de huurder.

Het ‘nieuws’ van de Woonbond begint allemaal met het gegeven dat corporaties in 2016 meer geld hebben binnengekregen dan er uitgaven zijn geweest. Met name via huuropbrengsten. Dat is een feit. Gelukkig maar. Er komen namelijk gigantische opgaven op corporaties af. Daar wil ik het eerst eens over hebben.

Ten eerste moet er natuurlijk veel bijgebouwd worden. Helaas is de afgelopen jaren te weinig gebouwd, ook sociale huurwoningen. Daar zijn miljarden voor nodig. Corporaties hebben plannen om de komende vier jaar de woningbouw te verdubbelen. Woningen bouwen kost geld. Miljarden.

Opgave 2: verduurzaming. Volgens mij hoef ik de noodzaak daarvan niet toe te lichten. Gewoon eens een bedrag: de transformatie naar CO2-neutraal kost 3 miljard. Per jaar! Toezichthouders Aw en WSW geven zelfs aan dat de financiële middelen van corporaties net genoeg zijn om alleen de verduurzamingsopgave te kunnen uitvoeren. En dan blijft er helemaal geen geld meer over voor andere opgaven.

Huurmatiging is de derde opgave. Veel corporaties die de ruimte hebben, rekenen lagere huren dan de Woonbond zelf in het Sociaal Huurakkoord heeft onderschreven. We doen dus zelfs meer aan huurmatiging dan afgesproken met de Woonbond. Des te verbazingwekkender is hun ‘nieuws’ van vorige week.

Corporaties bereiden zich voor op de toekomst. Met hun lokale partners en uiteraard ook met huurders. Corporaties zijn hierover transparant, gelukkig. Neem Rochdale uit Amsterdam of de Utrechtse corporatie Mitros, die op hun website aangeven hoe huurinkomsten worden besteed.

De huuropbrengst is nodig en die investeren we dus ook. In beheer en onderhoud, maar ook in de toekomst – met nieuwbouw en verduurzaming – én in betaalbaar wonen. Elke euro.
Nee, zelfs meer dan dat. Want voor alle opgaven samen hebben we meer financiële middelen nodig. Kunnen we dan alles tegelijk? Nee, dat kunnen we niet, we moeten met elkaar keuzes maken. En het zou helpen als het kabinet zou zorgen dat die financiële middelen er zijn. Maak het mogelijk dat corporaties hun geld kunnen investeren in de volkshuisvesting, in plaats van het via torenhoge belastingen te storten in de schatkist.

Het ‘nieuws’ van de Woonbond klopt dus van geen kanten. En past in die zin wonderwel in deze tijd waarin we overspoeld worden met nepnieuws. Helaas heeft het ook een negatief effect, namelijk dat het ons afhoudt van de opgaven van 2018. In het belang van de huurders roep ik de Woonbond op om weer het gezonde verstand te gebruiken.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

28 februari 2018
Recordaantal incidenten met verwarde huurders

De titel die ik voor dit blog heb gekozen, verwijst naar de kop van het artikel in het AD van 28 februari 2018: ‘Recordaantal incidenten met verwarde personen’. Want het verhaal in het AD is een-op-een het verhaal dat ik bij tientallen corporaties heb gehoord, de afgelopen maanden. 

Het beeld dat in het artikel wordt geschetst, is het beeld van de schaduwzijde van langer zelfstandig wonen. Het is goed dat mensen niet te snel naar een instelling gaan en als ‘patiënt’ verder moeten met hun leven. Vroeger werd soms wel wat snel de regie over iemands leven overgenomen door een instelling. Met de beste bedoelingen, maar daardoor verdwijnt ook het leven-op-eigen-kracht dat iemand misschien nog heeft. Dat slaat nu wel door. Van hogerhand is bepaald dat het aantal bedden in diverse instellingen uiteindelijk moet worden gehalveerd. Maar daarmee neemt het aantal verwarden natuurlijk niet af. 

Zelfstandigheid kun je stimuleren, maar niet per decreet opleggen of afdwingen. Het gevolg is dat deze mensen aan de onderkant van de samenleving bungelend, proberen te overleven. Een bijstandsuitkering, soms oplopende schulden, problemen met omwonenden en/of instanties: de dagelijkse strijd van deze mensen die zich regelmatig uit in geweld naar anderen of naar zichzelf. Een triest verhaal van een groeiende groep van onze huurders.

Hoe triest ook voor deze mensen, het raakt ook de leefbaarheid van onze wijken. Immers: met een bijstandsinkomen ben je snel aangewezen op een sociale huurwoning. De kwetsbare mensen komen dus in buurten die ook sociaal niet al te stevig zijn, waardoor de problemen zich beginnen op te stapelen.

Ik hoop dat dit kabinet de maatschappelijke schaduwzijde wil zien van dit beleid, en afspraken wil maken om de situatie te verbeteren. Voor iedereen.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

23 februari 2018
Eindhovens DNA

Deze week was ik weer eens lekker op pad. Naar Enschede, Helmond en nu in Eindhoven. Woonbedrijf nodigde me uit in Drents Dorp Hoofdkwartier. Een soort huiskamer voor huurders, waar vrijwilligers activiteiten organiseren. Vanavond serveren ze boerenkool met worst. Als ik binnenkom, zitten twee mensen al aardappelen te schillen. Het pand is onder een viaduct gebouwd en heeft de prettige uitstraling van tweedehands aan elkaar getimmerd hout. Wat rommelig maar geen rommeltje. De beroemde meubelmaker Piet Hein Eek, zelf Eindhovenaar, heeft de buurtkamer gebouwd, vertelt Woonbedrijf-bestuurder Ingrid de Boer. Dan snap je waarom het zo’n prettige plek is.

Ingrid en de andere directieleden vertellen me twee uur lang wat Woonbedrijf bezighoudt. Een grote corporatie met meer dan 32.000 eenheden. Toch weet ik er niet veel van. Het verbaast hen niet: Woonbedrijf is niet zo van het ‘op de borst kloppen’. Terwijl daar best goede redenen voor zijn.

Want er gebeurt veel vernieuwends, dat goed past bij de ambities van de Regio Eindhoven. De corporaties in de regio ondertekenden onlangs met gemeente, provincie en andere partijen een groen manifest over versnelling in de verduurzaming. Inclusief een oproep aan de minister voor meer ruimte: minder belemmerende regeltjes, minder belastingdruk. Verduurzaming is sowieso belangrijk binnen Woonbedrijf, dat er alles aan doet om medewerkers duurzaam denken en handelen bij te brengen. Niet alleen CO2 reduceren, maar ook materialen hergebruiken en bijdragen aan een natuurlijke stad.

Een andere prioriteit: klantgestuurd werken. Kun je de huurder de sturende factor laten zijn? Bijvoorbeeld door woningen niet per blok, maar stuk-voor-stuk te renoveren. Dan ga je alleen aan de slag bij huurders die dat willen, de andere sla je voorlopig over. De ervaring leert dat kleinere, lokale aannemers dit vrij goed in de vingers krijgen. En dat grotere bouwers er moeite mee hebben. Boeiend.

Ook opvallend: de actie van Eindhovense corporaties richting lokale politiek. Onderzoeksbureau Ortec zocht uit wat de Eindhovense opgave is: bouwen, verduurzamen, betaalbaar wonen en huisvesten van doelgroepen. Resultaat: er is financiële ruimte, maar niet alles kan. Een duidelijke boodschap vlak voor de verkiezingen: wees realistisch en durf te kiezen.

Voordat ik vertrek, vraag ik of ze toch niet graag wat meer bekendheid zouden hebben. ‘Dat past niet bij ons DNA’,  zegt Ingrid. De heerlijke geur van gebakken spekjes doet me bijna besluiten boerenkool mee te eten. Die past wel goed bij het Eindhovens DNA.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

15 februari 2018
Benchmarking en benchlearning in het echt: top!

Na een wat druilerige, trage tocht via de overvolle A4 kom ik bij mijn bestemming: Aristo Amsterdam. Eindelijk lukt het me om bij de Aedes-benchlearningbijeenkomsten te zijn. Mijn verwachtingen zijn hooggespannen na alle positieve verhalen. Voor de niet-ingewijden: corporaties kijken elk jaar op vijf onderdelen hoe ze individueel presteren, ook ten opzicht van elkaar. Met benchmarking weet je als corporatie waar je staat. En als je dan van elkaar wilt leren, zijn er benchlearningsessies. De corporaties zijn echt uniek met dit transparante systeem, dat bovendien helpt jezelf te verbeteren!

Ik schuif eerst aan bij de bijeenkomst over bedrijfslasten. Zes kleinere corporaties zoeken naar verdere verlaging van hun lasten. Valt niet mee: bedrijfslasten per woning worden veelal lager als een corporatie groter is. De deelnemers leggen hun problemen open op tafel. Door cijfers te vergelijken, komt steeds weer een gesprek op gang over hun vak. Dat is top: corporaties helpen elkaar. Het effect: al jaren dalende bedrijfslasten van de sector.

Daarna snel naar de mannen en vrouwen van de verduurzaming. Een hot issue, de opkomst is dan ook groot. 2018 is een extra interessant jaar, omdat we allemaal de routekaarten invullen naar CO2-neutrale huizen in 2050. Ook hier kennis delen: waarom plaatst de ene corporatie jaarlijks op honderden woningen zonnepanelen, en waarom de andere niet? Welke investeringskeuzes worden gemaakt: isoleren, sloop-nieuwbouw of weer anders? Hoe kan het dat sommige corporaties veel verduurzamen en nog weinig CO2-reductie laten zien? Wat moeten we nog met energielabels als het doel CO2-neutraal is?

Volgende zaal: beoordeling door huurders. Ook hier zoeken naar hoe het huurdersoordeel te verbeteren. Wat vroeger een inspectie was bij een oplevering, is nu een verhuurmakelaar. Duidelijkheid en snelheid richting de huurder is belangrijk. Bij verhuizing wil een huurder weten waar hij aan toe is. Aandacht besteden aan de situatie. Maar ook: wat maakt de huurder mee bij een reparatie? Sommige huurders zijn zeer positief, anderen uiterst chagrijnig. Waar wordt dat door veroorzaakt?

Mijn verwachting van de ochtend is meer dan waargemaakt. Trots op de sector, de medewerkers van de corporaties en de Aedes-collega’s. Zij zijn elke dag bezig voor de toekomst van onze huurders.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

7 februari 2018
‘De gezelligste studentenkamer’

Ik loop met mijn gereedschap de steile trap op naar haar kamer. Er flitsen beelden langs van mijn eigen eerste kamer. Meer dan 30 jaar geleden, in een andere stad. Die was net zo. Net zo slecht onderhouden door de particuliere verhuurder. Net zo brandgevaarlijk qua materiaalgebruik. Net zo onmogelijk om te ontvluchten vanwege geblokkeerde nooduitgangen. Net zo vies, net zo gehorig. En ook haar kamer heeft een schandalige huurprijs. Meer dan 25 euro per vierkante meter. Sommige dingen veranderen nooit.

Zo keek ik er toen niet naar. Ik zag de toekomst. Ik zag gezelligheid. Midden in de bruisende stad wonen met andere jongeren. Mijn dochter ziet dat nu. Dus ik houd mijn wijsheden en waarschuwingen voor me. Die gaan toch het ene oor in en het andere oor weer uit. De gordijnrails komen naar beneden. Ik klaag niet over de kwaliteit, maar hang ze met een grapje gewoon weer op. Wel wat steviger natuurlijk.

Ik zag de afgelopen tijd heel wat studentenwoningen van corporaties. Er was er niet één van zo’n matige kwaliteit als de eerste kamer van mijn dochter. Maar ook niet één zo gezellig.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

31 januari 2018
'Middeldure huur'

Hè, hè, eindelijk kan ik zitten in een overvolle trein. Om half 6 ’s avonds een minitreintje laten rijden tussen Utrecht en Den Haag is natuurlijk vragen om moeilijkheden, staan dus. Maar voorbij Gouda heb ik een zitplek en kan ik terugblikken op vanmiddag. In het gloednieuwe TivoliVredenburg, op kruipafstand van Utrecht Centraal, was de afsluiting van de Samenwerkingstafel Middenhuur.

Oud-burgemeester en voorzitter van dit landelijk overleg, Rob van Gijzel, heeft zijn conclusies aan minister Ollongren aangeboden. Maar eigenlijk ging het daar niet om. Wat veel belangrijker is, is dat er in Nederland meer middeldure huurwoningen moeten komen. Minister Blok dacht dan altijd: ‘de markt moet het doen’! Maar de praktijk bestaat uit een schreeuwend tekort in delen van Nederland en een overvloed aan onwenselijke oplossingen.

Mensen moeten toch een dak boven hun hoofd hebben. Waar de markt het niet oppakt, kunnen corporaties instappen. In de aanbevelingen van Van Gijzel is gelukkig opgenomen dat allerlei barrières die nu voor corporaties bestaan, worden weggenomen.

Soms hoor ik corporaties zeggen: laten we ons beperken tot sociale woningbouw. Maar ik denk dat we met extra middeldure huurwoningen onze huurders kunnen laten doorstromen. Zo helpen we een groep die vroeger ook bij de corporatie aanklopte en die nu geen andere oplossing heeft. Maar ook bij ouderencomplexen (het aantal 75-plussers verdubbelt de komende 20 jaar in Nederland) is het fijn om sociale en middeldure huur te kunnen combineren. Bovendien willen diverse gemeenten dit graag.

Kortom, er zijn meerdere maatschappelijke redenen om mee te helpen bij dit vraagstuk en te kunnen bijdragen aan een droom die we al jaren koesteren: gemengde wijken. De minister reageert positief. En ze hebben ons nodig! Leuk hè!

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

22 januari 2018
‘Is het erg als ministeries het wat rustiger krijgen?’

Woensdagavond was ik bij een dinerbijeenkomst van het ministerie van VWS over ouderen en eenzaamheid. De woonsituatie speelt daarbij een rol: ouderen wonen steeds langer zelfstandig, vaak alleen. Ik was zelf eerder voorzitter van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen. We stimuleerden vooral lokale en regionale samenwerking bij wonen, zorg en welzijn. 

We zagen de gemeente als regisseur. Na de decentralisatie zijn zij verantwoordelijk voor zorg en welzijn. Gemeenten zorgen dat ouderen mee blijven doen, bijvoorbeeld door sociale activiteiten als dagbesteding te organiseren. Ook als het fysiek wat minder met hen gaat. Mantelzorgers en verzorgingsprofessionals: alles speelt zich af in de wijk, in de buurt. Daar moet samenwerking tot stand komen. Tussen zorgaanbieders, hulpverleners, gemeentelijke en regionale diensten, corporaties en welzijnsorganisaties.

Aan de dinertafels bij VWS was iedereen aanwezig die in Nederland bestuurlijk bezig is met langer zelfstandig wonen. En ook daar hoor je het van iedereen: ‘We moeten beter samenwerken. En samenwerking op lokaal niveau is het allerbelangrijkste.’ Prima, maar het is wel een algemeen verhaal. Is een landelijke bijeenkomst dan wel de goede plek voor dit gesprek? In de praktijk zie ik volop onwennigheid bij het kabinet en ministeries. Zij maken nog volop beleid, terwijl ze niet meer verantwoordelijk zijn voor zorg en welzijn. Kunnen zij niet beter meer ruimte geven aan gemeenten en lokale organisaties, zodat die de beste oplossingen kunnen kiezen? En hen daarbij hulp bieden in plaats van voorschrijven hoe het moet.

Ik denk ook weer aan het saillante voorbeeld van de verpleegkundige, die zelf ervaart dat ze doorlopend met de verkeerde dingen bezig is. Lijstjes invullen, vinkjes zetten. Voldoen aan regels en controle. Waardoor ze weinig ruimte meer heeft om haar eigen professionaliteit te gebruiken om de beste oplossing te kiezen voor een patiënt. Dat doet ze sowieso in overleg met andere professionals en met familie en mantelzorgers. Waarom vertrouwen we daar niet meer op?

In oktober heb ik samen met tien andere brancheorganisaties in de (semi)publieke sector een oproep gedaan om weer meer vertrouwen te geven aan professionals. Minder regels en controle, meer ruimte. Onder andere NRC Handelsblad nam dat over. Loslaten blijkt moeilijk, maar ik hoop dat de landelijke politiek luistert. Het kan best dat de minister van Volksgezondheid en zijn ambtenaren het dan een stuk rustiger krijgen. Maar is dat erg? Durven zij echt professionals de verantwoordelijkheid te geven?

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

12 januari 2018
'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'

De oliebollen zijn verteerd, januari is weer begonnen. Als vanzelfsprekend denk ik wat terug aan het oude jaar. En aan wat ik verwacht en hoop van het nieuwe. Terugkijkend: ik word er blij van als ik zie hoe we samenwerken in onze vereniging. Hoe we dat doen bij verduurzaming springt er wat mij betreft met kop en schouders bovenuit. We kozen samen een stevige ambitie en werken daar samen aan. En helpen elkaar. Super! Dat is het soort ledenvereniging dat je wilt zijn. Ik hoop dat Aedes zich in 2018 zo verder ontwikkelt. In goede sfeer werken aan dingen die er in de maatschappij toe doen.

Het mooiste is als het lukt zo verschillen te overbruggen. Op het congres in november stemden we unaniem (100 procent voor, 0 procent tegen!) voor de aanpak om administratieve lasten terug te dringen. Met WSW, Aw en ministerie. Nogal een onderwerp, je zou er ook heel erg over van mening kunnen verschillen. Volgens mij hebben we heel goed met elkaar gezocht naar de beste aanpak. Veel leden hebben met Aedes-medewerkers meegedacht. Over praktische uitvoerbaarheid en over haalbaarheid. Zo komen we tot resultaten waar corporaties in de praktijk wat aan hebben. Mooi.

En dat wordt gezien. En leidt er toe dat Aedes is gegroeid. In 2017 kregen we er drie leden bij. En dit jaar ook al weer één! Er zijn nog minstens twee corporaties waarmee we in gesprek zijn om lid te worden. En ik weet van een corporatie die eerder opzegde, maar dat een jaar heeft uitgesteld. Dat betekent dat corporaties zich bij ons thuis voelen en dat ze het belangrijk vinden onderdeel te zijn van Aedes. Daar word ik blij van. Laten we dit verenigingsgevoel vasthouden.

Dat is ook nodig, want er staan weer een paar fikse vraagstukken voor de deur. Belastingmaatregelen uit het regeerakkoord kunnen heel negatief uitwerken. Dit blog is niet de plek om er diep op in te gaan, maar weet dat dit de komende tijd een prioriteit voor me is. Ook het kabinet wil dat we meer woningen bouwen, dat we verduurzamen, dat we  huizen betaalbaar houden en dat er voor alle doelgroepen ruimte is onder de corporatiezon. Dan kun je ze tegelijkertijd toch niet opzadelen met onredelijke belastingen? Dan moet je juist duidelijkheid bieden over de investeringsruimte op de lange termijn, die is er nu niet. Dus worden corporaties begrijpelijkerwijs terughoudend met investeringsplannen. Niet handig. Ik wil daar graag snel open gesprekken over met zowel de minister van BZK als de staatssecretaris van EZ.

Wat mij betreft moet 2018 een jaar worden waarin we met veréénde krachten Nederland een stukje verder brengen. Aedes werkt daar op landelijk niveau aan. Maar er komen dit jaar na de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk overal nieuwe colleges van B&W. Dus we moeten zorgen dat we overal meedoen aan de lokale discussies over woonbeleid. En dat we betrokken worden bij de collegevorming en de woonparagrafen in college-akkoorden. Het zou mooi zijn als daar zo veel mogelijk plannen in komen die aansluiten bij onze ambities en Woonagenda.

