Congres Thuis in de wijk over woonvormen voor ouderen

Het aantal ouderen verdubbelt de komende 20 jaar. Zijn woningcorporaties voorbereid op de groeiende groep ouderen? Hoe zorgen we voor woon(zorg)vormen die kwetsbare mensen een prettige plek bieden in de wijk? Daarover gaat het congres Thuis in de wijk op woensdag 29 januari 2020 in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Aedes-leden hebben gratis toegang. Meld u dus snel aan.

Schrijfster Marjan Berk start het programma met een humoristische kijk op het wonen in het Occohofje Amsterdam: een duurzame woonvorm voor alleenstaande vrouwen. Vervolgens geven de minister van VWS, Hugo de Jonge, en de Bouwmeesters van Nederland en Vlaanderen, Floris Alkemade en Leo van Broeck hun visie op de bouwopgave voor kwetsbare mensen en de realisatie van zorgzame buurten. Clairy Polak is dagvoorzitter.

Kenniscolleges zijn te bezoeken om meer te horen over financiering van nieuwe woon(zorg)vormen en instrumenten om de opgave in kaart te brengen en samenwerking te organiseren. De Taskforce Wonen en Zorg komt praten over de urgentie van de opgave en lanceert haar plannen tijdens een talkshow. 

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor bestuurders/beslissers, projectleiders en praktijkmensen bij gemeenten, woningbouwcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, actieve ouderen en andere initiatiefnemers van nieuwe woon(zorg)projecten, architecten, sociaal ondernemers, adviseurs, ontwikkelaars/beleggers en bouwbedrijven die aan de slag zijn of willen met:

  • Realiseren van nieuwe woonzorgvormen
  • Opschalen en versnellen van succesvolle oplossingen
  • Aanpakken van knelpunten
  • In kaart brengen van de lokale of regionale woonzorgopgave.

Ontmoeten en inspireren

Het congres Thuis in de wijk staat voor ontmoeten, inspireren, ideeën opdoen, netwerken, leren van goede voorbeelden én zelf aan de slag gaan. Tijdens het congres krijgt u presentaties van gerealiseerde of nieuwe woon(zorg)projecten, hoort u ervaringen van bewoners, spreekt u initiatiefnemers met ideeën voor nieuwe woonvormen en leert u van de ervaringen van collega-projectleiders.

Het initiatief voor het congres komt van de ministeries van VWS en BZK, VNG, Aedes en Actiz.