Vereniging

Nieuw in Aedes-bestuur: Marijke Kool en Mohamed Acharki

Update

Marijke Kool, bestuurder van SallandWonen in Raalte en Mohamed Acharki bestuurder van Zayaz in ’s-Hertogenbosch zijn benoemd tot nieuwe leden van het algemeen bestuur van Aedes. Met deze voordracht van de kandidaatstellingscommissie stemden de Aedes-leden in tijdens het verenigingscongres op 20 april 2017 in Amersfoort.

De nieuwe bestuursleden volgen Yolanda Winkelhorst en Harrie Bosch op. De kandidaatstellingscommissie vindt dat beiden kwaliteiten hebben, die verbindend zijn voor alle leden en doelgroepen in de vereniging. Zij combineren dat met een ervaren en moderne kijk op de volkshuisvesting. Ook uit het oogpunt van governance en integriteit acht de commissie Marijke Kool en Mohamed Acharki benoembaar.

Marijke Kool (55 jaar) werkt sinds 2012 in de corporatiesector. Van 2012 tot september 2015 was zij adjunct-directeur van Delta Wonen in Zwolle. Sindsdien is Marijke directeur-bestuurder van SallandWonen in Raalte. Een kenmerkende uitspraak van Marijke is: ‘We moeten als sector vol aan de bak om te laten zien wat we waard zijn.’

Mohamed Acharki (48) is ruim 15 jaar actief in de corporatiesector en heeft bij diverse corporaties gewerkt. Hij is sinds 2012 bestuurder van Zayaz in ’s-Hertogenbosch. Mohamed is een gedreven volkshuisvester en is ‘van nature gericht op samenwerking en het opbouwen en onderhouden van sterke relaties, binnen en buiten de organisatie’.