Er is dus komend jaar voor ons allen, op verschillende niveaus, genoeg te doen. Laten we dat samen doen, elkaar helpen en dingen op elkaar aan laten sluiten. Dan is er veel mogelijk. Alleen ga je soms sneller, samen kom je verder.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

21 december 2017
'Naar elkaar omzien'

In het jaar dat bijna achter mij ligt, mijn eerste jaar bij Aedes, heb ik heel veel gezien van woningcorporaties, van mensen die er werken en van mensen die er huren. En ik heb iets ervaren van de positie die corporaties hebben. Ik heb gesproken met ministers, met zorginstellingen, politie en met andere maatschappelijke organisaties. En heb rondgekeken in het hele land om te weten wat een corporatie doet van Groningen tot Limburg. Maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben in dit blog. Hoe leuk ik het ook vind, om over mijn ervaringen te schrijven, dat is nu niet waar het om gaat.

Ik zou het ook kunnen hebben over de ambities van corporaties en hoe we die samen willen bereiken. Gecombineerd met de leeuwen en beren die nog rondlopen op het Binnenhof en hoe we die hebben afgeschoten of nog willen afschieten. Even los van dat dit best dieronvriendelijk klinkt, is ook dit niet mijn boodschap. Want het is gewoon ons dagelijks werk: zorgen voor optimale condities zodat corporaties in Nederland goed hun werk kunnen doen. ‘Dat wil iedereen’, zou je zeggen, maar dat ligt op het Binnenhof toch iets ingewikkelder.

Waar ik het ook niet over wil hebben, zijn de fantastische prestaties van corporaties. Ook al zijn die er duidelijk wel. Op het gebied van verduurzaming bijvoorbeeld. Of betaalbaarheid van huurwoningen. Het is voor corporaties die zich dat konden permitteren reden geweest de huurstijging te matigen.

Waar wil je het dan wél over hebben, vraag je je als lezer misschien af. Want, Marnix, je bent al halverwege deze blog en je hebt alleen maar geschreven over dingen waar je het niet over wil hebben.
Beste lezer: daar heb je een punt.

Mensen. Daar wil ik het eigenlijk over hebben. We doen ons werk voor mensen. Voor huurders. Voor mensen die graag zouden willen huren. Voor mensen die naast ‘wonen’ nog iets meer nodig hebben om zich een gewaardeerd onderdeel van de samenleving te voelen. Of om te kunnen functioneren. Mensen die zorg nodig hebben, mensen die eenzaam zijn.

En wat ik nou zo mooi vind aan corporaties, in essentie houden zij zich ook bezig met hoe mensen op een goede manier de kerst doorkomen: hoe we zorgen dat de wijken veilig zijn tijdens oud en nieuw. Hoe we zorgen dat niemand eenzaam hoeft te zijn door activiteiten te organiseren of dat te ondersteunen. Hoe we zorgen dat gezondheid en welzijn voldoende aanknopingspunten bieden voor mensen, zodat ze zich niet in de steek gelaten voelen.

Dit drijft corporatiemedewerkers iedere dag weer. En ook in deze kerstperiode zorgen we ervoor dat aanvullend heel veel afspraken zijn gemaakt. Met gemeenten en welzijnsorganisaties. Met buurtpreventieteams en buurtvaders die rondlopen tijdens de jaarwisseling zodat er geen rottigheid in de wijk komt. Met buurthuizen die een kerstdiner organiseren voor bewoners, heel vaak gerund door vrijwilligers.

En al die honderden of misschien wel duizenden initiatieven die worden genomen om te zorgen dat deze tijd van het jaar een goede tijd kan zijn voor al onze huurders. Natuurlijk hebben ze zelf ook een grote verantwoordelijkheid voor hun eigen leven. Maar als corporatie kunnen we daaraan wel een bijdrage leveren door te zorgen dat mensen dat zelf ook echt kunnen waarmaken. En dat er geen mensen tussen wal en schip vallen, als dat al maar een beetje kan worden voorkomen.

Ja, dit is mijn kerstgedachte. De gedachte dat we naar elkaar omzien. En dat we er elke dag mee bezig zijn. Fijne feestdagen!

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

13 december 2017
'Belangenbehartiging in Den Haag: duurzame corporaties'

In dit blog neem ik je mee naar een bijeenkomst in Den Haag. Ik ga ernaartoe om onze belangen te behartigen. Eén van de vele bijeenkomsten, die samen het cement vormen waarmee de democratie in Nederland is gebouwd. Vandaag ben ik bij de Borgingscommissie van de Sociaal Economische Raad (SER). De Borgingscommissie moet erop toezien dat de gemaakte afspraken in het Energieakkoord worden nageleefd. 

De commissievoorzitter, oud-minister Ed Nijpels, vroeg me van de zomer al eens waar woningcorporaties staan in het nakomen van de verduurzamingsafspraken. Toen vertelde ik natuurlijk dat de afspraak om gemiddeld label B te halen in 2020, gemaakt is voordat het kabinet – onder meer met de verhuurderheffing – de financiële ruimte van corporaties beperkte. En dat we desondanks in 2021 uitkomen op gemiddeld label B voor de sector. Dat is ongelooflijk knap; we doen veel meer dan mensen met een koophuis en de commerciële verhuurders. Maar ook vertelde ik de heer Nijpels dat we als Aedes-leden in 2018 allemaal een eigen routekaart hebben. Daarmee geeft iedere corporatie aan hoe alle woningen in 2050 CO2-neutraal zijn. Uiteraard met de kennis van nu. Deze actieve houding van alle leden maakte absoluut indruk.

Dat was deze zomer. Nu is het regenachtig en koud in Den Haag terwijl ik de grote zaal van de SER binnen ga. Ik kijk ernaar uit om te vertellen wat we doen: we mogen er trots op zijn. Ik ben samen met Bernard Wientjes van De Bouwagenda: een club die probeert de verduurzaming bij de bouw en de partners te versnellen. 

Ik luister met plezier naar een presentatie bij het agendapunt voor ons, van de busbranche: provincies en regio’s willen een zero-emissiebus voor het openbaar vervoer. Deze OV-autoriteiten werken er hard aan en denken het voor 2030 zeker geregeld te hebben. Waarschijnlijk eerder, en dan hebben ze er ruim tien jaar over gedaan. Prima natuurlijk. Maar het gaat in heel Nederland om ongeveer 6.200 OV-autobussen. 

Bij ons gaat het om 2,4 miljoen corporatiewoningen. Als we hetzelfde tempo zouden aanhouden als de busbranche, dan zijn we klaar over zo’n 3.800 jaar. Een nieuwe autobus kost ongeveer 300.000 euro. Oké, een elektrische misschien het dubbele. Simpel gezegd kun je dan tien woningen verduurzamen voor de investering van één elektrische bus. We hebben het dus over een investeringsuitdaging voor corporaties die 380 keer de uitdaging is van de OV-autoriteiten. Ik wil niets afdoen aan hun uitdaging en hun dynamiek. Maar ik wil wel aandacht vragen voor de enorme financieringsvraag die wij hebben.

Je begrijpt al dat ik iets dergelijks tijdens de bijeenkomst van de SER heb verteld. Want iedereen mag zien wat een enorme prestatie we aan het leveren zijn. En ik kan je vertellen: de hele zaal was onder de indruk.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

6 december 2017
'Krimp: wat is het eigenlijk?'

Het is woensdagochtend en mij wacht een vol programma. Ik neem eerst de trein richting Utrecht, waar ik een bestuurlijk overleg heb met minister Ollongren. Het gaat over de Woonagenda van het kabinet. Grappend merk ik op dat wij al een Woonagenda hebben, die is door de leden van Aedes afgelopen april vastgesteld. Met daarin als hoofdpunten meer bouwen in combinatie met krimp, verduurzamen, betaalbaarheid en wonen voor mensen met een rugzakje. Eigenlijk zijn dat toch ook wel de thema’s waarmee de minister aan de slag wil. Al staat dat laatste, namelijk wonen voor kwetsbaren, nog niet zo op haar netvlies. Maar daar komt gelukkig gauw verandering in.

Daarna weer snel de trein in, verder naar het noorden. In de Groningse Hanzehogeschool ga ik met corporaties in gesprek over krimp. In mei ben ik al in Ulft geweest, bij de Achterhoekse corporaties, voor een kennismakingsgesprek. Daar was krimp een prominent onderwerp op de agenda. Maar het lijkt soms wel alsof gemeentelijke bestuurders – die vaak niet verder kijken dan een periode van vier jaar – denken dat krimp overal is, behalve in hun gemeente. Kortom, er is nog wel wat ontkenning in de lucht. 

Corporaties in bijvoorbeeld de Achterhoek of in de noordelijke provincies hebben structureel te maken met krimp. Daarom organiseren we een aantal regionale bijeenkomsten. Samen met het Kenniscentrum Krimp Noord-Nederland heeft Aedes corporaties in Groningen bij elkaar gebracht. We verkennen wat krimp eigenlijk is en waarom krimp een belangrijke ontwikkeling is voor corporaties. Dat is nog niet zo eenvoudig. 

Ik krijg uiteindelijk een vernieuwend inzicht: de kenmerken van krimp zijn vergelijkbaar met de problemen in de meest kwetsbare wijken van Nederland. Vroeger ook wel Vogelaar-wijken genoemd, een fenomeen dat nog steeds bestaat. In de kwetsbare wijken is de minste druk en ontstaan problemen die te maken hebben met lage opleiding, lage arbeidsparticipatie, lage inkomens, lage vooruitzichten voor kinderen, hoge criminaliteitscijfers en lage kwaliteit van de openbare ruimte. Voorbeelden van indicatoren dat het niet goed gaat met een wijk. En dit is ook te zien in krimpgebieden in Noord-Nederland. Want als we de aardbevingen in Groningen even buiten beschouwing laten, is dit wel een gemeenschappelijk beeld dat overblijft. Dat betekent dat deze gebieden een aantrekkingskracht hebben voor degenen die kansarm zijn. En een stimulans vormen voor de mensen die wat meer kansen hebben. Dit wordt ook wel eens het residu genoemd, al klinkt dat heel erg negatief. Maar het geeft wel aan wat er speelt. Alleen de mensen die niet weg kunnen, lijken te blijven. 

Een klacht die ik van veel corporaties in krimpgebieden hoor, is dat gemeenten ze erop aanspreken leegstaande particuliere woningen op te kopen. Maar laat ik heel helder zijn: daar zijn corporaties niet van. Corporaties zijn er voor het verhuren van woningen en niet voor het helpen van particuliere huiseigenaren, hoe vervelend dat ook is. Dat moet echt de overheid doen, als die vindt dat daarmee iets moet gebeuren.

De corporaties in het noorden denken samen na over wat ze aan krimp  kunnen doen en waar ze tegenaan lopen. En op welke wijze ze kunnen zorgen dat ze niet door gemeenten of de regio’s tegen elkaar worden uitgespeeld. Vanuit Aedes gaan wij de komende maanden verder met ons rondje langs de regio’s. Uit die bijeenkomsten proberen wij een lijst van onderwerpen op te stellen die we landelijk op de agenda moeten zetten. Want aandacht hebben voor een onderwerp is één ding, er iets zinvols mee doen is een tweede. Het begin is er. 

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

24 november 2017
'Congres en Corporatiedag. Informeel, serieus en innovatief’

De datum staat al heel lang in m’n agenda gereserveerd: donderdag 23 november, met ’s ochtends het Aedes-verenigingscongres en ’s middags de Corporatiedag. Ondanks de files ben ik redelijk snel in Harderwijk. Ik meld me bij de receptie van het Bouw & Infra Park. Dit is de kraamkamer van veel bouwactiviteiten in Nederland: een opleidingsinstituut, waar veel cursussen worden gegeven. De bouwers van morgen beginnen hier.

Op het park staat onze congreslocatie: een gebouw met een industriële uitstraling. Het blijkt er een beetje fris als je lang moet zitten en het is qua akoestiek niet optimaal. Qua gezelligheid wel: aan de ronde tafels ontstaat veel meer discussie en gesprek dan tijdens het vorige congres. Zo moet het. Dit is veel beter dan een theateropstelling, waarbij iedereen kijkt naar degene die op een podium iets staat te vertellen. 

Het is deze ochtend in Harderwijk informeel en ontspannen: precies de sfeer die we zoeken. Dat betekent niet dat we geen serieuze dingen doen. Zo praten we een uur lang over de Routekaart CO2-neutraal 2050, het plan waarmee corporaties hun woningen CO2-neutraal willen maken. Alle Aedes-leden leveren eind 2018 zo’n plan op, Aedes probeert dat maximaal te faciliteren. Daarbij is het heel belangrijk dat corporaties van elkaar leren, door van elkaar te horen hoe de ander het doet en waar die tegenaan loopt.

Een andere serieuze zaak: 100 procent van de leden spreekt steun uit voor het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector, dat we binnenkort sluiten met het ministerie van BZK, de Aw en het WSW. Met de afspraken in het convenant nemen de door corporaties aan te leveren gegevens de komende tijd elk jaar met 10 procent af. Daar ben ik echt blij mee, want elke corporatiebestuurder die ik de afgelopen tijd sprak, begon over die enorme hoeveelheid papier en in te vullen spreadsheets. En over de kosten aan externe adviseurs, die met deze papierwinkel gepaard gaan. Die ingehuurde krachten zijn denk ik de enige verliezers van dit convenant: het voor ons geldverslindende administreren bouwen we vanaf nu definitief af.

‘s Middags gaan we over op de Corporatiedag, met als thema Slimmer en beter voor elkaar. In zeven workshops staan we stil bij de innovatie bij corporaties. Het gaat over organisatie, over verduurzaming, over vergrijzing en over gemengd bouwen. Samen met partijen als Platform31 en Bouwend Nederland kijken we hoe we kunnen verbeteren. Ook hier weer discussie, uitwisseling van kennis en ervaring, onder het genot van een glaasje priklimonade.

Innovatie, ook buiten, voor de deur: in één dag wordt daar een woning van 60 vierkante meter gebouwd. Bestaande uit drie modules, die de bouwer neerzet en monteert. Zeer realistisch detail: door het stormachtige weer loopt het transport van de modules vertraging op. Zo is het in de praktijk van de corporatie ook: je kunt mooie plannen maken op papier, maar de uitvoering is weerbarstig en kost tijd. Maar uiteindelijk lukt het wel; zo ook met deze woning in één dag.

Innovatie en snelheid worden intelligent gecombineerd. Ik heb vele ontmoetingen met vele mensen en ga vol energie weer naar huis. Nederland, fileland: ik had te vroeg gejuicht. Ik doe er tweeënhalf uur over om thuis te komen. Maar goed, het was het meer dan waard.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

17 november 2017
'Een enerverende middag in Groningen'

Groningen, dat is de stad waar ik zeven jaar heb gewoond. Ik kende er elke stoeptegel en elke kroeg. Tenminste, dat idee had ik altijd. Groningen, ook de plek waar het in oktober altijd stonk naar te lang gekookte spruitjes, omdat de suikerbietencampagne weer was begonnen. Groningen, ik kom er nog af en toe omdat een goede vriend van mij hier woont. Maar ondertussen is de stad wel heel erg veranderd. Want ach ja, mijn historie, dat was de goede oude tijd van 1983 tot 1990. Kortom, prehistorie.

Groningen, nu het gebied dat bekend staat om de aardbevingen. En dat is misschien ook wel de reden dat de Nederlandse Vereniging van Bestuurders van Woningcorporaties (NVBW) onder aanvoering van Karin Verdooren hier is neergestreken voor de jaarlijkse tweedaagse. Na de opening in het hippe centrum DOT, vlakbij het ziekenhuis, praat ik de leden bij over de stand van zaken in de sector, het regeerakkoord en andere landelijke ontwikkelingen.

Maar eigenlijk is dat allemaal het voorgerecht. Het hoofdgerecht is het gesprek over de aardbevingen. Meedenken en meetobben met de corporatiebestuurders die met hun benen in de modder staan. En elke dag te maken hebben met boze, verdrietige of anderszins geëmotioneerde bewoners die willen weten waar zij aan toe zijn. Het wordt een enerverende middag, waarbij we toch een wat ontluisterend beeld krijgen van de problematiek. Dat Groningen synoniem zou worden voor aardbevingen, was niet te verwachten toen ik daar woonde. Nu lijkt dit het enige dat er toe doet. En als je zo de verhalen hoort over Loppersum en Slochteren, dan snap je het ook wel.

Minstens 80.000 woningen moeten worden aangepakt zodat mensen er veilig kunnen blijven wonen. Maar wat nog meer ontluisterend is: de aanpak die wordt gekozen op nationaal niveau sluit totaal niet aan bij de belevingswereld van mensen. Als je je uitgebreid laat voorlichten, zoals wij die middag hebben gedaan, begrijp je heel goed waar die boosheid vandaan komt.

Een voorbeeld. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), verantwoordelijk voor de gaswinning, wil dat in bepaalde gebieden de woningen aardbevingsbestendig worden gemaakt. Dat wil niet meer zeggen dan het zodanig verbeteren van de constructie, dat je bij een aardbeving in totaal twee minuten de tijd hebt om het pand te verlaten voordat de boel instort. Dat aardbevingsbestendig maken van bestaande woningen kost – schrik niet – 250.000 euro per woning!!! En dan heb je twee minuten de tijd. Verder is er dan nog niets aan de woning gedaan. Nog steeds is er de oude keuken, de lekkende douche en het niet-geïsoleerde dak. Ook de kozijnen zijn nog niet geschilderd voor die prijs.

Kan dat niet anders? Het antwoord is volmondig ja. Want voor misschien de helft van de prijs kun je met sloop en nieuwbouw een aardbevingsbestendige woning neerzetten. Een woning op dezelfde plek of in de buurt, die voldoet aan de kwaliteitseisen van nu: goed geïsoleerd en comfortabel. Dit is ook wat de meeste bewoners willen. Ze willen een structurele oplossing en meer kwaliteit. Maar ja, zo werkt het niet bij de NAM. Die kijkt niet naar oplossingen waar mensen op zitten te wachten. Zij kijken naar hoe ze hun risico voor aansprakelijkheid kunnen beperken.

Het is dus een risico-aansprakelijkheidsvraagstuk geworden, niet een maatschappelijk vraagstuk. Goede maatschappelijke oplossingen? Nee, daar zijn ze niet van bij de NAM. En ja, dan voed je de boosheid bij bewoners. En ja, dat zie je dan ook weer terug in de ogen van vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties. En bij corporatiebestuurders. Zelden heb ik meegemaakt dat bestuurders zo aangeslagen zijn. Terwijl ze nog maar anderhalf tot drie jaar verantwoordelijkheid hebben voor de betreffende corporatie. Met andere woorden: ze voelen een gebrek aan handelingsruimte om goede oplossingen te creëren waar de Groningers om schreeuwen. En als je dan met oplossingen moet komen die niet werken en die peperduur zijn… Dan snap je dat bewoners en corporatiebestuurders zich in de steek gelaten voelen door Den Haag.

Is het dan een onoplosbaar vraagstuk? In mijn beleving niet. En dat is wijsheid die ik in de zaal toch wel proefde. Kun je nou niet zorgen voor een specifieke oplossing voor de aansprakelijkheid en dan de middelen vrijmaken voor oplossingen die passen bij de Groningers? De winst is dat het echt veel, veel goedkoper is dan de huidige werkwijze van de NAM.

Het was een enerverende middag. En een voorbeeld van hoe een probleem dat oplosbaar lijkt, onoplosbaar wordt gemaakt door onwillige politiek en besluitvorming. Ik wens de Groningers niet alleen veel wijsheid, maar ook een Binnenhof dat zorgt voor ruimte om oplossingen te creëren die wel werken.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

10 november 2017
Limburgse corporaties innoveren, allemaal op hun eigen manier

Vorige week reed ik naar Texel, vandaag precies de andere kant op, richting Zuid-Limburg. Texel-Kerkrade: een grotere afstand kun je in Nederland bijna niet afleggen, maar ik vind dat dit bij mijn Aedes-voorzitterschap hoort. Bij leden op bezoek gaan en zien waar ze mee bezig zijn. Bij mijn gastheren vandaag, HEEMwonen, Weller en Maasvallei zijn dat hele verschillende zaken, mooi samen te vatten onder de noemer ‘innovatie’. En dat maakt die werkbezoeken ook gewoon heel leuk.

