Woningcorporaties willen veilige woonomgeving voor ouderen

Woningcorporaties zetten zich in voor een veilige woonomgeving voor ouderen met een kleine beurs. Hoe, dat vertellen Yvonne Witter, beleidsadviseur Wonen-Zorg, en Pieter van Hulten, belangenbehartiger Wonen-Zorg van Aedes in een interview met zorgsite Skipr

Woningcorporaties zien hun huurdersgroep veranderen door de grote beleidswijzigingen van de afgelopen jaren. De extramuralisering van de zorg en ouderen die langer zelfstandig blijven wonen, bijvoorbeeld.

‘Daardoor wonen er in corporatiewoningen steeds meer mensen met een laag inkomen en ook meer ouderen die eigenlijk niet meer zelfstandig kunnen wonen’, legt Van Hulten uit. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling op de stoel van gemeente en zorginstellingen te zitten, maar wel om samen te werken met deze partijen om een fijn woonklimaat te krijgen.

Woonomgeving

Volgens Witter gaat het daarbij niet alleen om aanpassingen aan de woning, maar ook om de woonomgeving. ‘Het is belangrijk dat er voorzieningen zijn zoals bushaltes, maar ook om ontmoetingsplekken te creëren, zodat mensen weten dat er naar ze wordt omgekeken. Sommige corporaties maken daar een huurwoning voor vrij.’ Zij pleit ook voor meer varianten in woonvormen

Lees het volledige interview op de website van Skipr.