Volhouden cruciaal bij vitale woongemeenschappen

Hoe maak je van een complex met ouder wordende mensen een prettige woonomgeving? Woonconsulent Wilma Rikkers van de Rotterdamse woningcorporatie Laurens Wonen pleitte voor een vitale woongemeenschap. Het begon met wolkjes vol wensen. Nu zijn er meer activiteiten.

Bewoners van wooncomplex Laurens gaan zelf aan de slag met extra activiteiten en gespreksgroepen. ‘We hebben aan de bewoners wolkjes van papier uitgedeeld om hun wens op te zetten en die hebben we verzameld’, zegt Rikkers. Veel mensen vulden iets in.

'Twee is ook een groep'

'De ene wilde de bingo terug, de ander een betere afzuiging voor het restaurant en een derde wilde gezelligheid terug op de gang. ‘Vroeger had iedereen daar iets staan of hangen. Dat mocht niet meer van de brandweer’, zegt Rikkers. In totaal zijn er 237 woningen in Laurens I en de BRUIS-groep bestaat uit zestien mensen. Dat is de groep die meedenkt over het vitaler maken van de woongemeenschap.

Vitale woongemeenschap

Rikkers raakte enthousiast voor vitale woongemeenschappen door het verhaal uit Gouda waar al een vitale woongemeenschap door een corporatie is ingericht. Tijdens de eerste bijeenkomst volgens de BRUIS-methode vertelden de aanwezigen, inclusief de woonconsulent en de beheerder over hun woongeschiedenis. Door de achtergronden van mensen te kennen, kun je groepen vormen. ‘Kees houdt van film en Jaap ook, dan heb je al een groep die naar de film kan gaan. Twee is ook een groep.’ 

Aanrader

Rikkers zou iedere corporatie aanraden om ook met vitale woongemeenschappen aan de slag te gaan. Het belang van professionele ondersteuning vindt ze een aandachtspunt. Het liefst ziet ze een professional komen om de vitale woongemeenschap verder vorm te geven omdat de bewoners op leeftijd zijn. ‘Als corporatie vinden wij het belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat past in onze visie, maar staat of valt bij een drijvende kracht.’

Bingo

Er is al wel wat bereikt. ‘Concreet hebben we nu voor elkaar dat de bingo terug is, er begint een koor en onderlinge contacten zijn beter. We werken nog aan koffieochtenden en kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe bewoners.’ De privacyregels maken haar werk lastiger. ‘Voorheen kon je een briefje ophangen bij wie mensen zich kunnen melden. Dat mag nu niet meer vanwege die regels en daarmee is het moeilijker om mensen te vinden.’ 

Of Laurens Wonen deze methode ook in andere complexen gaat toepassen is nog de vraag. ‘Er gebeurt al heel veel. De vraag die ik nu heb bij deze methode is: hoe hou je ze actief’, aldus Rikkers.