Persbericht

Aedes: ‘Eindelijk ziet kabinet problemen betaalbaarheid’

‘Steeds meer mensen hebben de huurtoeslag keihard nodig. Eindelijk ziet het kabinet deze ontwikkeling ook onder ogen. Voor huurders is de toeslag een belangrijke steun in de rug. Die gaat in 2017 met een tientje per maand omhoog. Samen met de huurmatiging die woningcorporaties doorvoeren, zorgt de huurtoeslag ervoor dat mensen betaalbaarder kunnen wonen.’ Dat zegt Aedes-voorzitter Marc Calon in reactie op de Rijksbegroting voor 2017.

Beter begroten
Aedes dringt wel aan op een betere begroting van de huurtoeslag. Elk jaar weer schat de overheid het aantal ontvangers en het budget te laag in. De afgelopen jaren steeg het aantal huishoudens dat huurtoeslag kreeg met een kwart.
 
Om een tekort te kunnen opvangen, moet het kabinet geld op een andere begroting zoeken dan die voor Wonen. ‘Laat het ministerie van Financiën of Sociale Zaken de huurtoeslag voor haar rekening nemen. Net als de zorgtoeslag is de toeslag voor huurders afhankelijk van de economische situatie. Deze ministeries kunnen veel makkelijker met budgetten schuiven als dat nodig is’, aldus Calon.
 
‘Meer bouwen’
Verder blijft Aedes zich verzetten tegen de verhuurderheffing, de belasting op sociale huurwoningen. Uit de Rijksbegroting blijkt dat de heffing in 2017 oploopt tot 1,7 miljard euro. Calon: ‘Wat mij betreft staat deze belasting voor corporaties – en dus voor huurders – voor de laatste keer op de begroting. Corporaties kunnen dat geld veel beter gebruiken om de huurstijging verder te beperken en vele miljarden extra te lenen om meer nieuwe, energiezuinige woningen te bouwen. En dat is noodzaak; voor steeds meer huishoudens, voor alleenstaanden, ouderen, dak- en thuislozen en vluchtelingen met een verblijfsvergunning.’