‘Wablief?’, vraagt de baliemedewerkster van HEEMwonen, wanneer ik naar directeur-bestuurder Marjo Vankan vraag. En dan weet je: ik ben in Limburg aangekomen. Marjo schetst mij de uitdagingen van Kerkrade, een gemeente gekenmerkt door een armere populatie, nazaten van de mijnwerkers. Zij vonden huisvesting in jaren-70-flats van de corporaties, maar er was lang niet altijd werkgelegenheid voor deze generatie. Krimp ligt op de loer, net als vergrijzing. Hoe zorg je als corporatie dat er een goede dynamiek blijft?

Daarnaast heeft HEEMwonen een unique selling point: de manier waarop ze met duurzaamheid omgaan. En dan niet per se op het vlak van energiebesparing of maximale isolatie, maar cradle to cradle, wat we ook wel circulair bouwen noemen. Dit betekent dat je al het bouwmateriaal voor een woning weer kunt hergebruiken, mocht je de woning ooit slopen. En dat je een oude, afgeschreven flat zo sloopt, dat je het beton, staal, plastic en alle andere materialen weer kunt inzetten voor nieuwe woningen. In deze video zie je hoe ze dat doen.

Daarmee zijn ze bij HEEMwonen top bezig: ze zijn een soort kraamkamer van innovaties op dit terrein, gesteund door allerlei universiteiten en onderzoeksbureaus. En nee, de corporatie zelf geeft hier geen bakken met geld aan uit. Zij stelt alleen leegstaande flats ter beschikking en faciliteert zo de innovatie. Het geld komt uit andere potjes, en zo hoort het ook.

Dan stap ik in de auto richting Heerlen, naar woningcorporatie Weller, vlakbij het Heerlens station. Ik ontmoet twee oude bekenden: bestuurders Jack Gorgels en Robèrt Kersjes. Ik heb hen mogen bijstaan in de fase dat het spannend was rond het zogeheten Maankwartier. Dat is een groot project waarmee het Heerlens centrum wordt omgetoverd van de afwerkplek die het zo’n vijftien jaar geleden was, tot een nieuw en dynamisch gebied. Weller heeft een belangrijke rol in het project, het project dateert dan ook van ruim vóór de nieuwe Woningwet. Uiteindelijk wordt het centrum van Heerlen er heel veel fraaier door. En de huurders van Weller hebben baat bij woningen in het centrum. Een centrum dat op zichzelf al een reden is om in Heerlen te willen wonen. 

Na een boterhammetje met ham en een kopje koffie ga ik door naar Maastricht. Daar schuif ik aan bij onder anderen bestuurder Frans Crijns van Maasvallei. De corporatie heeft zich gevestigd in een oud, kloosterachtig pand. Ze hebben dit op verzoek van de gemeente herbouwd, zodat dit prachtige cultureel erfgoed bewaard blijft. Maar ook zodat ze daar een bijzonder soort sociale huurwoningen in konden realiseren. Het is relatief duur om zoiets te doen, maar op deze manier redden corporaties wel zeer beeldbepalend vastgoed van de sloophamer.

Ik vind het elke keer weer fascinerend om te zien hoe corporaties een maatschappelijke bijdrage leveren met innovatie en creativiteit. Gecombineerd met soberheid in hun uitgaven. Maasvallei, Weller, HEEMwonen; alle drie innovatief, alle drie op hun eigen manier, alle drie ten faveure van Limburg en de huurders en met een vizier op de toekomst. Het is een lange tocht, maar het was het meer dan waard.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.


3 november 2017
Schoolreisjesgevoel op Texel

Om acht uur ’s ochtends stap ik in de auto, voor de lange tocht naar Texel. Ik ben uitgenodigd door Jan van Andel, directeur-bestuurder van Woontij. Die naam doet vermoeden dat de corporatie iets met water te maken heeft en dat klopt: de corporatie heeft woningen op Texel en in Den Helder.

Ik verlaat de spits wanneer ik de Coentunnel uitrijd en het landschap verstilt. De wegen worden smaller, ik zie meer tractoren dan auto’s, meer boerderijen dan woningen en een uitgestrekt groen landschap, af en toe onderbroken door het rood en geel van langzaam bewegende landbouwwerktuigen. Meer schapen dan mensen. Prachtig, die rust en ruimte. Een mooie gelegenheid om terug te denken aan de afgelopen week.

Aan mijn bezoek aan de Brabantse corporatie Woonkwartier, bijvoorbeeld. Dat is een van de negen corporaties die samen een oplossing voor de noodlijdende corporatie WSG uit Geertruidenberg zoeken. Eerder schreef ik al over de financiële problemen van die corporatie door wanbeleid uit het verleden. Die negen corporaties proberen een goede uitkomst te creëren voor de huurders van WSG, die ook nog eens financieel dragelijk is. En dat is lastig. Ik wil die negen corporaties complimenteren voor hun inzet. Ik weet niet wat de uiteindelijke oplossing wordt, maar het is goed dat wij als corporaties bereid zijn elkaar te helpen.

Ik denk ook terug aan het gesprek dat ik samen met VTW-voorzitter Guido van Woerkom had met Yvonne Timmerman-Buck, de opvolger van Wim Deetman als voorzitter van de Commissie Governancecode. Deze oud-voorzitter van de Eerste Kamer en huidig lid van de Raad van State heeft de kennis, kunde en visie om onze sector goed te laten functioneren bij bezwaar en beroep tegen een besluit van een woningcorporatie. Een vrouw met pit en spirit. Mooi.

Ondertussen stap ik uit de auto, richting het dek van de boot naar Texel. Het mijmeren maakt plaats voor een vakantiegevoel. Of eigenlijk meer het gevoel van een schoolreisje. Want ja, het gebeurt niet elke dag dat ik aan de reling van een boot sta, uitkijkend over de Waddenzee, op weg naar de haven van Texel. Te midden van wijzende en fotograferende Duitse toeristen. Dat schoolreisjesgevoel blijft wanneer bestuurder Jan van Andel en RvC-lid Pedro Sayers van Woontij me oppikken. Ze nemen me mee naar hun hoofdkwartier en laten me zien waar ze mee bezig zijn. Interessant om te merken dat zo’n eiland echt zijn eigen problemen en uitdagingen heeft. 

Neem bijvoorbeeld het personeel van alle horeca op het eiland. Als je wilt dat die mensen ook ’s avonds achter de tap staan, glazen ophalen en diners verzorgen, moet je er ook voor zorgen dat zij op het eiland kunnen wonen. De barman of de kok kan immers niet meer terug naar het vasteland, laat op de avond. En je kunt dat personeel natuurlijk niet in een tentje laten slapen. Wonen en werken is hier dus voor sommige beroepen voor de volle 100 procent aan elkaar verbonden. In dat kader hebben ze ook een interessant nieuw concept: economiewoningen. Dat is een constructie waarbij een Texelse werkgever voor de woning betaalt, om zijn werknemers te kunnen huisvesten.

Creatieve oplossingen voor ‘eilandproblemen’ dus. Maar dat is niet het enige: ze zijn sowieso erg innovatief. Zo is Woontij bezig met wat ze noemen ‘levend landschap’. Daarbij geven ze het begrip containerwoningen een nieuwe dimensie: ‘verplaatsbaar wonen’. Doordat de woningen makkelijk weer te verwijderen zijn, kun je wonen in de natuur, zonder een spoor van urbanisatie achter te laten. Met die woningen vangt Woontij de tijdelijke druk op de woningmarkt op.

Ik stap weer op de boot. Texel: een heel mooi stukje Nederland waar hele fijne mensen voor hele gewone vragen eigen oplossingen zoeken en vinden.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

27 oktober 2017
Perfectie in Zwolle

In september was ik op bezoek bij corporaties in IJsselmuiden (gemeente Kampen) en Zwolle. Beter Wonen IJsselmuiden, delta Wonen, Openbaar Belang en SWZ hadden mij samen uitgenodigd voor een werkbezoek. Niet op hun kantoren, maar op straat, samen met hun huurders, in de wijken waar zij actief zijn. Corporatiebestuurders stonden mij al op te wachten tussen naoorlogse flats. De rest van de middagen fietsten we samen rond. Het was heerlijk weer voor de tijd van het jaar. 

Het bezoek is dus alweer even geleden. De reden dat ik er alsnog een blog aan wijd is dat ik sindsdien van alle vier de corporaties een ansichtkaart kreeg. Op iedere kaart staat een foto van een onderdeel van het werkbezoek. Een leuke manier om zo’n werkbezoek extra te laten beklijven.

En die extra aandacht, de nazorg van het werkbezoek, is een illustratie van wat ik tijdens het werkbezoek meemaakte: ik kreeg het gevoel dat wat de corporaties in de regio doen de perfectie benadert. Ik zag heel goede samenwerking tussen deze vier corporaties, maar zij vertelden ook dat met de gemeentebesturen uitstekende afspraken te maken zijn. Zowel over de productie van nieuwe woningen als over de aanpak van wijken met risico’s. En dat is niet alles. Ook met zorg- en welzijnsorganisaties is de samenwerking al jaren uitstekend. 

Die perfectie is te zien. We fietsen door een wijk die door de Zwolse corporaties al werd aangepakt voordat toenmalig minister Ella Vogelaar met haar 40 krachtwijken op de proppen kwam. Zwolle heeft niet gewacht op steun van rijksniveau. De Zwolse corporaties onderkenden eerder zelf al de problematiek, gingen aan de slag, maakten al afspraken met de gemeente en deden al investeringen. De wijk werd nooit een Vogelaarwijk omdat men in Zwolle geen minister nodig heeft om te zeggen wat er mis is als het al bijna te laat is. Zoiets geeft mij een goed gevoel over de rol die corporaties spelen. En het bevestigt mijn indruk dat er in Zwolle veel perfect geregeld lijkt te zijn en op rolletjes loopt. Een voorbeeld hoe productieve samenwerking eruit kan zien. En wat je dan kunt bereiken. Leuk om te zien en te horen.

Al fietsend gaan wij van het Talentenplein (project van deltaWonen) naar het inloophuis de HUD (project van SWZ) naar de wijkontwikkeling in Weezenlanden-Noord (Openbaar Belang). De open benadering van de corporaties maakt al deze goede dingen mogelijk.

Op het Talentenplein staan woontorens waarin studenten samenwonen met mensen die in dagbesteding zijn, bijvoorbeeld om een verslaving te overwinnen. Een gemêleerde groep bewoners, waardoor kansarmen zich op kunnen trekken aan kansrijkeren. Dat heeft een positieve uitwerking op hun leefklimaat en op het gebruik van voorzieningen. Als  we rondlopen maak ik een praatje met de fietsenmaker annex kippenboer en hulpverlener in één. Ik geef mijn ogen de kost en zie dat het geen theoretisch verhaal is, maar gewoon werkelijkheid. Mooi. 

In Weezenlanden-Noord wordt gesloopt en nieuw gebouwd op een binnenstedelijke locatie, vlakbij het Provinciehuis. Alle binnenstedelijke vragen die je kunt bedenken spelen hier. De bewoners zelf krijgen als eerste het woord en ik hoor dat ze van A tot Z bij het proces betrokken zijn. Leuk om zelf uitgebreid met mensen uit de bewonersorganisatie te kunnen spreken. Hoe betrek je iedereen erbij? Hoe zorg je dat wat er speelt bij de huurders echt naar voren komt? Hoe zorg je dat dat niet leidt tot een heel stroperig proces? Die vragen komen voorbij en de antwoorden zijn verfrissend en inspirerend. Ze geven me het gevoel dat het wel goed gaat komen hier.

De ansichtkaarten herinneren mij er nog eens aan: wat houd ik nu het meest over aan dit werkbezoek. Mijn antwoord: perfect zal het ook in Zwolle niet zijn, maar ik ben in een gemeente geweest waar veel goed geregeld is. En eigenlijk door iets heel simpels: goed samenwerken. Daar feliciteer ik ze graag mee!

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

20 oktober 2017
‘De gierzwaluw heeft niets aan bureaucratie’

Tijdens de afscheidsreceptie van Leo Hendriks van Woonbedrijf ieder1 in Deventer, zocht Maarten van Gessel mij op, de bestuurder van woningcorporatie Het Gooi en Omstreken. Hij wilde met me praten over iets waar hij horendol van wordt: de wijze waarop de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Wet Natuurbescherming toepast wanneer je wilt slopen of renoveren en er misschien dieren in het oude gebouw nestelen.

Ik kan uit eigen ervaring zeggen: bij de RVO werken veel enthousiaste mensen, die op allerlei manieren proberen ondernemend Nederland verder te krijgen. Mensen die dienstverlenend zijn. Maar er zijn uitzonderingen. Dat blijkt in ieder geval bij het onderdeel van de RVO dat zich met de natuurbescherming bezighoudt. Maarten mailde mij alle stukken over de zaak waar hij zich druk om maakt en lichtte het nog even toe.

Kafka was opeens heel dichtbij. Op 25 november 2016 diende Het Gooi en Omstreken een ontheffingsaanvraag in voor de sloop of renovatie van een aantal panden. Ruim zeven maanden later viel een brief op de mat: de aanvraag is afgewezen. Terwijl de corporatie uitgebreid onderzoek liet doen. Ik heb de rapporten gelezen: zij bracht zeer zorgvuldig in kaart welk type beest in een straal van honderden meters rond de te slopen panden is geweest. Het onderzoek nam precies een half jaar in beslag en kostte vele duizenden euro’s. Gedegenheid van voor tot achter. Toch concludeert RVO na zeven maanden ‘lezen’ dat het onvoldoende is. Ontheffing van tafel, de bouwwerkzaamheden ook.

Ik vrees dat de stukken illustratief zijn voor wat ik vaker hoor: de toepassing van de Natuurbeschermingswet is een showstopper, of in ieder geval een showvertrager. Begrijp me goed, ik houd van natuur, duurzaamheid en het klimaat. Dus van mij geen grappen over de huismus, de gierzwaluw of de vleermuis. Als je een pand wilt slopen of renoveren waar dieren hun nest in hebben gebouwd, moet je het verlies van hun verblijfplaats compenseren. Al helemaal bij enigszins zeldzame dieren.

Daar zijn ook allerlei mogelijkheden voor. In de vorm van alternatieve plekken waar vleermuizen in kunnen kruipen als zij hun winterslaap willen houden, of gierzwaluwen als zij willen nestelen. Er zijn kortom praktische oplossingen denkbaar om te compenseren wat mogelijk verloren gaat als je renoveert of sloopt.

Laten we nou eens overleggen hoe we oplossingen kunnen realiseren, die we standaard kunnen toepassen, zodat het aantal nestelmogelijkheden niet terugloopt. Dat is echt niet zo moeilijk. Je kunt die nestelmogelijkheden gewoon direct meenemen in het ontwerp van het gebouw. En het ontwerp van de omgeving van het gebouw.

De benadering van de RVO heeft niks te maken met ondernemerschap, dit is frustreren. We willen toch voort maken met bouw, om de woningnood te verhelpen? We willen toch vaart maken met verduurzamen? Dit is niet kijken hoe het wél kan, maar zorgen dat het níet kan. Ik weet niet wat de motivatie is van dit deel van de RVO, maar ik weet wel dat ook de gierzwaluw hier op de lange termijn niets mee opschiet. Hopelijk doen de provincies het beter, nu zij een grotere rol krijgen.

Gedragscode Wet Natuurbescherming
In Trouw van 18 oktober 2017 staat een artikel over de gedragscode Wet Natuurbescherming, ontwikkeld door de Stroomversnelling (samenwerkingsverband van onder meer corporaties en bouwers voor de ontwikkeling van nul-op-de-meterwoningen). De gedragscode is bedoeld om vertraging als gevolg van onderzoek en vergunningsaanvragen te voorkomen. Ecologische adviesbureaus zeggen zich zorgen te maken over de mogelijke gevolgen voor onder meer vleermuizen. Voorzitter Leen van Dijke van de Stroomversnelling bestrijdt de kritiek in het artikel: ‘Met de code omzeilen we de vertragende obstakels van de vergunningverleningen. En inderdaad, uitgebreid onderzoek vooraf is niet meer nodig. Dat zal een bittere pil zijn voor bureaus die hun geld hieraan verdienen.’

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

9 oktober 2017
‘Dit is waar de Dag van het Huren voor bedoeld is’

Tijdens de Dag van het Huren afgelopen zaterdag 7 oktober was ik in Wassenaar. Bij die plaats denkt niet iedereen aan sociale woningbouw. Dat is onterecht. Natuurlijk, er staan kapitale villa’s, prachtig gelegen in het duinlandschap vlakbij zee voor de rijkste mensen van Nederland. Maar ook de gewone man woont daar, in een gewone sociale huurwoning. Ongeveer 30 procent van de woningen in Wassenaar zijn sociale huurwoningen. 

In de buurt van het sportterrein waar de Wassenaarsche Bouwstichting en Woningbouwstichting Sint Willibrordus hun evenement organiseren, stap ik uit mijn auto. Daar staan de strandvlaggen te zwaaien in de krachtige wind. En daar slaat Ad Zopfi, bestuurder van de Wassenaarsche Bouwstichting, nog de laatste hand aan de voorbereidingen. Hij sjort een aanhanger met een dakkapel erop naar de juiste plek. Een meewerkend voorman: dat zie ik nu graag.

Ik schud een paar handen, onder andere die van Wil van Dam, de bestuurder van Willibrordus, en loop naar binnen. De sportkantine is voor vandaag omgetoverd tot ontvangstruimte. De beide huurdersverenigingen zijn aanwezig, leden van de raden van commissarissen, de gemeente, maar ook het incassobureau dat aan de bak moet wanneer iemand zijn huur niet meer kan betalen. Er druppelen steeds nieuwe mensen binnen en er ontstaat een gezellig geroezemoes van mensen die elkaar beter leren kennen, die informatie uitwisselen. Er worden afspraken gemaakt. Dit is precies waarvoor we de Dag van het Huren startten, drie jaar geleden: als een makkelijke manier voor huurders om vragen te stellen en hun zegje te doen.

Het is ook het moment voor de corporaties om te laten zien waar zij mee bezig zijn. Bijvoorbeeld met duurzaamheid. We maken een excursie en stoppen eerst bij een woning van vlak voor de oorlog, die de corporatie renoveerde tot woning met energielabel A. Vloerisolatie, muurisolatie, HR++ beglazing: goed geïsoleerd. Dat voel je als je binnenkomt. Terwijl de herfst buiten toeslaat, is het binnen comfortabel. En betaalbaar: voor nog geen 30.000 euro maakte de Wassenaarsche Bouwstichting flinke labelstappen. Deze woning kan weer jaren vooruit.

We wandelen verder, waarbij het de kunst is de paraplu niet mee te laten voeren door de wind. Maar dat lukt ons allemaal en we komen aan bij de tweede halte, een wat groter huis, nu van Willibrordus. Het ziet er prachtig uit: een nieuw dak, met nieuwe dakgoten. En zonnecellen op dat dak. Toch bleef de investering in deze woning onder de 40.000 euro en hoefde de bewoner het huis niet uit tijdens de verbouwing. De vloer werd van buitenaf geïsoleerd, de kozijnen lieten ze zitten maar er werden wel nieuwe ramen in gezet, vertellen Wil en zijn mensen vol trots. Met mechanische ventilatie, wat voor het klimaat in de woning erg fijn is.

Zo zou ik eigenlijk ook wel willen wonen. Het voelt gewoon goed. Mooi om te zien ook dat corporaties bij deze verschillende woningen, die heel verschillende oplossingen vragen, grote stappen maken qua verduurzaming.

De grootste vertrager hierbij is dat niet elke huurder afstand wil nemen van zijn gashaard of open haard. Daarom stemmen huurders soms tegen renovatie wanneer de corporatie om instemming vraagt. Corporaties moeten bij zo’n renovatie minstens 70 procent van de huurders achter het plan krijgen en hier in Wassenaar blijkt dat wederom niet altijd vanzelfsprekend, helaas.

Ik rijd naar huis met een tas vol boeken over eerder gerealiseerde projecten. Uit die boeken blijkt eens temeer dat corporaties de historie van de gemeenschap behouden en tegelijkertijd investeren in de toekomst.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.
 

5 oktober 2017
'Corvee van een paar honderd miljoen'

Binnenkort beslist het WSW over de saneringen van Humanitas en WSG. Tekorten van honderden miljoenen euro’s, ontstaan door de megalomane beleidskeuzes van toenmalig bestuurders. Bij deze corporaties zijn desinvesteringen gedaan en er werd dagelijks meer geld uitgegeven dan er binnenkwam. Twee ‘oude’ gevallen, uit een periode die ver achter ons ligt, maar die waarschijnlijk nu alsnog de tongen losmaken. De afrekening volgt nu pas, hoewel  dit gebeurde vóór de parlementaire enquête en de nieuwe Woningwet, waarmee dit soort wanbeleid voortaan is uitgesloten. 

De hele sector moet de prijs betalen omdat corporaties borg staan voor elkaars leningen. Het WSW toetste destijds die leningen en had deze achteraf echt nooit mogen goedkeuren. En ook de toezichthouder (toen nog Centraal Fonds Volkshuisvesting) zat te slapen. Hiermee vertel ik niets nieuws: ook de parlementaire enquêtecommissie kwam al tot deze conclusie. Het WSW heeft sindsdien flink ingegrepen om dit in de toekomst uit te sluiten. Maar het is wel zuur geld. Geld dat veel beter besteed had kunnen worden. Dit voelt als corvee. Als het duurste corvee dat je maar kunt bedenken. Gelukkig hebben we goede commissies ingesteld die adviseren hoe we het totale bedrag voor de sector zo laag mogelijk kunnen houden. Maar ik baal van iedere euro die wordt besteed aan wanbeleid uit het verleden. 

En ik heb mijn vraagtekens. Want waarom moeten alleen corporaties hiervoor opdraaien? Binnen de borgings- en saneringsafspraken snap ik het wel, maar waar is de zorgplicht van de banken? De BNG en de Waterschapsbank hebben leningen verstrekt zonder goed naar de aanvragen te kijken. Het feit dat er sprake is van borging ontslaat je als bank toch niet van je zorgplicht? Het lijkt erop dat ze leningen hebben verstrekt op basis van gebakken lucht. Je zou ook kunnen betogen dat de banken naast verwaarlozing van hun zorgplicht een wanprestatie hebben geleverd. Een hele dure wanprestatie. Het zou logischer zijn als we de last verdelen tussen de banken en de corporaties.

Een ander vraagteken dat ik heb is de rol van corporaties bij de keuzes die het WSW nu maakt bij de sanering en de borging van de twee boosdoeners. Ik heb daar in een eerder blog aandacht aan besteed: we moeten als sector alles betalen maar hebben niks te vertellen. Straks hebben we twee uitstekende adviezen liggen vanuit de corporatiesector. Maar de adviescommissies hebben een vrij beperkte positie. En de vraag is: gaat het WSW echt luisteren naar die adviezen? Nemen ze echt ter harte wat de sector zelf wil?

Binnen de nieuwe regels is wanbeleid zoals bij Humanitas en WSG gevoerd is, niet meer mogelijk. Maar ik heb niet de illusie dat ik dat kan teruglezen in de krant. Wel hoop ik dat iedereen ziet dat we als sector zelf de boel opruimen: als één corporatie er een zooitje van maakt, springen andere corporaties bij. Dat doet natuurlijk pijn. Bij huurders, bij corporatiemedewerkers en uiteindelijk bij onze resultaten. Maar we lossen het wel zelf op. Dat is in andere sectoren wel anders. Het zou goed zijn als dat ook wordt gezien. 

Helaas hebben we het toch weer over ellende uit het verleden. Dat is pijnlijk, want het gaat helemaal voorbij aan het harde werken van al die duizenden corporatiemedewerkers in Nederland. Hierdoor kunnen miljoenen mensen goed en betaalbaar wonen. Terwijl we het in 2017 juist weer willen hebben over onze bijdragen aan de maatschappij. Dat corporaties met de Woonagenda met grote inzet en bevlogenheid dagelijks werken aan betaalbaar wonen. Volop bezig zijn met nieuwbouw en met verduurzaming. En voor iedereen een woning beschikbaar te hebben. Ook voor mensen die niet geheel zelfstandig kunnen leven.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

20 september 2017
'Prinsjesdag 2017'

Mensen vragen mij weleens: Wat is dat lobbyen precies in politiek Den Haag? Misschien is een beschrijving van ‘mijn’ Prinsjesdag een mooie manier om daar eens inzicht in te geven.

Het begint ’s ochtends vroeg al met de kleding. Wat oranje in je kleding is leuk en vrolijk, maar belangrijker is dat het netjes moet zijn. Dus ging ik strak in het pak, met een wat licht gekleurd  overhemd de deur uit.

Ik ga iets eerder naar het kantoor van Aedes. Onder andere vanwege overleg over de vraag hoe wij vanuit Aedes reageren op de Miljoenennota en de Troonrede. We bespreken diverse scenario’s: als dit in de Troonrede staat, reageren we zo. Als dat erin staat reageren we zus… Kortom: we zorgen dat we goed voorbereid zijn en dat we die middag een goed verhaal kunnen houden.

Vervolgens ga ik richting Lange Voorhout. Dat is hartje Den Haag. Op uitnodiging van de Rabobank zit ik daar direct langs de route van de koets. Met lopend buffet en de mogelijkheid om met genodigden te netwerken en te luisteren naar de Troonrede. Gelukkig kom ik op tijd, want Den Haag staat vandaag vol beveiliging; je kunt niet zomaar overal doorlopen. 

Ik luister onder meer naar de speech van CEO Wiebe Draijer van de Rabobank; een goed verhaal over de toestand van de wereld en hoe de bank daarmee om wil gaan. Dat is ook een belangrijk onderdeel van Prinsjesdag: horen hoe andere partijen tegen de Nederlandse politiek en samenleving aankijken, zodat je weet wat je van ze kunt verwachten. Prinsjesdag is natuurlijk ook het moment om te zorgen dat ons verhaal, het verhaal van de woningcorporaties, terechtkomt bij burgemeesters, wethouders, bankiers en marktpartijen. En dat doe ik bij het lopend buffet: met een glaasje jus d’orange en een gesmeerd bolletje kipfilet in de hand. Alles is hier goed verzorgd, netjes en sober tegelijk.

Wat dat Aedes-verhaal is? Dat wij het geld dat de verhuurderheffing oplevert voor een groot deel willen inzetten voor verduurzaming van onze woningen. Anders halen we de doelstelling van volledig energieneutrale woningen in 2050 niet. En ook dat corporaties er willen zijn voor de middeninkomens. Dat we deze mensen nu niet mogen helpen en dat we dat wel kunnen en willen. 

Ik zit vervolgens op de tribune naar de Glazen Koets te kijken naast de Rabo-locatiedirecteur Jaap Wielaart met een oranje vlaggetje in de hand en dan is het toch altijd wat gênant: moet je nu daarmee zwaaien of niet? Ondertussen geniet ik van de stad Den Haag. Prachtig om in deze najaarszon de koning en koningin met de Glazen Koets richting Ridderzaal en weer terug te zien rijden. Uitgedoste, vrolijke mensen, die zwaaiend een mooie dag beleven in wat ik als oud-wethouder nog steeds zie als ‘mijn stad’. 

Na de Troonrede en de stoet van de koning ga ik weer richting kantoor voor een paar uurtjes werken. Daarna is het tijd voor het sluit- en klapstuk: de borrel van VNO-NCW in perscentrum Nieuwspoort in de Tweede Kamer. Dé gelegenheid waar tout bestuurlijk Nederland bijeenkomt. Dé plek om te lobbyen, om oude contacten te ontmoeten en nieuwe relaties te leggen.

Ik spreek met Kamerleden, met oud-Kamerleden, met ministers en oud-ministers, met Europarlementariërs en vertegenwoordigers van andere brancheorganisaties. Zakelijk interessant, maar soms ook gewoon leuk om een oude bekende weer eens te zien. Ook hier: boodschap brengen en luisteren waar anderen mee bezig zijn. En natuurlijk proberen te achterhalen wat de formatie in petto heeft voor ons. 

Om zeven uur ’s avonds zit ik weer in de auto. Wanneer ik thuis ben, blijkt dat ik nog moet koken, terwijl ik het grootste deel van mijn energie al verbruikt heb. Want al die recepties hebben één ding gemeen: je staat de hele tijd. Ik ben blij dat ik mijn pak en mijn niet-ingelopen schoenen weer kan uittrekken. Het was een goede dag, in diverse opzichten. Zo is het gegaan, zo zal het waarschijnlijk altijd gaan. Prinsjesdag 2017.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

14 september 2017
‘Sint Maarten, hoe kunnen wij helpen?’

Terwijl Irma langzaam uitraast boven Noord-Amerika, wordt de schade op Sint-Maarten zichtbaarder en zichtbaarder. En het is dramatisch. Mensen die alles wat ze hebben opgebouwd binnen 24 uur weggeblazen zien worden. Mensen die nu weer met niets beginnen. Ook onze Koning, die er op bezoek was, had het er moeilijk mee. De emoties zaten zo hoog dat zijn zinnen er wat gebroken uitkwamen, maar daarmee niet minder oprecht. Dit had hij nog nooit gezien. 

Sint-Maarten. Hoe nu verder? Diverse corporatiebestuurders vroegen mij: ‘Wat gaan we doen?’ Of ze zeiden me simpelweg: ‘Wij gaan wat doen.’ Ik begrijp dat heel goed. Ook in het verleden hebben corporaties vaak de handen uit de mouwen gestoken toen er dakloosheid ontstond door natuurgeweld.

En toch moeten we er heel goed over nadenken. De omstandigheden zijn flink veranderd sinds die tijd. In de nieuwe Woningwet zijn onze taken veel helderder afgebakend dan in het verleden. We mogen alleen investeren op Nederlands grondgebied. En het moet bij die investeringen gaan om sociale woningbouw, volgens de definities uit diezelfde wet.

Dat moeten we heel serieus nemen. Wij kunnen niet zomaar zeggen: we treden buiten dat wettelijk kader en trekken ons eigen plan. Hoe begrijpelijk de drang om te helpen ook is in deze situatie, we moeten verstandig zijn. Als je iets wilt doen voor de slachtoffers van Irma op Sint-Maarten, zou ik zeggen: geef vooral gul. Organiseer een benefietwedstrijd, geef ruimhartig bij de actie van vrijdag 15 september, zet je als vrijwilliger in op wat voor manier dan ook. Maar doe het wel met geld dat van jezelf is. Geld van je eigen bankrekening, waar je zelf een afweging over maakt. Met geld van de corporatie is de afweging toch echt anders. Dan gelden vragen als: past het binnen de wet, is het rechtmatig en doelmatig. 

Dat neemt niet weg dat er groot leed is. Reden voor mij om contact op te nemen met het ministerie van BZK en de minister. Want het voelt niet goed om machteloos te moeten toezien. Op het ministerie werkt men intensief aan een aanpak van de wederopbouw van Sint-Maarten. BZK: dat ministerie gaat over de koninkrijksrelaties, over rampenbestrijding en ook over wonen. Ik vroeg het ministerie naar de voortgang. Het antwoord: het crisisteam is volop bezig met een plan van aanpak en vraagt misschien ook de corporaties om te helpen. 

Als die vraag komt, dan is dat het moment voor corporaties om de mouwen op te stropen. Om te zorgen dat de gemeenschap daar weer verder kan, vooral de mensen die toch al niet veel hadden. Want iedereen verdient een goede woning. En wij kunnen echt helpen. Maar wel binnen de kaders van de Woningwet, via de voordeur, via het kabinet en het BZK-crisisteam van Nederland dat hier namens ons allen volop aan werkt.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

7 september 2017
‘Bij TBV Wonen gaat de monteur pas weg als die kraan gerepareerd is’

Wanneer ik, iets te laat, op het Aedes-kantoor aankom, zitten daar hoofd Onderhoudsbedrijf Theo Vonk en bestuurder Rob Vinke van woningcorporatie TBV Wonen uit Tilburg al op mij te wachten. Een tikkeltje gehaast en bezweet ga ik met hen in mijn werkkamer zitten en vraag of ze van wal willen steken. Dat doen ze.

Dit overleg is tot stand gekomen omdat TBV Wonen binnenkort een kijkje-in-de-keuken-dag organiseert. Aedes bedacht ‘kijkje in de keuken’ om te zorgen dat corporaties letterlijk bij elkaar kunnen gaan kijken om te zien hoe hun collega’s iets organiseren. Leren van de Aedes-benchmark, benchlearning. Of het nu gaat om verduurzaming, om bedrijfsvoering, maar ook om reparatieonderhoud en klantvriendelijk werken. En daar zijn ze bij TBV Wonen in Tilburg goed in. Daar scoren ze buitengewoon hoog op in de Aedes-benchmark. En ze willen nóg hoger scoren.

Alleen het allerbeste is genoeg. Dat is leuk, want daarmee kunnen ze een kraamkamer zijn voor andere corporaties. Tijdens bezoeken aan andere corporaties merk ik dat zij soms best worstelen met die klanttevredenheid en met de vraag hoe ze die kunnen verhogen. Theo heeft in ieder geval een antwoord. Als ik een tijdje naar hem luister, denk ik: ga vooral naar hem toe, want zoals hij het vertelt, neem je het ook snel aan. En wil je dit bij je eigen corporatie ook doen. 

Wat is nou zo bijzonder aan wat ze doen bij TBV Wonen? In de eerste plaats dat ze het kleine onderhoud grotendeels zelf doen. Op de tweede plaats dat alles erop is gericht om de huurder zo goed mogelijk te bedienen. Het serieus nemen van de klacht, het zo snel mogelijk schakelen om tot een oplossing te komen, het uitrusten van de storingsmonteurs met de basisapparatuur die nodig is om direct storingen te kunnen verhelpen, de ICT die nodig is om lean and mean te kunnen werken… Noem maar op, zij hebben het uitgevonden en toegepast. En de totale optelsom van al die ingrepen in hun oude systeem, betekent dat de klant echt supertevreden is. De huurder die opbelt met een terechte klacht, wordt gewoon snel en goed geholpen. Snel en makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan.

Een voorbeeld: klachten over het riool. Dat zijn altijd erg vervelende klachten voor de huurder, want problemen met het riool kunnen leiden tot stank of dat je de badkamer niet meer kunt gebruiken. Bij zulke klachten is de stelregel bij TBV Wonen: als de huurder vóór twaalven belt, is het dezelfde dag opgelost. Dat is natuurlijk erg prettig. En als de monteur eenmaal aan de klus begonnen is, gaat deze pas weg als het klaar is.  ‘Het is vier uur, de kraan is nog niet goed, ik ga door tot hij is gerepareerd. Vindt u dat goed, mevrouw?’ Kijk, daar wordt een huurder blij van.

En dus ga je goed in de benchmark. En dus hoop ik ook dat dit goede voorbeeld ook goed doet volgen. Deze kijkjes in de keuken gaan wij meer doen. Leren van elkaar. Elkaar helpen. Elkaar inspireren. Kennis delen. Problemen delen. Oplossingen delen. Zorg dat we uiteindelijk als corporatiesector toonaangevend blijven, ook in de toekomst, en ook in een veranderende wereld, met nieuwe ICT-mogelijkheden. Maar ook met andere bewonersvragen en andere bewonerssamenstellingen. Met andere vraagstukken, die om een nieuwe benadering vragen. Als ik naar Theo luister, zit het met de innovatie wel goed. Luistert u mee?

Het kijkje in de keuken bij TBV Wonen vindt plaats op 28 september 2017. Klik hier voor meer info en meld u aan.

Andere kijkjes in de keuken:
•    Schakelen tussen beschikbaarheid en betaalbaarheid (Vidomes, Delft, 14 september 2017)
•    Bij Vivare krijgt klant meteen een expert aan de lijn (Vivare, Arnhem, 21 september 2017

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

30 augustus 2017
‘Kortste en beste blog ever’

Dit wordt mijn kortste en beste blog tot nu toe. Het is namelijk een inleiding voor een artikel in de Volkskrant van dinsdag 29 augustus. Het is een geweldig artikel, waar Jan Salverda (bestuurder van Domijn in Enschede) mij bij een nadere kennismaking vol trots op attent maakte.

Echt super, voor de mensen van Domijn en voor de hele sector. Want het is prachtig wanneer het oog van een journalist valt op het bijzondere werk dat veel collega’s doen. Op de gedrevenheid en betrokkenheid, maar ook op de vernieuwende werkwijze met veel verantwoordelijkheid bij de professionals op de werkvloer. Nu stop ik en laat ik Volkskrant-columnist Margriet Oostveen verder vertellen.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

24 augustus 2017
‘Het WSW: wie betaalt, heeft niks te vertellen’

Het WSW, het waarborgfonds voor de sociale woningbouw. Een stichting die de voorgangers van Aedes in 1983 oprichtten om te zorgen dat corporaties onderling de leningen kunnen borgen en daardoor goedkoper kunnen lenen voor woningbouw. Het Rijk en gemeenten zijn in een ingewikkelde constructie daarin partij als ‘achtervangers’. Dit systeem zorgt uiteindelijk voor een triple-A-rating. Dat is dus heel veilig, zodat banken bereid zijn lagere rentes te geven. 

Hartstikke mooi: door goedkoop te lenen kunnen we relatief goedkoop bouwen. Daardoor heb je veel woningen voor weinig geld. Een fantastisch instrument, die borging van leningen. Dat hebben onze voorgangers prima bedacht. De afgelopen jaren heeft het WSW hard gewerkt om de criteria voor het borgen van leningen aan te scherpen. Gelukkig maar, want als sector zorgen wij voor de onderlinge borg van leningen. Met andere woorden, als er onverhoopt iets niet goed gaat bij de één, dan zullen de anderen daarvoor moeten betalen. Tot zover de geschiedenis.

De politiek heeft er met de Woningwet voor gezorgd dat het WSW een nieuwe positie heeft gekregen. Ik merk dat ik me daar de laatste weken stevig zorgen over maak. De manier waarop het nu is vormgegeven heeft wel iets merkwaardigs. Immers, de totale sector is helemaal niet meer betrokken bij het beleid, de bestuurlijke aansturing of wat dan ook in de besluitvorming van het WSW. En dat is vreemd. Of eigenlijk: bizar. Het WSW is ‘verstatelijkt’.

Ja, er is een deelnemersraad waar enkele corporaties in zitten. En ja, het Aedes-bestuur heeft periodiek overleg met het bestuur van het WSW. Maar uiteindelijk lijkt het WSW nu een soort uitvoeringsorgaan van het Rijk. Want het mag dan een stichting zijn, uiteindelijk wordt verantwoording afgelegd aan het Rijk en niet aan de eerste betrokkenen. Ik denk dat dat een weeffout is en dat we er nog eens over moeten discussiëren: hoe zorgen we dat die borging de directe verantwoordelijkheid is van de corporatiesector zelf? Want is een oud gezegde niet: ‘Wie betaalt, bepaalt’? Hier is het andersom: wie betaalt heeft niets te vertellen. Net gaf ik al aan: het WSW is een soort staatsorgaan geworden. Terwijl de sector onderling als enige de financiële klappen heeft opgevangen zoals bij Vestia. Nul euro van het Rijk.

Natuurlijk moeten we zorgen dat we de positieve effecten en resultaten van het WSW niet kwijtraken. Maar als er, zoals nu, binnen het WSW onrust is over de bemensing en de organisatie, over verantwoordelijkheden en bevoegdheden, maar ook ten principale over de te varen koers, dan heeft dat wel degelijk gevolgen voor corporaties. Want voor ons is het uitermate belangrijk dat de continuïteit, kennis, kunde en kwaliteit van A tot Z gegarandeerd zijn binnen het WSW. Zodat niet alleen vandaag, maar ook morgen de afwegingen kunnen worden gemaakt om wel of niet borg te staan voor een aangevraagde lening en zorgvuldige beslissingen te nemen over saneringen. En als wij aan de lat staan als er een probleem is, dan is het toch ook logisch dat wij verantwoordelijkheid hebben in die toetsing? Daar moeten we echt met elkaar over hebben. Zodat de verantwoordelijkheid daar ligt waar die zou moeten liggen.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

18 augustus 2017
'Als je aan Heerenveen denkt, denk je aan Accolade’

Om kwart over zeven stap ik in de auto voor een rit naar Heerenveen. Heerenveen… Dan denk je natuurlijk gelijk aan het Thialf-stadion, aan schaatsen en aan Abe Lenstra. Misschien ook nog wel aan Foppe de Haan en voor de echte liefhebber aan Sportclub Heerenveen zelf. Maar niet alleen deze iconen zetten Heerenveen op de kaart. Er gebeurt daar veel meer. Dat blijkt wel als ik uit de auto stap en om half tien binnenloop bij Accolade.

Accolade is een van de drie grote woningcorporaties in Friesland. Voor je bij Accolade binnen bent, loop je eerst door ‘De Kas’. Dat is eigenlijk een gek gebouwtje dat een broedplaatsfunctie heeft en waar allerlei bedrijfjes zijn gevestigd. In oude zeecontainers, met staalconstructies, heel apart. Je weet direct: dit is vernieuwend. Als dit de entree is van Accolade, vraag je je onmiddellijk af hoe het hoofdgebouw er zou uitzien? Nou, daar gaan ze gewoon door. Met de experimentele uitstraling bedoel ik dan, of misschien juist meer met de uitstraling van 'Welkom hier'. Want dat gevoel heb je, je voelt je welkom, je voelt je gewaardeerd. En als ik dat voel, dan geldt dat natuurlijk ook voor hun huurders en personeel. Voor ik nog een woord heb gewisseld met wie dan ook heb ik een positieve indruk van Accolade. Grappig toch dat de inrichting en uitstraling daar zo bepalend voor kunnen zijn. 

Ik meld me aan en wordt uiteindelijk opgepikt door Rein Swart. Samen met hem en Klaas Groenveld – samen met Jerica Hartholt vormen ze het bestuur van Accolade – ga ik even bijpraten over Aedes en de corporaties. De kern van het werkbezoek is een gesprek aan een grote eetkamertafel in hun kantoorpand. Het is een oude school, omgetoverd tot een plek waar je echt graag bent en die super duurzaam is. Geen dubbelglas, geen driedubbelglas, maar zelfs vier lagen glas om ervoor te zorgen dat er geen kubieke meter aardgas meer wordt gestookt dan strikt nodig is in zo’n oud pand. Hergebruik in combinatie met duurzaamheid: dat spreekt mij zeer aan. En ook de oude details die erin zitten zijn geweldig. Er is met zorg gerenoveerd en met de hand op de portemonnee. De lampen zijn hergebruikt, en dat geldt ook voor de ontvangstbalie van oud hout en de panelen van sloopmateriaal aan de muren. 

Aan tafel ga ik in gesprek met medewerkers van Accolade. Bijzonder is dat er ook een aantal huurders aan tafel zit. Want Rein Swart vindt het belangrijk dat de huurder mee beslist over wat er gebeurt in de complexen en bij Accolade. Hij benadrukt dat vertrouwen geven ook betekent dat je het echt moet kunnen afstaan, dat je het ook echt hebt. Dat je vertrouwen hebt in je huurders. In hun denkkracht, organisatiekracht, kennis en kunde en dat je op basis daarvan handelt. In plaats van dat je je eigen kaders leidend laat zijn. 

Grappig is dat dat ook in dat gesprek naar voren komt. En op het moment dat een van de huurders duidelijk haar mening geeft over de samenleving, merk je dat het nog wel zoeken is. Hoe geef je ruimte voor een pittige opvatting, zonder dat het gesprek alleen maar daarover gaat? Maar er wordt in ieder geval in de praktijk gebracht dat huurders bepalend mogen zijn in wat er gebeurt. Het geeft de medewerkers zichtbaar energie. We hebben het over verduurzaming, over langer zelfstandig wonen en de problematiek die erbij komt kijken. We hebben het over schulden en huurachterstanden, betaalbaarheid en alle andere zaken die bij corporaties en bij huurders spelen. 

Het is een open gesprek. Het geeft een beeld van een corporatie die midden in de samenleving staat, die aan het nadenken is over haar eigen functioneren en op alle onderdelen elke keer weer wil verbeteren. Dat vind ik fantastisch. Want zo makkelijk is dat niet. En ik hoop ook eigenlijk dat we met Aedes en met corporaties samen in staat zijn om kritisch naar onszelf te kijken, onszelf elke keer weer te verbeteren daar waar kan en te vernieuwen daar waar mogelijk is. Om te zorgen dat we gewoon heel goede producten blijven leveren en heel goed inspelen op de vragen die de samenleving heeft. Op vragen die onze huidige en toekomstige huurders hebben. En op het moment dat het lukt om dat als team te doen, zoals de medewerkers van Accolade in overleg met huurders en in goede samenwerking met maatschappelijke partners zoals zorgaanbieders en gemeenten, dan ben je goed op weg. Dan heb je een goede basis. 

Na twee uur loop ik weer naar buiten, door diezelfde gekke kas. Maar wel met het gevoel dat ik aan het rijtje namen waar ik aan denk bij Heerenveen er een moet toevoegen: Thialf, Abe Lenstra, Foppe de Haan, Sportclub Heerenveen en… Accolade.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

13 juli 2017
Oud zijn (in Amsterdam)

Als je zoals ik het voorrecht hebt om op werkbezoek te gaan op plekken waar oudere mensen wonen, dan zie je als het ware door je oogharen heen je moeder. Of je vader. Of je tante. Of welke oudere in je omgeving dan ook. En eigenlijk ook jezelf, over 30 jaar. Met de ongemakken die daarbij horen. Want ja, niemand wordt oud en loopt nog een halve marathon. De meeste mensen schuifelen wat achter een rollator of hebben allerlei andere beperkingen. Is dat erg? Nee, helemaal niet. Het is een fase in je leven.

Het thema oud worden in Nederland is voor corporaties niet altijd makkelijk. Voor ouderen zelf ook niet. Want met het afschaffen van de verzorgingshuizen (vroeger bejaardenhuizen) is er voor een bepaalde groep geen goed dak meer boven het hoofd. Dat zeggen de mannen van Habion (bestuurders Peter Boerenfijn en Ton de Rond), waar ik op werkbezoek was, op hun locaties in Aalsmeer en Amsterdam. Habion is expert op het gebied van ouderenhuisvesting in alle denkbare vormen (ik was nu op bezoek bij een locatie in Amsterdam, maar bekijk bijvoorbeeld wat Habion deed met een voormalig verzorgingshuis in het Gelderse Voorst).

Wat is het geval? Ouder wordende mensen krijgen behoefte aan extra zingeving, dagbesteding. Maar ook andere behoeften in hun sociale contacten. Denk ook aan de veiligheid: als het even niet zo goed gaat moet iemand een oogje in het zeil kunnen houden. Kortom: die verzorgingshuizen hadden voor bepaalde groepen mensen een belangrijke functie. En die functie moet worden overgenomen. Ergens zullen oudere kwetsbare mensen gewoon moeten kunnen leven zonder angst voor hun voordeur, zonder de angst dat hun beginnende dementie hen parten gaat spelen, zonder de angst dat ze vallen en niemand naar ze omkijkt.

Die verzorgingshuizen, waren voor ongeveer 10 procent van de oudere mensen echt heel belangrijk. De maatschappelijke vraag naar plekken in die huizen is niet afgenomen, maar ze zijn ‘weggeorganiseerd’ met het beleid van het scheiden van wonen en zorg. Met de mannen van Habion ben ik het snel eens. Dit moet opgelost worden. Nu houden corporaties zich uitsluitend bezig met de vier muren, het dak en de voordeur. En alles wat te maken heeft met zorg en welzijn moeten andere partijen doen. Maar wie betaalt dan die gezamenlijke ruimten in het voormalige verzorgingshuis dat nu een zelfstandig seniorencomplex is? Wie betaalt dan die extra portier die een oogje in het zeil houdt? Wie zorgt kortom voor een arrangement dat past bij de levensfase van deze mensen? Habion zoekt naar oplossingen en experimenteert volop, net als de andere ‘ouderencorporaties’ Woonzorg Nederland en de SOR.

Maar er moet wel ruimte zijn voor die goede oplossingen. Mogen wij de ouderen weer helpen? Op dit moment in veel gevallen niet. Een voorbeeld. Ik heb net het voorwoord afgerond van een Aedes-handreiking die onder meer helpt problemen te voorkomen met passend toewijzen bij verzorgingshuizen in eigendom van een woningcorporatie. Het probleem hierbij is dat corporaties oudere woningzoekenden alleen mogen beoordelen op hun inkomen. Het inkomen is allesbepalend voor de toewijzing van een woning. En de behoefte aan zorg dan? De behoefte aan welzijn? De maatschappelijke context? Of de gezinssamenstelling (denk aan een dementerende partner)? Nee, daar mogen wij niet naar kijken. Met die handreiking plakken wij een pleister op deze gapende wond die de wetgever heeft achtergelaten. De wetgever die geen rekening wil houden met oud worden in Nederland op een menswaardige manier.

Ik pleit er niet voor alle nieuwe wetgeving overhoop te gooien. Ik pleit ervoor dat we de maatschappelijke vraag onder ogen zien. De behoeften van huurders, van gewone mensen die gewoon oud worden. En in goed overleg snel goede oplossingen realiseren. Met gemeenten, met welzijnsorganisaties en met regelgeving vanuit het Rijk, die ruimte moet geven. Passend… Daar gingen we voor. Maar dan wel passend bij mensen. En niet alleen bij hun bankrekening.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

Marnix Norder is vanaf 17 juli met vakantie. Hij hervat zijn blogs eind augustus.

7 juli 2017
Oud zijn (in Aalsmeer)

Vandaag rijd ik naar Aalsmeer. Aalsmeer, dan denk ik aan vliegtuigen die laag over je hoofd vliegen, heel veel asfalt en natuurlijk de bloemenveiling. Maar als ik uiteindelijk in Aalsmeer aankom, merk ik dat ik nog nooit in de dorpsgemeenschap zelf ben geweest. Het is eigenlijk een heel leuk dorp. Een vriendelijke winkelstraat, aardige mensen en al helemaal geen vliegtuigen vlak boven mijn hoofd. En al dat asfalt, daar is hier niets van te zien.

Ik bel aan bij Zorgcentrum Aelsmeer en schud de hand van Peter Boerenfijn en Ton de Rond, de bestuurders van zorgcorporatie Habion. Frans Knuit, de directeur van het zorgcentrum, schuift even later ook aan en neemt ons mee door het gebouw. Hij vertelt ons hoe dat nu draait, zo’n oud bejaardentehuis. Of eigenlijk moet ik zeggen oud verzorgingshuis, dat sinds de wetgeving van 2015 geen toekomst meer heeft. Dit verzorgingshuis is net als vele andere getransformeerd tot een complex met zelfstandige woningen. Maar dat niet alleen. Er is veel meer gerealiseerd. Er zijn allerlei vormen van verpleegeenheden en gesloten afdelingen. Eigenlijk is het een bijzondere verzameling van mensen met diverse regelingen. Van zorg naar wonen en alles wat daar tussen zit.

Het brengt mij terug bij de rol die ik drie jaar geleden speelde. Ik was toen voorzitter van het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen. Dat aanjaagteam was ingesteld door minister Blok en staatssecretaris Van Rijn. Het was de bedoeling om in het hele land over de nieuwe wet- en regelgeving te praten met gemeenten, corporaties, zorgaanbieders, regiokantoren, zorgverzekeraars en alle andere partijen die te maken hebben met wonen en zorg. Uiteraard ook met patiënten, cliënten en huurdersorganisaties. Ik ben toen het hele land rondgetrokken en heb honderden gesprekken gevoerd. En fascinerend is dat ik nu, een paar jaar later, weer te maken krijg met dit onderwerp. Vandaag gericht op ouderen. 

Wat mij opvalt is de enorme complexiteit in regelingen die we hebben in Nederland en waar mensen mee te maken krijgen. Als je geen deskundige bent in zowel de volkshuisvesting als de zorg en het welzijn, dan is het schier onmogelijk om te begrijpen hoe alles in elkaar zit. Vind maar eens uit welke regeling in welke situatie, binnen welk kader en op welke wijze moet worden aangevraagd of toegepast. Dan gaat het over regelingen van het Rijk, maar ook over afspraken met zorgkantoren, verzekeraars, welzijnsorganisaties en aanbestedende partijen zoals de gemeente, om maar wat te noemen. En dat is niet alleen ingewikkeld voor de mensen die het moeten organiseren, maar ook voor de mensen in het veld. Want maak je wel optimaal gebruik van de mogelijkheden die er zijn voor financiering van de zorg voor en dienstverlening aan cliënten?

We zijn op bezoek bij een huurder van Habion. Zelden heb ik zo’n enthousiaste man meegemaakt. Enthousiast in de zin dat hij het hart op de goede plaats heeft en zijn uiterste best doet om de zorginstelling gewoon fijn te maken voor mensen die oud zijn geworden en zich verbonden voelen met Aalsmeer. En dat lukt uitstekend. Want wat een heerlijk plekje om te zijn! Een tuin die grenst aan de ringvaart. Heerlijk in het zonnetje zitten en uitkijken over het water en de varende bootjes. En als je het te koud vindt, ga je toch op een beschut plekje zitten? Er wordt volop gebruikgemaakt van de tuin. Mensen met rollator en rolstoel schuifelen in hun eigen tempo voorbij en hebben zo te zien een prima dag.

Straks gaan ze ijsjes eten en melodietjes meezingen in een dagbestedingsprogramma georganiseerd door vrijwilligers. Liefst 250 (!) vrijwilligers zijn verbonden aan deze organisatie, waar nog geen 100 mensen wonen. De gemeenschapszin in Aalsmeer is geweldig groot en een goede basis voor dit wooncomplex om goed te kunnen functioneren. Wat is de rol van Habion? Hier is het de verhuurder: Habion levert de stenen ten behoeve van het zorgcentrum dat de zaak verder organiseert. Maar uiteraard wel een verhuurder die meedenkt, die weet wat oud zijn of oud worden in Nederland betekent, en die weet wat daarvoor moet gebeuren, op het niveau van vastgoed. 

Oud worden in Nederland. Als ik ook maar iets met Aalsmeer zou hebben, dan zou ik mij nu vast inschrijven om er mijn oude dag door te brengen.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

30 juni 2017
Wat kunnen/mogen corporaties in middeldure huur?

Vorige week hadden we bij Aedes een aantal Duitse parlementariërs op bezoek uit de deelstaat Nedersaksen. Sébastien Garnier, onze Europese belangenbehartiger, en ik hebben een korte presentatie gegeven over het werk van corporaties in Nederland. Na ons verhaal hadden onze bezoekers eigenlijk maar één vraag: ‘Willen jullie dit alsjeblieft ook bij ons doen?’

Zo'n vraag doet je weer beseffen dat we in Nederland de afgelopen eeuw ongelofelijk goede woningen hebben neergezet voor mensen met een lager inkomen. En nog betaalbaar ook. Daar mogen we hartstikke trots op zijn. Toen ik aangaf dat een toegelaten instelling – de sociale woningbouw, zeg maar – niet zomaar buiten de landsgrenzen mag, vroegen ze of niet-DAEB-activiteiten dan wel zouden kunnen zodat in Duitsland toch goede, betaalbare woningen kunnen worden gerealiseerd. Heel interessante vraag. Maar het antwoord weet ik eigenlijk niet zo goed. We zijn het nog aan het uitzoeken wat wel en niet mag over de landsgrenzen.
 
Dat bracht mij gelijk bij een andere vraag: wat kunnen corporaties betekenen in de productie van middeldure huurwoningen. Rob van Gijzel, oud-burgemeester van Eindhoven, is namelijk al een aantal maanden bezig uit te zoeken hoe die productie vlot te trekken. Het oude kabinet heeft hem dat gevraagd. Met verschillende samenwerkingstafels probeert hij zicht te krijgen op de problemen en daarvoor oplossingen aan te dragen. Op verzoek van Van Gijzel zijn wij daar als Aedes bij betrokken omdat corporaties mogelijk iets zouden kunnen betekenen. Daarbij hebben wij van tevoren aangegeven: wij zijn van sociale huurwoningen. Middeldure huur is niet de kern van ons werk, maar als de samenleving daarin behoefte heeft aan een bijdrage van corporaties, dan zeggen wij niet op voorhand nee. Want het is wel een heel reële vraag. En de vraag van die Duitse delegatie gecombineerd met de discussies over niet-DAEB bij gesprekken over middeldure huur brengt mij erop te concluderen dat de positie van niet-DAEB niet helemaal duidelijk is.
 
Want is het nou marktconform en marktgerelateerd? Of niet? Is het een commerciële tak van een corporatie? Of worden er andere eisen gesteld? Bijvoorbeeld bij de vragen over middeldure huur. Marktpartijen interpreteren de Woningwet als volgt: corporaties mogen het doen op het moment dat marktpartijen niet in een project stappen, maar dan wel volgens diezelfde marktconforme eisen. Dat is natuurlijk vreemd: marktpartijen halen zelf hun neus op voor een project omdat het risico te hoog is of het rendement te laag. Waarom zou het niet-DAEB-gedeelte van corporaties dat dan wel doen volgens dezelfde marktconforme eisen? Het betekent gelukkig overigens niet dat corporaties maximale huur hoeven te vragen, anders zouden middeldure huren van corporaties in Amsterdam en Utrecht echt wel ver boven de 1.000 euro uitkomen...

Begrijp me goed, het gaat niet om onze sociale taak. Die zit natuurlijk voldoende geborgd in het DAEB-gedeelte van de corporatie. Het gaat uitsluitend om niet-DAEB-activiteiten. De wetgever is daar niet helemaal duidelijk over. Wat wil ze nou precies van die corporaties? De regels hinken op twee gedachten voor wat betreft dit gedeelte. Als onduidelijk is wat op dit vlak wel of niet mag, dan zullen corporaties ook niet snel in een project met middeldure huurwoningen stappen, zelfs al is er behoefte aan dat zij dat wel doen.

Ik zie dat terug in de diverse projecten in Nederland. Ik heb daar eerder ook wat over geschreven. Mooie projecten die we in het verleden hebben gedaan, in goede samenwerking, volstrekt transparant en tegen goede condities voor alle partijen. Tegenwoordig komt dit soort projecten nog maar mondjesmaat van de grond. Mede door de onduidelijkheid hierover. Sommige corporaties zijn er doortastend in en durven gewoon te handelen. Prima, trouwens! Bij andere corporaties leidt de onduidelijkheid tot terughoudendheid.
Dus ik zou wel graag willen dat er meer helderheid komt over wat wij als corporaties wel en niet kunnen doen met het niet-DAEB-gedeelte. Of we Nedersaksen moeten helpen of niet, dat vind ik vers twee. Maar bijspringen om te bouwen voor de enorme woningbehoefte in het middeldure huursegment... Mijn handen jeuken, want de noodzaak is er zeker.
 
Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

20 juni 2017
‘Staat onze sociale woningbouw internationaal gezien stil?’

Terwijl toeristen in het prachtige lenteweer werkelijk overal aanwezig zijn en talrijker lijken dan de bewoners zelf, begeef ik me naar diverse locaties waar iets moois plaatsvindt. Ik ben op het International Social Housing Festival in Amsterdam.

Sociale woningbouw is uiteraard niet alleen aan Nederland voorbehouden. Maar omdat dit festival in Amsterdam plaatsvindt, geeft dat ons wel de kans de prachtige historie te laten zien van de Nederlandse sociale huisvesting van de afgelopen eeuw. Het Schip is wat dat betreft wel een snoepje: een ge-wel-dig gebouw, ontworpen als ‘arbeiderscomplex’ door de beroemde architect Michiel de Klerk. Dat complex wordt nu trouwens schitterend gerenoveerd, met uiteraard sociale huurwoningen erin, van Eigen Haard. Schitterend, omdat ze dit monument tijdens de zorgvuldige renovatie ook nog eens maximaal energieneutraal maken.

Maar goed, het International Social Housing Festvial, dus. Ik wil nu niet stilstaan bij Eigen Haard of bij de vergadering van koepels voor sociale huisvesting  uit andere landen, hoe belangrijk ook. Ook niet bij het afscheid van Marc Calon, die de voorzittershamer van Housing Europe overdraagt in Franse handen. (Dank Marc, veel oprechte internationale waardering voor jou!)

Er valt iets anders op: tijdens enkele presentaties over sociale huisvesting in bijvoorbeeld Denemarken en Zweden blijkt dat zij anno 2017 voorlopen op Nederland. Bij hun projecten houden ze rekening met de veranderende stedeling in de 21e eeuw, met zijn diverse woonwensen. Woonwensen die steeds wijzigen, onder andere door wijzigende gezinssamenstelling. Verder is de deeleconomie, die juist voor lage inkomens interessant kan zijn, daar veel verder doorgevoerd dan wat ik nu zie in Nederland.

Ineens besef ik: Nederland loopt niet meer voorop in sociale woningbouw. We zijn door alle discussies van de afgelopen jaren over de systeemwereld zo opgeslokt dat vernieuwing beperkt is gebleven. Natuurlijk is er wel degelijk vernieuwd, zoals met de start van de verduurzaming van de woningvoorraad. En toch: de meeste corporaties zijn de afgelopen jaren vooral bezig zich aan te passen aan nieuwe regels en met het verwerken van de gigantische administratieve lastendruk die is ontstaan.

Wat mij betreft moeten we terug naar wat we meer dan honderd jaar perfect hebben gedaan. Dat is méér bieden dan alleen een woning. Door de keuzes die we maken, kunnen we bijdragen aan een gemengde stad, aan kansen voor mensen met een lager- of middeninkomen om te groeien omdat de woonomgeving die uitdaging biedt. We kunnen met goede architectuur en openbare ruimte werkelijk toekomstgericht bouwen, niet alleen voor het klimaat maar ook voor de mensen en de manier waarop ze samenleven.
Laten we met elkaar zorgen dat ook de kinderen die daar opgroeien, trots zijn op hun afkomst. Eigenlijk is dit wat we ook deden toen Het Schip gebouwd werd. En dat was heel vooruitstrevend.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

15 juni 2017
‘Vernieuwing in Uden en bij de Aw’

Door de ramen van mijn auto zie ik tussen de bedrijventerreinen steeds vaker lange rijen fruitbomen en paardenweitjes. Dan weet je dat je ergens tussen de grote rivieren bent. Op weg naar woningcorporatie Area, een laboratorium van vernieuwing in het Brabantse Uden. Voorbij Zaltbommel met die mooie brug en kenmerkende toren. Op naar bestuurder Jan van Vucht en z’n team.

Onderweg gaan mijn gedachten naar iets dat alle corporaties op dit moment bezighoudt: de scheidingsvoorstellen. Corporaties moeten hun organisatie scheiden in een DAEB- en een niet-DAEB-tak, zoals dat in jargon heet. Voor de blog-lezers die niet ingewijd zijn in deze vaktaal: een tak met alleen de sociale huurwoningen van de corporatie en een tak met ‘marktactiviteiten’, zoals middeldure huurwoningen en soms een winkelpand. De toezichthouder, de Autoriteit woningcorporaties (Aw), reageerde heel laat op de voorlopige scheidingsvoorstellen van corporaties. Bovendien wil de Aw aanpassing van die voorstellen, soms om onnavolgbare redenen. Begrijp me goed: sommige bevindingen van de Aw zijn volkomen terecht, maar hier en daar ontbreekt logica en consistentie.

De baas van de Aw, Kees van Nieuwamerongen, is gelukkig bereid te luisteren naar de kritiek. In een briefwisseling van de afgelopen weken en tijdens een gesprek enkele dagen geleden hebben hij en ik over de heetste hangijzers afspraken kunnen maken. Ik hoop dat onze leden nu weer even verder kunnen en dat de accountmanagers van de Aw duidelijkheid hebben. Een toezichthouder die openstaat voor verbetering, mooi.

Intussen ben ik er al. In Uden, bedoel ik. Het is een andere wereld. In ‘de inspiratieruimte’, een zaaltje vol zitzakken, zachte kleuren en een schoolbord, schetst bestuurder Jan van Vucht een beeld van een corporatie die zichzelf op alle punten vernieuwt. Prachtig! Het team in de keuken bestaat bijvoorbeeld uit werkloze huurders met afstand tot de arbeidsmarkt en Area gebruikt zeer doortastend regisserend opdrachtgeverschap. De corporatie heeft ook een organische visie op de eigen organisatie: ‘nooit meer reorganiseren’. En heeft een aanpak van verduurzaming die ik echt geweldig vind. Bij Area koppelen ze verduurzaming namelijk aan betaalbaarheid: Area ‘gooit’ zonnepanelen op meer dan de helft van hun woningen. Dat kost de huurder niks. Wel krijgt die er wat voor terug: een lagere energierekening. Tenminste, als die zijn energieverbruik gelijk houdt. Area haalt al in 2018 gemiddeld label B, en dat is niet zo gek met deze aanpak.

Ik krijg er energie van. Van Area. Maar ook van de Aw, die ondanks de enorme hoeveelheid vaak terechte kritiek van corporaties openstaat voor dialoog en vernieuwing. Ook al weet ik niet of alle corporatiemedewerkers dit laatste met mij eens zijn.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

7 juni 2017
‘Groei en krimp’ (2)

Vorige week stond ik stil bij de noodzaak tot groei voor woningcorporaties in sommige delen van Nederland. Voor de groei van hun vastgoed, bedoel ik dan. En die is nodig. Er is wat mij betreft echt sprake van woningnood als een inschrijfduur van vijf jaar of meer geen enkel zicht geeft op een sociale huurwoning in de nabije toekomst. En dat speelt helaas, ook buiten Amsterdam. Maar vandaag heb ik het over de andere kant van de medaille: krimp.

Een gestage terugloop van het aantal inwoners, we zien het gebeuren. In sommige regio’s is het inwonertal nu nog stabiel, maar weten we uit de prognoses dat het over een tijdje echt terugloopt. Belangrijkste oorzaken: er worden minder mensen geboren dan er overlijden en de trek van jongeren naar de grote steden voor opleiding en werk. 

Krimp vergt aandacht van corporaties. Dat zag ik bij diverse werkbezoeken, in Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Maar eigenlijk speelt het overal in de grensgebieden. Daar zeggen corporaties: het is niet slim om nu snel woningen bij te bouwen, terwijl we bijna zeker weten dat er over tien jaar weer woningen leegstaan.

Een maand geleden was ik bij Wonion in Ulft, tijdens het overleg van de Achterhoekse corporaties (ACo). Die vijf corporaties hebben met alle wethouders van hun regio een overleg georganiseerd, waarin ze krimp bespreken. Corporaties geven hier richting aan ‘hun’ gemeenten, om te zorgen dat lokale politici zich niet rijk rekenen met hun huidige stabiele of zelfs groeiende inwonertal. En om te zorgen dat die lokale politici verder kijken dan tot de volgende verkiezingen. Prachtig, vind ik het. En begrijpelijk dat lokale politici er zo anders in zitten. Die wethouder heeft over een paar jaar een andere baan, die woningen staan er zomaar 50 jaar.

Corporaties in krimpregio’s hebben best vaak kritiek op gemeenten. Niet alleen omdat gemeenten ‘zich demografisch rijk rekenen’. Ook vanwege hun grondpolitiek. Vaak verdienen gemeenten geld met grond voor twee-onder-één-kap-koopwoningen, terwijl de enige bevolkingsgroei in die gemeenten zit in de ouderen. Maar die wonen nu langer zelfstandig en hebben daar een heel ander soort woningen voor nodig. En  als je als gemeente graag jongeren wilt houden met goede starterswoningen, dan kun je die niet meer bouwen als de grond naar die twee-onder-één-kappers is gegaan. De wethouders voor zorg, bouw en grond moeten samen afspraken maken, dat helpt al. En daarbij moet niet de portemonnee van de gemeente leidend zijn, maar de toekomst van de gemeenschap. 

Krimp is niet eenvoudig. Daarom wil ik hierover in het najaar een bijeenkomst organiseren, zodat we als corporaties zo veel mogelijk kennis delen en de goede stappen zetten.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

1 juni 2017
‘Groei en krimp’ (1)

Groeien en krimpen. De ene woningcorporatie kan de nieuwe sociale huurwoningen niet aangesleept krijgen, de andere zit al jaren tegen krimp aan te kijken en weet niet precies hoe nu verder. Ik wil in dit blog aan zowel groei als krimp aandacht besteden en begin deze week vanwege de actualiteit met groei. Die actualiteit is de Provada: de jaarlijkse vastgoedbeurs in de RAI in Amsterdam, waar alles en iedereen die met bouwen en ontwikkelen te maken heeft samenkomt.

Het is daar altijd een gekke mengeling, met duurzaamheids- en zorgprojecten aan de ene kant, maar aan de andere kant een hoog bral-niveau waar mijn nekharen van overeind gaan staan. Dat is al jaren zo, en ik doe bij elk bezoek m’n best om me niet te veel te ergeren aan het testosterongehalte bij sommige beursstands. Ik probeer me te concentreren op de dingen die daar voor ons echt belangrijk zijn, en praat met allerlei partijen, onder meer met bedrijven die sociale huurwoningen bouwen.

De corporaties zelf zijn er wat minder aanwezig. Jammer, maar ik begrijp het wel. Vroeger had je er het Corporatieplein, mét veel corporaties. Maar door de maatschappelijke onrust over excessen bij enkele corporaties en het gevoel dat er voldoende sociale huurwoningen zouden zijn in Nederland, bouwden veel corporaties hun ontwikkelafdeling af en laten ze zich niet meer zien op dit soort beurzen.

Er waren wel een paar corporatiebestuurders, vooral van de wat grotere Randstedelijke corporaties. Willem Krzeszewski van het Haagse Staedion bijvoorbeeld. Hij werkt veel samen met marktpartijen, zoals aanwezig op de Provada. Hij realiseert mooie projecten samen met hen, waar de sociale huurders in Den Haag veel voordeel van hebben. Gelukkig zie ik ook in kleinere steden incidenteel succes op dit vlak. Ik sprak Leo Hendriks van Woonbedrijf ieder1 en hij is goed bezig met een private partner in Deventer (Steenbrugge). Maar dit zie je sporadisch in corporatieland. En dat is jammer.

Dit gun ik meer corporaties. Want de behoefte aan sociale huurwoningen is groot. Niet overal, dat is helder. Maar op sommige plekken moet echt veel gebeuren. Veel projecten hebben, behalve koopwoningen en commercieel vastgoed, ook sociale huurwoningen nodig. En dat kan alleen als corporaties met commerciële partijen samenwerken. Alle grote commerciële ontwikkelaars en bouwers die ik sprak, zeiden: ‘Corporaties, stap uit de schaduw en doe weer mee.’ Daar ben ik het mee eens. Uiteraard binnen de kaders van de Woningwet. 

Corporaties doen natuurlijk wat bij corporaties hoort: sociale huurwoningen bouwen en als de markt het niet doet, ook middeldure huurwoningen. Door goed samen te werken met de commerciële partijen krijg je sneller woningen gerealiseerd, die beter zijn toegerust op onze doelgroep, omdat het vaker ook gemengde projecten zijn. 

Ik wil samen met corporaties het gesprek aangaan met de markt, om die samenwerking tussen markt en corporaties weer vaart te geven, om te zorgen dat er voldoende woningen van goede kwaliteit gebouwd worden in een goede omgeving. Mensen hebben recht op een sociale huurwoning. Zullen wij samen zorgen dat ze er komen?

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

26 mei 2017
'Na de Woonagenda een uitstekend eerste hoofdstuk'

Soms hoef ik niet ver te reizen voor een nieuw blog-onderwerp. In dit geval hoefde ik slechts 23 meter te lopen: linksaf vanuit mijn kamer, naar de locatie waar het debat over de Woonagenda van Aedes gehouden werd. In de kantine van ons kantoor. Het doel was om de Woonagenda, die is vastgesteld door het Congres op 22 april, een stukje verder te brengen. Hoofdstuk 1 schrijven, zeg maar.

Want ja, met alleen een agenda kom je er niet. Die agenda is eigenlijk niet meer dan een aangeklede inhoudsopgave. Toch even over de Woonagenda  zelf. Daarmee moeten we het weer gaan hebben over volkshuisvesting: over wonen, over bewoners en waar zij tegenaan lopen. Hij bestaat uit vier onderdelen: meer bouwen, renoveren en verduurzamen, betaalbaar wonen en maatwerk voor huurders waar dat nodig is.

Het debat werd een uitstekend eerste hoofdstuk. In twee uur werd de totale breedte van de activiteiten van corporaties duidelijk. En dat is goed! Zo zagen de aanwezigen van de zorgorganisaties, de huurders, de gemeentes, de bouwers, de rijksoverheid, de adviseurs en alle anderen de veelheid van uitdagingen waar een corporatie mee te maken heeft. En minstens zo belangrijk: Tweede Kamerleden van D66, VVD en CDA waren erbij en spraken mee.

De inhoud was goed, maar ook de toon en de sfeer. Constructief. Erop gericht elkaar goed te begrijpen, te zoeken naar antwoorden. En ja, dan gaat het ook over wat de corporaties waar kunnen maken met de beperkte hoeveelheid geld door verhuurderheffing en vennootschapsbelasting. Want én meer bouwen, én meer verduurzamen, én huurmatiging, én twee maanden huur per jaar afdragen aan de fiscus vanwege de verhuurderheffing: dat is niet goed mogelijk.

Het allerbelangrijkst is dat de corporaties worden gezien als een gewaardeerde maatschappelijke partner die veel, veel meer doet dan het leveren van een betaalbare woning…

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

19 mei 2017
Verduurzaming financieren met BNG

Soms heb je een werkbezoek dat gedurende de kennismaking steeds leuker wordt. Zoals deze week mijn bezoek aan de Bank Nederlandse Gemeenten, de BNG. Samen met collega Paul Minke van Aedes wandel ik vanuit het Aedes-hoofdkwartier langs het Malieveld naar het bankgebouw. Een gebouw dat zeer geschikt is voor de functie, denk ik terwijl we worden opgehaald door René Goorden, sectorspecialist Woningcorporaties. Het heeft iets degelijks, is sober en tegelijkertijd ook wel imponerend. Geen tierlantijntjes: passend bij de aard van de bank.

Grote baas Carel van Eykelenburg, bestuursvoorzitter, ontvangt ons zeer hartelijk met broodjes ham, kaas en een glas melk. Corporaties zijn een grote klant van de BNG, net als voor de Nederlandse Waterschapsbank, waar ik een paar weken geleden ook een broodje at. Een heel grote klant, waarmee ze graag de langjarige relatie willen voortzetten. Ook aan de BNG is de parlementaire enquête woningcorporaties niet voorbijgegaan. Het gemak waarbij geld werd uitgegeven vóór 2012 is niet meer: er wordt gelukkig nu door de BNG ook zelf getoetst of het verstrekken van een lening verstandig is. Mooi, want dat verlaagt het borgingsrisico dat we gezamenlijk lopen.

Echt leuk werd het toen we spraken over de verduurzaming van woningen. De BNG wil corporaties daar heel graag geld voor lenen. Sterker nog: ze willen al mee gaan denken en mee gaan betalen in de ‘reken-, teken-, en nadenkfase’, nog voordat de verduurzamingsplannen vastliggen en het risico voor de bank dus wat hoger ligt. Maar er is meer: de BNG heeft hiervoor geoormerkt geld ‘klaarliggen’. Ze wachten tot wij zover zijn. Als klap op de vuurpijl is de BNG bereid te helpen geld binnen te halen dat de Europese Unie vrijmaakt voor verduurzaming. 

Kortom: de BNG staat te popelen om de verduurzaming van de sector (mee) te financieren. Het wachten is op goede voorstellen op grote schaal, hoe goed de diverse initiatieven van de individuele corporaties van dit moment ook zijn. Opschalen dus! Van goede projecten naar programma’s. Ik denk dat we hier niet mee moeten wachten. Anderzijds moeten we ook goed oppassen voor allerlei verplichtingen voor ‘de sector’. Maar waarom zouden we niet aan de gang gaan met degenen die wel kunnen en willen? Ik zal hiervoor komende tijd initiatieven nemen. Als de wil er is, het wenselijk is en ook de middelen klaarstaan: waarom dan wachten?

Daar is Carel het volledig mee eens. Wordt vervolgd.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

12 mei 2017
'Deze kans moest ik grijpen'

Ik sta op mijn sokken in de Tweede Kamer en weet: hier ga ik een blog aan wijden. Het is toch altijd een gênant moment. Schoenen uit, riem af, tas half omkeren: allemaal voor de security check, zodat het Tweede Kamergebouw veilig is. Zoals vroeger bij de schoolarts die zei: ‘Kleed je maar uit, op je onderbroekje na.’ Maar goed, ik ben hier voor een hoger doel: de nieuwe woordvoerders Wonen van de Tweede Kamer op de hoogte brengen van de zorgen van corporaties over de administratieve lastendruk. 

Het is een last minute georganiseerde bijeenkomst, waarin de nieuwe Kamerleden zich laten informeren door de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Aedes. Fijn dat Bert Wijbenga van de grote Rotterdamse corporatie Woonbron en Annelies Barnard van de kleinere Woningstichting Nieuwkoop mee gingen. Zodat we ons beleidsverhaal kunnen illustreren  aan de hand van de praktijk.

We doen het met plezier, omdat het onderwerp zo belangrijk is. Want welke corporatie klaagt er niet over hoeveel kosten zij maakt om aan de verwachtingen van de accountant te voldoen. En over dat zij volledig in het duister tast over de aan te leveren stukken. Wie ergert zich niet aan het feit dat nog steeds niet bekend is of het voorstel voor de scheiding DAEB/niet-DAEB voldoet aan de verwachtingen, terwijl de jaarrekeningen wél op tijd moeten worden gedeponeerd. Oorzaak: een stapeling van regels en accountantsrichtlijnen. Het zit corporaties hoog. 

Gelukkig is er een lichtpuntje: Aw en WSW zien ook zelf dat dit onwerkbaar is. Er is initiatief genomen om tot verbetering te komen. Allemaal goed en wel, maar het duurt lang en ik heb zo mijn twijfels of er echt resultaat wordt geboekt. Daarom zou het goed zijn om deze positieve instelling van Aw en WSW te honoreren met een onafhankelijk voorzitter van naam die dit proces verder kan brengen. Die zorgt dat resultaten worden geboekt en knopen worden doorgehakt. Ik heb nog wel wat suggesties voor namen achter de hand.

Terug naar de Tweede Kamer, waar ik op mijn sokken sta. Ik denk aan wat ik heb moeten opgeven om bij deze bijeenkomst te zijn: een rondje werkbezoeken bij Groningse corporaties. Jammer dat deze zijn verschoven. Maar de kans om de hele Kamercommissie in één keer te informeren over die administratieve lasten kunnen we niet laten liggen. Ik trek mijn schoenen aan en meld mij met veel plezier bij de griffier.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

3 mei 2017
'Vestia'

Vandaag ga ik naar Vestia. Ik moet eerlijk bekennen: het is het eerste werkbezoek waar ik een beetje tegenop kijk. Nee, niet vanwege Arjan Schakenbos en Willy de Mooij die nu daar de scepter zwaaien. Maar vanwege het verleden.

