Vernieuwingsagenda

  • Digitalisering en informatievoorziening is één van de zes thema's uit de Vernieuwingsagenda van Aedes. Met deze agenda wil Aedes samen met leden de ontwikkeling en vernieuwing van de corporatiesector versnellen. Door digitalisering kunnen corporaties beter en goedkoper werken en de huurder beter bedienen. De coalitie Digitalisering en informatievoorziening kijkt naar de kansen van technologische ontwikkelingen voor bijvoorbeeld informatiebescherming, ketenautomatisering, e-dienstverlening, BIM en Big-data. Bovendien is het doel dat alle partijen in de corporatiesector kwalitatieve informatie efficiënt met elkaar uitwisselen.