Reactie op Rijksbegroting 2018 Aedes en Woonbond: meer bouwen, sneller verduurzamen, betaalbare huren

In Nederland moeten meer huizen worden bijgebouwd, woningen moeten energiezuiniger worden gemaakt en huren moeten betaalbaar blijven. Woningcorporaties, huurders en gemeenten staan voor deze maatschappelijke opgaven. Aedes legde de ambities van woningcorporaties voor deze kabinetsperiode vast in de Woonagenda. De Woonbond en VNG steunen deze agenda. 

Uit de Rijksbegroting 2018 blijkt dat de verhuurderheffing, een belasting speciaal voor woningcorporaties en andere sociale verhuurders, ook komend jaar hoger wordt. Nu Nederland er weer goed voor staat is het tijd om dit belastinggeld – ooit ingevoerd om een gat in de Rijksbegroting te dichten – in te zetten voor de mensen waar het om gaat.

Aedes-voorzitter Marnix Norder heeft daarom de hoop gevestigd op een nieuw kabinet. “Woningcorporaties willen meer bouwen, sneller verduurzamen en huren betaalbaar houden. Hopelijk heeft het nieuwe kabinet meer oog voor huurders en mensen die een woning zoeken. Dus draai de huurbelasting terug, of maak in ieder geval een netto investeringsaftrek mogelijk. Dan kunnen wij echt samen aan de slag.”

Ook de Taskforce Bouwagenda onder leiding van Bernard Wientjes pleit voor het inzetten van de verhuurderheffing voor het sneller verduurzamen van sociale huurwoningen.

Maak huren weer betaalbaar
Een groeiend aantal huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen. Woonbond-directeur Ronald Paping: “Honderdduizenden huurders kunnen niet meer rond komen, mede door de gestegen huren. Schaf de verhuurderheffing af en verlaag de huren. Anders zullen de betaalbaarheidsproblemen alleen maar groter worden.”

Afspraken
“De omvang en impact van deze maatschappelijke opgaven is enorm”, zeggen Norder en Paping. “In plaats van een huurbelasting op te leggen, vragen we het nieuwe kabinet woningcorporaties, huurders en gemeenten juist te ondersteunen.” Aedes en de Woonbond nodigen het nieuwe kabinet uit om hierover in gesprek te gaan en afspraken te maken.