In dat verleden, bij ‘de val’ van Vestia, stond ik zelf als wethouder van Den Haag niet aan het roer, maar wel vol in de wind. Ik kreeg een enorme betrokkenheid bij de zaak, want het ‘omvallen’ van Vestia had grote impact op de stad. Ineens vielen alle ontwikkelingen stil waarvoor Vestia de verantwoordelijkheid had. Vanuit Vestia geen nieuwe herstructurering meer. Geen renovatie. Geen nieuwbouw. Geen investeringen in wijken waar het echt nodig was. Er was ook volop nationale focus: exploderende media-aandacht, maar ook een minister die me meerdere malen voor vertrouwelijk spoedoverleg ontbood. En uiteindelijk het openbare verhoor dat ik onderging bij de Parlementaire Enquêtecommissie. Vestia hield me soms uit de slaap. Maakte me verdrietig. Zorgen over ‘mijn’ stad…

Vestia was tot januari 2012 by far de grootste investeerder in de stad Den Haag. En ineens houdt dat op en is het stil. Bewoners waar je afspraken mee hebt gemaakt, de huurders van Vestia, weten totaal niet waar ze aan toe zijn. Dan krijg je als wethouder een regen van vragen: ‘Wat gebeurt er met mijn huis? Wordt het verkocht? Aan een projectontwikkelaar? Of aan een huisjesmelker?’. En ‘Het is toch niet mijn schuld dat die #$@*% er een bende van maakt?’ Of erger: ‘Moet ik verhuizen? Wie let er nog op de buurt? Wordt de huismeester ontslagen?’ Ook: ‘Wat gaat het ons kosten?’ Allemaal vragen. Van huurders of andere inwoners. Van gemeenteraadsleden en toenmalige collega-wethouders. Veel vragen waar op dat moment totaal geen antwoord op was. Terwijl het wel vragen zijn die er toe doen.

Ik heb vervolgens ruim een jaar heel hard gewerkt om de gevolgen voor de stad Den Haag en bewoners te beperken. Samen met de troubleshooters bij Vestia, Gerard Erents en Jacques Thielen, hebben we onder andere een Wijkontwikkelingsmaatschappij opgezet, een WOM, zodat de herstructurering niet stilviel. Met creativiteit, geld van de gemeente en hard werken hebben we veel opgelost. Maar littekens bleven.

Ik rijd naar Rotterdam, naar hun kantoor aan de Watermanweg. Onderweg merk ik dat dit niet meer het oude hoofdkantoor is van Vestia. En als ik boven kom, is dat ook een van de eerste dingen die ik te horen krijg: ‘Nee’, zegt Willy, ‘daar hebben we afscheid van genomen. Het was een dure locatie met een verkeerde uitstraling. Op deze nieuwe locatie besparen we een miljoen per jaar. Dat is meer dan de moeite waard.’

Heerlijk, de frisse wind die Arjan en Willy laten waaien. Een wind die ertoe leidt dat de corporatie in sanering op uitstekende manier uit het dal komt. Die sanering is natuurlijk nog lang niet voorbij. Niet alles kan zo snel als je zou willen. Als ik het goed begrijp duurt het nog vijf jaar, maar de laatste problematische leningen lopen pas uit na 2050. Vestia is nog wel even bezig met noodzakelijke maatregelen.

Vestia is natuurlijk ook gewoon een werkgever met medewerkers. Ik heb inmiddels op veel plekken mensen ontmoet die eerder bij Vestia werkten. Ze praatten daar soms over met enige weemoed. Ze zijn verdrietig over wat was en over wat hen is overkomen, zij hebben daar uiteraard niet om gevraagd. Maar er stond een bestuur aan het roer dat beslissingen nam waardoor uiteindelijk de hele sector voor bijna 2 miljard het schip in ging. De goede naam van de sector is beschadigd en de werkplek voor honderden medewerkers is verdwenen. In feite hebben alle huurders en alle corporaties daaraan mee moeten betalen. Niet alleen met geld.

Maar ik was vandaag op bezoek bij Vestia 2017. Een prachtig bedrijf, een goede organisatie en een gedegen woningcorporatie. Een corporatie die goede stappen zet. Een corporatie waar we weer trots op kunnen zijn. Op hun volkshuisvestelijke doelstelling om zich te concentreren op een aantal gemeenten en regio’s. Op de investeringen die ze weer doen in goede en betaalbare huisvesting voor gewone mensen. Op hun sobere en goede governance. Vestia 2017. Ik rijd tevreden weg. Misschien sta ik door m’n eigen ervaring te lang stil bij het verleden. Vestia 2017 verdient vertrouwen in de toekomst.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

26 april 2017
‘Mooi dat die wereld er is, al is het niet de mijne’

Gisteren, woensdag 26 april, stond voor mij in het teken van levensbeschouwelijke opvattingen. Ik begon die ochtend in Almere bij de heer Vader. Cornel Vader, directeur van het Leger des Heils. Het Leger… is dat belangrijk voor de corporaties? Ik zeg volmondig ja.

Veel corporatiebestuurders zeggen dat ook. Er zijn vele Aedes-leden die afspraken hebben met het Leger des Heils om een deel van de – zoals dat in jargon heet – ‘onderkant van de samenleving’ te huisvesten. En samen met het Leger staan we ook voor een opgave. We willen uiteindelijk heel graag dat mensen die dakloos zijn, die nu van de ene opvangplek naar de andere tijdelijke behuizing gaan, een plek vinden om hun leven weer op te bouwen. Vaak met begeleiding, maar wel een eigen leven. En dat ontbreekt uiteraard in tijdelijke woningen. Corporaties bieden hen samen met het Leger het perspectief iets op te kunnen bouwen, hoe kwetsbaar het ook is, minuscuul misschien ook, maar wel iets van hen. Wat bij hen past. 

En daarvoor zijn wij eind vorig jaar gestart met 10.000 woningen te willen realiseren precies voor deze doelgroep. Aedes heeft samen met de Federatie Opvang en het Leger afspraken gemaakt om hiermee aan de slag te gaan. Er zijn nu zes corporaties die hun vinger hebben opgestoken. Ik ben daar heel blij mee. Ik denk dat dit nog op veel meer plekken in Nederland zou moeten. Maar het is een vorm van huisvesting waarbij we het zeker niet alleen kunnen, gegeven de kenmerkende aard van deze doelgroep. Het Leger staat voor deze mensen. En dan denk ik: iedereen mag tot elke God bidden die hij wil; wanneer we elkaar kunnen helpen bij deze kwetsbare mensen moeten we dat altijd doen!

Vervolgens ben ik doorgereden naar Lelystad, naar woningcorporatie Harmonisch Wonen. En daar kom ik in een heel andere wereld, een wereld die is opgebouwd rond transcendente meditatie, waar de naam klinkt van een van de bekendste goeroes in Nederland van 30 jaar geleden, Maharishi Mahesh Yogi, en waar spiritualiteit leidend is in levensopvatting. Vedisch bouwen met houtskeletbouw en de voordeur op het oosten. Prachtig! Dat er leefgemeenschappen zijn die in een soort losvast-verband vanuit hun eigen opvattingen en overtuiging vormgeven aan het bestaan. En daar hoort wonen bij. Dat er nog steeds corporaties zijn die zich specifiek bezighouden met een bepaalde cultuur, een bepaalde geloofsopvatting, bepaalde levenswijze: dat gebeurde 130 jaar geleden ook bij de eerste corporaties.

En corporaties als deze hebben het tegelijkertijd best wel lastig. Want ja, ze zijn klein. En ja, ze moeten, met hun 211 woningen zoals bij Harmonisch Wonen, wel voldoen aan alle voorwaarden waar een grote corporatie ook aan moet voldoen. Dan is de administratieve lastendruk uiteraard een issue. 

Maar genoeg over de theorie en de praktische problemen. De basis is dat er corporaties zijn die vanuit hun levensbeschouwelijke opvatting ruimte geven aan mensen die op die manier willen leven, op die manier in balans zijn. Op die manier in de wereld staan. En gelukkig zijn wij als Aedes ook daarvan.

Terug in m’n auto denk ik er nog even over na. Ik blader thuis nog even door de meegenomen literatuur en denk: mooi dat die wereld er is, ook al is het niet mijn wereld. 

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

21 april 2017
‘Een nieuw gesprek, een oud verhaal’

Gisterochtend stelden we op het Aedes-verenigingscongres de Woonagenda vast: anderhalf A4’tje waar het over moet gaan de komende jaren. Over de verduurzaming van onze woningen. Over het tekort aan sociale huurwoningen. Over betaalbaar wonen. Over de lange wachttijden en woningzoekenden die graag bij een corporatie willen huren maar dat niet mogen. En over de vraag naar hoe om te gaan met allerlei mensen die meer nodig hebben dan vier muren en het dak. 

De treurige gebeurtenis in een corporatiewoning in Veendam deze week maakte het belang daarvan weer eens heel duidelijk. Naar het schijnt blies een verwarde man zijn appartement op door de gaskraan open te laten staan. Daarbij bracht hij anderen in een zeer risicovolle situatie en vernietigde hij hun woning. Met veel bewondering zag ik hoe Acantus, Aedes-lid en eigenaar van de woning, omging met de gebeurtenis. Ik zag hoe bestuurder Anita Tijsma helder en met veel respect optrad in de media. Zo’n gebeurtenis geeft maar weer eens aan hoe actueel de vragen zijn waarmee corporaties te maken hebben.

Er is een nieuw gesprek over wonen nodig. Want onterecht is er de laatste tijd te weinig aandacht voor goed wonen in Nederland. De Woonagenda – gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Woonbond – kan daarbij helpen. Met die agenda in de hand kunnen wij met Kamerleden en anderen op en rond het Binnenhof dat nieuwe gesprek aangaan. Via de media zetten wij gisteren de eerste stappen in dat nieuwe gesprek. Na de presentatie van de Woonagenda sprak ik diverse journalisten, wat leidde tot berichtgeving van onder meer de NOS, de Volkskrant, Trouw en BNR Nieuwsradio.

De Woonagenda is de start van dat nieuwe gesprek. Over een oud verhaal, met een nieuw hoofdstuk. Een heel oud verhaal: het houdt de woningcorporaties al bezig sinds het allereerste begin, meer dan 100 jaar geleden. Waarom noem ik dit dan toch een nieuw gesprek? Omdat we het de afgelopen jaren over heel andere dingen hebben gehad. Ik ben blij dat we weer verder kunnen met waar we begonnen zijn: goed, betaalbaar wonen voor mensen met een bescheiden inkomen.

Ik was trouwens blij om te zien hoe goed de sfeer was op het congres. En over de bereidheid tot discussie onder onze leden. Misschien hadden we nog iets meer discussie kunnen hebben, maar daar hadden we wellicht te weinig tijd voor ingeruimd in het programma. We gaan kijken hoe dat de volgende keer beter kan.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

 

14 april 2017
'Goede Vrijdag-avond'

Het is vandaag Goede Vrijdag. Een christelijke feestdag die bij mij eigenlijk gisteravond al begon: noem het Goede Vrijdag-avond. Er hangt iets in de lucht dat doet denken aan de sfeer rond Kerst. Mensen denken na over waar het in het leven echt over gaat. Daar werd ik gisteravond al toe aangezet toen mijn vrouw wilde kijken naar The Passion, over de laatste dagen van het leven van Jezus, ditmaal neergestreken in Leeuwarden. Ik had graag naar de Europacupwedstrijd van Ajax gekeken en je begrijpt het al: het werd The Passion.

Woonagenda
Mijn gedachten dwaalden af naar het komende congres van Aedes. Ik hoop jullie allemaal te zien in Amersfoort op 20 april, want we hebben een paar belangrijke zaken te bespreken. Uiteraard de vraag hoe wij ons in Den Haag profileren in deze periode van kabinetsformatie. Het bestuur van Aedes heeft een Woonagenda opgesteld op basis van de maatschappelijke vraagstukken waar corporaties mee bezig zijn. Met die agenda willen we de politiek tegemoet treden. 

Huurders centraal
In de Woonagenda draait het om onze huurders, onze maatschappelijke opgave en niet om de discussie over wet- en regelgeving. Daarover sprak ik de afgelopen maanden tijdens mijn vele werkbezoeken met Aedes-leden en wat bleek: er is veel draagvlak voor deze aanpak. Trouwens ook bij de Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten; zij steunen de Woonagenda. De vraag is natuurlijk wel: hebben wij het goed opgeschreven? Daarover ga ik graag het gesprek aan.

Ik ben ook erg blij met de Vernieuwingsagenda, over de vernieuwing van de sector. Corporaties die samen inzetten op verbetering, op leren, op toekomst: het besef dat we het best goed doen, maar gaan voor beter. Met de gedachte dat we leven in een wereld vol verandering, waarin corporaties moeten meeveranderen. We kregen al veel input van corporaties bij de totstandkoming van de Vernieuwingsagenda, en ik hoop ook veel enthousiasme bij het uitwerken ervan.

The Passion is afgelopen en Ajax heeft met 2-0 gewonnen: een mooie Goede Vrijdag-avond.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

Aanmelden voor het Aedes-congres kan via deze link.

7 april 2017
‘Domesta als gids in oerwoud van goedbedoelde overheidsregelingen’

Donderdagochtend 6 april stap ik om half acht ’s ochtends in de auto voor de tocht naar Emmen, de stad die iedereen kent van het dierenpark. Of, zoals dat tegenwoordig heet, Wildlands. Ik ben op weg naar woningcorporatie Domesta. 

Domesta heeft haar zaakjes vrij goed op orde. Niet de corporatie zelf staat centraal, maar ‘de buurman’. Domesta wil een soort buurman voor haar huurders zijn. Dat vind ik een mooie benadering. Want buren hebben een relatie met elkaar en tegelijkertijd is er een bepaalde afstand. En de buurman laat de verantwoordelijkheid uiteraard liggen waar die hoort.

Wat ik aan het einde van de dag ook meeneem uit Emmen is de visie van Domesta op betaalbaar wonen. Want ze zorgen niet alleen voor betaalbare huren, maar helpen huurders ook maximaal gebruik te maken van de regelingen die er voor hen zijn, vanuit het Rijk en de gemeente. Vooral gezinnen met de lage middeninkomens laten  geld liggen, zo blijkt. Soms gaat dat om enkele tientjes per maand, soms lopen de bedragen fors op. En juist deze groep lage middeninkomens zit vaak tegen armoede aan of zit er al diep in. Kortom: Domesta zorgt niet alleen voor betaalbaarheid door huurmatiging, maar ook door inkomstenverhoging. Daarbij gaan ze niet zo ver dat ze de verantwoordelijkheid overnemen, ze geven alleen goede, deskundige adviezen.

Prachtig: de corporatie als gids of adviseur in het oerwoud van goedbedoelde overheidsregelingen, waar een hardwerkende magazijnbediende geen tijd heeft om zich erin te verdiepen en dus geld laat liggen. Zo helpt Domesta de huurder waar die dat het hardst nodig heeft. 

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

31 maart 2017
‘Jutphaas doet al jaren wat Wientjes nu voorstelt’

Ik laat net Nieuwegein achter me. Een stad, volledig ingeklemd tussen een aantal grote rivieren en serieuze rijksinfrastructuur. Ik was op bezoek bij Jutphaas Wonen: met 1.900 woningen niet de grootste woningcorporatie actief in Nieuwegein, maar wel de meest authentieke (opgericht in 1919). Je kunt ze kennen van hun kantoortransformaties. Jutphaas heeft een flink aantal leegstaande kantoren omgebouwd tot sociale huurwoningen, met nationale aandacht tot gevolg. Ze deden het als een van de eersten in Nederland, en gaan er gewoon mee door. En dat doen ze goed!

Terwijl het niet meevalt. Al helemaal niet met een kleine organisatie: Jutphaas heeft zo’n 20 medewerkers. Dus zetten ze – ook weer als een van de eersten – regisserend opdrachtgeverschap in: niet Jutphaas zelf bedenkt de beste oplossing, maar de uitvoerende aannemer. Zo wordt de innovatie door de markt gedaan.

Het grappige hieraan: dit is nu precies een van de vernieuwingen die de Taskforce Bouw van Bernard Wientjes (oud-voorzitter van VNO-NCW) gisteren presenteerde in de zogeheten Bouwagenda. De bouwsector tobt al jaren over de vraag hoe ze beter kan innoveren en de verduurzaming van woningen het beste kan aanpakken. Jutphaas is in Nieuwegein dus al jaren bezig met wat nu wordt gepresenteerd als een vernieuwende stap, vergezeld van een vuistdik rapport dat aan drie ministeries wordt aangeboden. Het is zeker niet voor het eerst dat corporaties voorop lopen, daar mogen we best trots op zijn.

Ook qua samenwerking is Jutphaas een voorbeeld. De corporatie betrekt de toekomstige huurders van de oude kantoorpanden bij het ontwerp van hun nieuwe woning. En de gemeente Nieuwegein verdient ook een pluim: zij werkt hard mee om te zorgen dat de transformaties goed verlopen. Een voorbeeld om te volgen. Daarom wil ik, wil Aedes, de handen ineen slaan met de Woonbond en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Wat in Nieuwegein kan, moeten wij op het Binnenhof ook kunnen!

Vorige week heb ik de trouwe volgers van mijn blog misschien teleurgesteld: pas vrijdagavond laat kwam ik toe aan het schrijven van een blog, en dat was natuurlijk te laat. Ik hoop dat iedereen toch het weekend is doorgekomen zónder blog. Als goedmaker deze keer een extra lange editie. Of het daarmee beter was, is aan u om te bepalen.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.                                               

16 maart 2017
Marnix Norder reageert op uitslag verkiezingen: Een nieuw tijdperk…

Het is 16 maart 2017. De verkiezingen zijn achter de rug en het stof daalt langzaam neer. De komende dagen worden we bedolven onder de analyses, bij gebrek aan echt politiek nieuws. Het is wat vroeg, toch wil ik er een beschouwing aan wagen wat deze uitslag betekent voor woningcorporaties. Een paar dingen vallen op.

In de eerste plaats: partijen die het klimaat hoog op de agenda hebben staan, zijn stevig gegroeid. Zoals Marianne Thieme, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, het in een tweet verwoordde: ‘Partijen die klimaatbeleid serieus willen nemen, zijn samen in zeteltal verdubbeld’. Dit onderstreept de verwachting dat verduurzaming de komende jaren erg belangrijk wordt. Ik zou zeggen: wij willen wel! Woningcorporaties willen allemaal graag investeren in energiezuiniger woningen met meer comfort. En langs die weg uiteindelijk ook in minder woonlasten en in een duurzame wereld.

Maar er is meer. Ik zie ook dat partijen hebben gewonnen die meer willen dan alleen wet- en regelgeving. Partijen die zien dat Nederland door de eeuwen heen zo’n mooi land is geworden door maatschappelijke krachten. Een mooi land wordt niet gebouwd op wetboeken, maar op initiatieven van mensen en organisaties. Begrijp me goed: het is goed dat er een Woningwet is, een duidelijk juridisch kader. Maar met die wetgeving is een vloedgolf aan beperkingen en bepalingen meegekomen. Die maken het functioneren als maatschappelijke organisatie erg lastig. Ik ben in korte tijd al veel te veel voorbeelden tegengekomen van mensen die een heel gewone woonvraag hebben, maar die niet kunnen of mogen worden geholpen door een corporatie. Zo wordt de maatschappelijke kracht en waarde van corporaties met de regelgeving weggeorganiseerd. Waar we het allemaal voor doen, sneeuwt zo onder. 

Dat kan niet de bedoeling zijn en gelukkig laat de samenleving zich niet ringeloren. En woningcorporaties al helemaal niet. Het Aedes-bestuur neemt het voortouw en wil graag laten zien waar we als corporaties voor gaan en staan. We willen laten zien dat onze sector vooruit wil en ambities heeft. Daarvoor wordt een concrete Woonagenda voor de komende jaren onze inzet. Die bespreken we met de corporaties die lid zijn van Aedes op het congres van 20 april

We doen het niet alleen, natuurlijk blijven we samenwerking zoeken met andere organisaties. Uiteraard met de Woonbond en de VNG, maar we gaan meer organisaties vragen mee te doen. Zo werken we aan een brede beweging die aan de slag gaat met de vraag: wat moeten we de komende jaren doen om goed en betaalbaar wonen mogelijk te maken? 

Wordt vervolgd. Wat mij betreft is het in ieder geval een goeie start op de eerste dag van een nieuw tijdperk.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

10 maart 2017
‘Een levendige dorpskern dankzij de woningcorporatie’

Na een dag Haags gedoe is het heerlijk om in de auto te stappen op weg naar Bergambacht. Voorbij Gouda verandert het landschap: weilanden en slootjes, waar je jezelf al ziet schaatsen met een muts op je hoofd en een koek-en-zopie-tent in het vooruitzicht. Alleen vriest het nu niet. Ineens ben ik er: bij QuaWonen en dan specifiek bij directeur-bestuurder Rob van den Broeke.

