Persbericht

Elf brancheorganisaties in maatschappelijk middenveld: ‘Kabinet, heb meer vertrouwen in mensen op werkvloer’

Doorgeslagen administratieve verplichtingen zorgen ervoor dat leerkrachten, verpleegkundigen, zorgverleners en woningcorporatiemedewerkers te weinig toekomen aan de mensen voor wie zij werken. Het nieuwe kabinet moet deze professionals nieuw vertrouwen geven. Elf brancheorganisaties in het maatschappelijk middenveld doen daarvoor een oproep in een brief aan beoogd premier Mark Rutte en de Tweede Kamer.

De oproep van de brancheorganisaties sluit aan bij de inleiding van het regeerakkoord. Daarin benadrukt het nieuwe kabinet dat deze sectoren ondersteuning en waardering nodig hebben en ruimte voor de vakmensen die er in werken. Nog te vaak verzandt de overheid in gedetailleerde regelgeving.

Marnix Norder, voorzitter van de vereniging van woningcorporaties Aedes, zegt namens de betrokken organisaties: “De controle- en regelzucht in onderwijs, volkshuisvesting en zorg zijn doorgeschoten. Nieuw kabinet, geef die toegewijde mensen nieuw vertrouwen. Laat ze hun kostbare tijd besteden aan de mensen waar het om gaat: leerlingen, patiënten, cliënten en huurders.”

Toezicht en controle op maatschappelijke organisaties is belangrijk, maar kan beter zonder overdreven administratieve druk voor mensen op de werkvloer. Detailcontroles hebben niet altijd toegevoegde waarde en bieden slechts schijnzekerheid. Professionals moeten juist de ruimte hebben om hun werk gewoon goed te kunnen doen. Daarover willen de elf brancheorganisaties in gesprek met het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer.

De brief is ondertekend door Aedes, Actiz, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Leger des Heils, PO-Raad, RIBW Alliantie, VGN, VNG, VO-raad en VTW.