Vereniging

Goed werkgeverschap

Dit is een van de acht thema’s uit de strategische agenda waar Aedes zich tussen 2017- 2019 met prioriteit op richt. De strategische agenda is gebaseerd op de langetermijnvisie.

Corporaties vervullen hun maatschappelijke taak in een voortdurend veranderende omgeving. De woningwet, de focus op efficiency en digitalisering van werkprocessen, om er een paar te noemen, hebben grote effecten op de eisen die aan medewerkers gesteld worden, nu en in de nabije toekomst. Dat vereist een flexibele houding van de organisatie en haar medewerkers. 

Medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om aangehaakt te blijven bij de ontwikkelingen die corporaties doormaken. Van werkgevers mag verwacht worden dat zij zich doorontwikkelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Vraagstukken hierbij zijn o.a. het verhogen van de arbeidsmobiliteit, de instroom van jongeren, opleiding, digitalisering van functies en processen, en een modern functiehuis. 

Tevens zal een marktconforme beloning onderwerp van gesprek zijn, zowel binnen individuele corporaties als collectief tussen werkgevers en vakbonden.

Doelstellingen

  • Aandacht voor duurzame inzetbaarheid van corporatiemedewerkers.
  • Een passende beloning van medewerkers, dat wil zeggen een beloning die niet onder doet voor wat gemiddeld is in Nederland en niet boven marktconform.

Resultaten 2017

  • In samenwerking met Flow hebben we de duurzame inzetbaarheid van corporatiemedewerkers verder ontwikkeld.
  • In de cao-onderhandelingen 2017 wordt een afspraak gemaakt over marktconforme beloning.