We stappen in zijn auto, en gaan naar Krimpen aan de Lek. Hij wil me wat laten zien. We praten wat, en als we er zijn valt mijn mond open van verbazing: wat een geweldig mooie dorpskern! Een heel nieuw hart in een dorp, dat een woning biedt voor allerhande groepen met een kleine en een middelgrote portemonnee. Van jongeren tot ouderen, zorgbehoevend of niet. Maar het ziet er ook nog schitterend uit! Een investering van QuaWonen waarvan je in één oogopslag ziet dat het een wegkwijnend dorp voor de komende tientallen jaren een plek maakt waar je als inwoner van de Krimpenerwaard gewoon met veel plezier woont. Met winkeltjes en een bibliotheek. Dit was er nooit geweest zonder de corporatie. De markt had het nooit gedaan. Nooit! Dit heeft Rob met QuaWonen echt perfect gedaan. 

Het leven begint bij de corporaties. Want de markt was er wel bij betrokken, maar de corporatie was de reden dat het uiteindelijk allemaal is gelukt. En zo is het in tientallen dorpen en steden in heel Nederland. Nee, honderden. Nee, ik denk zelfs dat meer dan 1.000 woonkernen door de corporaties worden gered. Ik vind dat de politiek hier te weinig oog voor heeft. Dat Belgische en Franse leegloop richting de grote stad veel groter is en de verloedering in de provincies in Nederland veel minder sterk. Dankzij de corporaties. De Haagse politiek zou het zelf ook zien, wanneer ze zich niet zouden opsluiten in hun systeemwereld.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

3 maart 2017
‘Leve de woningbouwvereniging!’

Bij het doorkruisen van Nederland is er een onderwerp dat ik elke keer weer tegenkom. Zo gaat het van Noord-Holland tot Limburg over de zogenoemde Veegwet. En dan niet over alle successen die daarin zijn geboekt door de uiterst goede lobby van Aedes. Het gaat over een uitglijder in de Tweede Kamer: een amendement waardoor verenigingen eigenlijk niet meer goed kunnen functioneren. 

Beslissingen van het bestuur over bijvoorbeeld investeringen in nieuwe woningen, moeten voortaan aan de raad van toezicht én aan de ledenvergadering worden voorgelegd. Dit leidt tot onmogelijke besluitvorming. Voor veel bestuurders is het de dood in de pot. De woningbouwvereniging als kloppend hart van een lokale gemeenschap in Brabant wordt op deze manier de nek omgedraaid. Door de detail-regel-cultuur op het Binnenhof. 

Dit moet gerepareerd worden. We zijn nu aan het zoeken naar een snelle oplossing. Daarbij helpt deze fase van een demissionair kabinet helaas niet. Leve de vereniging, wordt vervolgd.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

23 februari 2017
‘Met een rollatorradius van 500 meter, ziet zij haar buurt nooit meer’

Politiek Den Haag vraagt nu steeds meer mijn aandacht vanwege de verkiezingen en de formatie, schreef ik in mijn laatste blog. Toch is Den Haag verlaten om te horen wat bestuurders uit onze vereniging vinden eigenlijk veel leuker. Woensdag 22 februari was ik bij SOR, waar de Limburger Hassan Najja als directeur-bestuurder zorgt voor de huisvesting van Rotterdamse ouderen. 

Hij is, net als veel andere directeur-bestuurders, enthousiast over de Woningwet. Goed dat er een duidelijk kader is, vindt hij. Tegelijkertijd loopt hij aan tegen de beperkingen die in de slipstream van de nieuwe wet zijn ontstaan. Het lukt Hasssan daardoor niet altijd om juist die woning te bieden die een Rotterdamse oudere nodig heeft. Neem het passend toewijzen: soms is het inkomen van een oudere dame net iets te hoog voor een woning in haar oude vertrouwde buurt. En als haar ‘rollatorradius’ niet verder reikt dan 500 meter, ziet zij die buurt nooit meer. 

Zulke problemen van echte mensen zijn de basis voor mijn agenda. Daaruit trek ik de conclusie dat er meer ruimte voor maatwerk moet zijn, zodat je individuele (zorg)vragen met effect op het wonen ook goed kunt beantwoorden. Na een goed gesprek van een uur hebben Hassan en ik samen de wereld verbeterd – op papier althans. Nu de rest van de wereld nog meekrijgen.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

17 februari 2017
‘Hét moment om erbij te zijn in politiek Den Haag’

Er is voor iedereen een plekje in de herberg die Aedes is. Daarom heb ik de afgelopen tijd veel corporaties bezocht en kennisgemaakt met netwerken. Ik vond het leuk om te merken dat de opgaven van corporaties in regio’s heel verschillend zijn. Dat maakt het zeker zo interessant.

Op het moment vraagt daarnaast de landelijke politiek in Den Haag in toenemende mate mijn aandacht. Logisch: net als andere brancheverenigingen oriënteert Aedes zich op de verkiezingen van 15 maart en hoe het daarna verder gaat. Dat vergt veel afstemming en overleg. Dit is natuurlijk hét moment om erbij te zijn. Tijdens de kabinetsformatie worden de belangrijke piketpalen voor de komende jaren geslagen.

De eerste succesjes zijn al te melden. Zo willen CDA, GroenLinks en de Partij van de Arbeid de verhuurderheffing duidelijk verlagen, blijkt uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. De SP en de ChristenUnie willen hem zelfs volledig afschaffen. Alleen de VVD kiest voor een verhoging. Kennelijk zien de meeste politieke partijen ook in hoe bizar het is om mensen met een kleine portemonnee een extra belasting op te leggen. Want daar komt het via een omweg op neer.

Het belangrijkste effect van verlaging of afschaffing van de verhuurderheffing is dat corporaties meer kunnen investeren. Meer sociale huurwoningen erbij, meer duurzame en comfortabele corporatiewoningen, beter inspelen op mensen met zorgvragen, beter betaalbare woningen: daar willen corporaties aan werken. Laten wij proberen daarvoor een goede agenda te maken. Op basis daarvan kunnen corporaties ook na 15 maart de beste resultaten behalen. Zo laten we zien wat we betekenen voor huurders van nu en van de toekomst.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

10 februari 2017
‘Begint de victorie in Alkmaar?‘

Zo, eindelijk tijd om even iets op te schrijven. Deze week stond bol van Aedes-activiteiten. Maandag 6 februari was ik samen met Aedes-collega’s bijvoorbeeld bij woningcorporatie Talis in Nijmegen, waar we met een stuk of 20 corporaties spraken over onze inzet voor de komende kabinetsperiode. Dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 9 februari ben ik bij in totaal vijf voornamelijk Noord-Hollandse corporaties op bezoek geweest. Daar zou ik echt pagina’s over vol willen schrijven. Maar dat mag niet van de webbeheerder van Aedes, dat wordt wat lang.

Dus pik ik er wat uit: duurzaamheid. Daar worstelen we allemaal mee; binnen de vereniging is een groot aantal koplopers er hard mee bezig, denk aan de Groene Huisvesters. De één gaat het niet hard genoeg, de ander ziet vooral veel leeuwen en beren op de weg. Er wordt heel veel over gepraat en er zijn succesvolle pilots. Maar wanneer maken we nou eens echt meters? Wanneer gaan we van pilots naar platte productie? 

Wat is het dan leuk als je aankomt in Alkmaar. Als je ziet dat er een corporatie is die het verschil maakt. Die het gewoon doet. Ik heb het over Woonwaard, waar ik donderdag 9 februari op bezoek was. De nuchtere directeur-bestuurder Pierre Sponselee en zijn mensen knallen er in mum van tijd meer dan 270 volledig nul-op-de-meter-woningen uit. Nieuwbouw? Nee hoor, renovatie. Ook niet de makkelijkste: rijtjeswoningen uit de jaren 60, waar er tienduizenden van staan in Nederland. Type ’de-stookkosten-zijn-hoger-dan-de huur’. Hier lukt het Woonwaard om met een rendement van ongeveer 4,5 procent woningen die eigenlijk volledig zijn afgeschreven en label G of lager hebben, te transformeren naar superduurzaam in het kwadraat. Ik ben ook in zo’n woning geweest. Het ziet er goed uit en voelt echt comfortabel. Tevreden huurders roemen het comfort en waarderen de verlaging van hun woonlasten met 50 euro per maand.

Is dit de toekomst? Begint de victorie in Alkmaar? Of is er een corporatie die het nog beter kan?

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

1 februari 2017
‘Enthousiaste medewerkers, verbijsterend veel administratie bij Mitros‘

Het voelt een beetje als een schoolreisje, als ik precies om half negen aanbel bij Mitros in Utrecht en word ontvangen door twee hartelijke dames achter de balie. Ik ben hier op woensdag 25 januari een hele dag, om het bedrijf van top tot teen te zien en even mee te draaien op alle afdelingen. Onmogelijk natuurlijk, maar wel heel leuk. Lucas van Gils, de bestuurssecretaris van Mitros, heeft een programma samengesteld en voert daar strak de regie op. Ook als ik te lang praat met bestuurders Maud Hoezen en Henk Peter Kip is Lucas streng.

Het is een fantastische dag, waarop enthousiaste medewerkers laten zien wat zij doen. Genoeg stof voor tien blogs, maar dat is misschien wat overdreven. Daarom pak ik er één ontmoeting uit. Een ontmoeting waarin ik, naast enthousiasme, ook wat verbijstering voelde: die met de heren Ruben Luttikholt en Vivian Chocolaad van Financiën. Zij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en versturen van de financiële verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) aan de toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Fascinerend. Nee, onthutsend om te zien op welk detailniveau Mitros van individuele woningen tot tien jaar vooruit moet aangeven wat ermee gaat gebeuren. De Aw vraagt nog net niet of je die ene voordeur in 2027 groen of rood gaat schilderen en wat voor merk schuurpapier de schilder gebruikt vóór het schilderen. Hier leveren Vivian en Ruben goed werk. Tegelijkertijd worden er noodgedwongen huuropbrengsten verspild aan doorgeschoten bureaucratie. Ik ben blij dat we de doorgeschoten administratieve lasten vanuit Aedes nu laten onderzoeken, om er – samen met het ministerie van BZK, de Aw en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) – iets aan te doen.

De administratieve verplichtingen zijn écht doorgeschoten. Ook regelgeving rond de registratie van huurders. Wat vroeger een simpel huurcontract was, is tegenwoordig een heel dossier. Uiteindelijk moet het er toch gewoon over gaan dat onze huurders voor een redelijke prijs kunnen wonen? Begrijp me goed, ik vind het een verdienste dat heel veel zaken beter zijn geregeld dan pakweg tien jaar geleden. Maar hier en daar gaat die regulering te ver. Daar kunnen en moeten we, samen met de politiek, wat aan doen.

Ik wil de ruimte nemen om de mensen van Mitros te bedanken die ik wel gesproken heb, maar waarvoor dit blog te kort is om uitgebreid over te schrijven. Bedankt, Rosa en Niurka van de balie, Roberto van klantencontactcentrum, Yvonne en Hans van kredietregistratie. Dank Thomas, dat je me meenam naar een oplevering. En dank aan gebiedsmanager Gera, voor het goede gesprek. Dank aan buurtbeheerder Fouad, die me meenam naar de kwetsbare wijk Overvecht. En bedankt, Menso en Jop, die mij nul-op-de-meter-woningen lieten zien.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

25 januari 2017
‘Klaas Franken is een realist, hij wil vooruit’

Bestuurder Klaas Franken van Vidomes is een vroege vogel. Hij staat altijd om kwart over vijf op, om vanuit Culemborg naar het kantoor in Delft te rijden. Maar door de file redt hij onze vroege afspraak op dinsdagmorgen 24 januari net niet. Dat gaf mij tijd voor een rondleiding door het pand. Nora de Ruiter, secretaresse bij Vidomes, nam me mee.

Terwijl Nora ons het Klantcontactcentrum liet zien, kwam Klaas aanlopen: rode sneakers aan de voeten, grote glimlach op het gezicht. Het werd een goed gesprek. Een gesprek met een man die al vele jaren is betrokken bij de corporatiesector. Vroeger als interimmer, nu in vaste dienst als bestuurder van Vidomes, met medebestuurder Daphne Braal.

Wat wordt de inzet van Aedes bij de verkiezingen en de kabinetsformatie? Dat was een van de vragen die we bespraken. Daar gaan we het in verenigingsverband nog uitgebreid met leden over hebben. Maar ik wil in dit soort gesprekken graag alvast horen waar de gedachten naar uitgaan. Klaas was duidelijk: hij wil rust, het huidige kader in stand houden. Een werkbaar kader, vindt hij. De ruwe randjes, de onwerkbare aspecten van de Woningwet, daargelaten. 

Natuurlijk, de verhuurderheffing is bizar, zegt Klaas. De overheid legt in feite de armste Nederlanders een extra belasting op, waar de kopers met de hypotheekrenteaftrek eigenlijk een bonus krijgen. Die ook nog eens vele malen hoger is dan de totale huurtoeslag. Eigenlijk is hij daar erg boos over. Maar Klaas is ook realist: hij wil vooruit, wil niet dat wij als corporaties in de verzetstand blijven steken. 

En natuurlijk moeten we het hebben over wat corporaties de komende jaren gaan realiseren, vindt Klaas. Op het gebied van duurzaamheid, nieuwbouw en aangepast wonen. Ook moeten we het hebben over de betaalbaarheid van woningen: we moeten inzetten op lagere huren.

Verder vindt hij dat we als sector constant moeten blijven verbeteren. Zo is hij heel open over het feit dat de klanttevredenheid bij Vidomes wat hem betreft te laag is en dat hij intensief bezig is deze te verbeteren. Daarom zitten hij en medebestuurder Daphne zelf regelmatig aan de telefoon met huurders in het klantcontactcentrum. Hij nodigt mij uit om dat ook eens te komen doen. Een uitnodiging die ik aanneem: ik hoor graag wat huurders zoal bezighoudt en wat voor vragen zij hebben aan hun corporatie. 

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

20 januari 2017
‘Corporaties moeten elkaar meer opzoeken’

Corporaties moeten elkaar meer opzoeken, meer van elkaar leren. Dat kan alleen als je open bent naar elkaar: leg op alle niveaus kennis, kunde en ervaring op tafel. Wissel die uit met branchegenoten die voor dezelfde vraagstukken staan. Zo versterken wij onze branche. Dat is de belangrijkste les van mijn gesprek met Willem Krzeszewski, bestuursvoorzitter van de Haagse corporatie Staedion, waar ik op woensdag 18 januari op bezoek was.

Maar eerst liet Willem mij trots een aantal van Staedions lopende en komende projecten zien: sociale huurwoningen in de Haagse binnenstad, studentenwoningen bij Station Hollands Spoor en nul-op-de-meter-woningen op de plaats waar eerst oude flats stonden. Mooi om te zien. Herkenbaar ook: sommige van deze projecten – en Willem zelf ook trouwens – ken ik nog uit mijn tijd als wethouder Wonen in Den Haag.

Ik vroeg Willem naar de richting die Aedes op zou moeten, de komende jaren. Als voorbeeld noemt hij De Vernieuwde Stad (DVS), waar hij in het dagelijks bestuur zit. Het fijne van DVS, vertelt hij, is dat de aangesloten corporaties daar alles met elkaar delen. Van financiële plannen tot manieren om de nieuwe Woningwet te implementeren in de organisatie. Dan help je elkaar en hoef je niet steeds een duur consultancybureau in te huren voor wat je collega-corporatie misschien allang weet of kan. Willem deed op mijn verzoek gelijk een bijdrage daaraan: hij wil wel zorgen dat Staedion op onderwerpen waarin ze voorop lopen, kennis en kunde inbrengen voor andere corporaties. Top. Die open leercultuur zou goed passen bij alle corporaties, daar zijn we het meteen over eens.

Willem noemde de Aedes-benchmark als positief voorbeeld. Dat is geen competitie, maar een instrument om van elkaar te leren, om elkaar te versterken. In benchlearningsessies brengt Aedes corporaties van dezelfde grootte bij elkaar, om van elkaars successen (en fouten) te leren. Dat moeten we (nog meer) doen. Niet alleen via benchmarking, maar in het algemeen, om de vragen van deze tijd die op een corporatie afkomen, goed te kunnen beantwoorden. Om te voldoen aan maatschappelijke verwachtingen. Want uiteindelijk heeft elke corporatie hetzelfde doel: een goede woning, een betaalbare prijs en een tevreden huurder.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

12 januari 2017
‘Een prachtige opdracht’

Dinsdag 10 januari was ik op bezoek bij Karin Verdooren van GroenWest in Woerden. Een corporatie met ongeveer 12.000 woningen, met een echte ‘Groene Hart-opgave’ in onder meer De Ronde Venen en Montfoort. Maar GroenWest wil ook een bijdrage leveren aan de opgave van de grote stad Utrecht, in Leidsche Rijn. 

Een prettig gesprek, waarin ik onder andere heb gevraagd wat Karin als belangrijkste opdracht zag voor Aedes. Leuk was dat ze zei dat Aedes meer een ledenvereniging zou moeten worden. Een vereniging waar leden van elkaar leren, niet alleen de bestuurders maar ook huismeesters, vertrouwenspersonen of controllers. Kortom, alle medewerkers, met verschillende functies. Elkaar beter maken, elkaar helpen door bij elkaar over de vloer te komen. En dat er ook meer lol in de vereniging moet zijn. Dat vind ik een prachtige opdracht.

Het enthousiasme waarmee Karin praat over haar werk en haar medewerkers is erg aangenaam. Over de dilemma’s waar ze voor staan, zoals passend toewijzen. Maar altijd voeren optimisme en positivisme de boventoon. En trots. Trots is ze bijvoorbeeld op het huisvesten van 50 vergunninghouders in een omgebouwde vleugel van een ziekenhuis.

In mijn eerste blog stond een oproep om mij uit te nodigen. Als u iets onder mijn aandacht wilt brengen, waar u trots op bent, waar u zich aan ergert of als u gewoon met mij in gesprek wilt. Ik heb werkelijk tientallen reacties gehad in enkele dagen, ook van buiten de corporatiewereld. Dat is heel positief. Ik ga ook op alle uitnodigingen in, maar dat lukt natuurlijk niet binnen één maand. We nemen in ieder geval contact met u op om zo snel mogelijk een afspraak te plannen. En mocht u mij na het lezen van dit blog alsnog willen uitnodigen of iets willen vertellen stuurt u me dan een e-mail.

3 januari 2017
‘Ik kom graag naar u toe’ 

Laat ik beginnen met de wens dat iedereen die elke dag weer bezig is met goed en betaalbaar wonen voor anderen, ook zelf een gezond en voorspoedig jaar heeft!

Als verse Aedes-voorzitter zal ik me er in ieder geval volop mee bezighouden. De maatschappelijke rol van corporaties in de samenleving was al groot en neemt alleen maar toe in 2017. Aedes is een vereniging en kan bijdragen door te organiseren dat we veel van elkaar opsteken komend jaar.

Blog
Vanaf 1 januari heb ik de eer om in de voetsporen te treden van Marc Calon. In bescheidenheid en dienstbaarheid pak ik dat op. In de eerste plaats wil ik beter zicht hebben op wat er bij de Aedes-leden speelt. Komende maanden wil ik graag op pad, om de praktijk van alledag van de corporaties te ervaren. Ik zal daarvan met een blog wekelijks verslag doen op de Aedes.nl, zodat ook u een beetje kunt meegenieten. Hopelijk lukt het om af en toe een glimlach van herkenning op te wekken als u de blog leest.

Uitnodiging
Verder heb ik een vraag: wilt u mij uitnodigen? Wanneer u iets heeft waar u als corporatie trots op bent, of waar u zich juist aan ergert, of wat u dan ook maar onder mijn aandacht wilt brengen, mail me dan via deze link. Ik kom graag naar u toe, hopelijk op korte termijn.