Praktijk

Samen in de praktijk leren omgaan met zelfstandig wonen

Sommige mensen hebben extra zorg nodig, maar willen wel zelfstandig blijven wonen. Woningcorporaties, gemeenten en zorgorganisaties werken veel met elkaar samen om dat mogelijk te maken. Deze samenwerking kost vaak hoofdbrekens. Hoe zorg je dat deelnemers zich daadwerkelijk verbinden? Hoe zorg je voor samenhang? Hoe maak je de samenwerking effectief en voorkom je logge samenwerkingsconstructies? 

Over deze vragen organiseren het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Platform31 in het kader van de Vernieuwingsagenda tweemaal een landelijke leerkring voor professionals en diverse praktijklabs voor regionale of lokale samenwerkingsverbanden. De leerkring en de praktijklabs richten zich in eerste instantie op samenwerkingsvraagstukken die voortkomen uit de uitstroom vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze samenwerkingsvraagstukken zijn echter ook van toepassing op het bredere terrein van wonen, welzijn en zorg.

Lees ook het uitgebreide bericht op de site van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg