Wooncompagnie stelt samen centraal in nieuwe woonvormen

Ouderen willen steeds vaker zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen. Woningcorporatie Wooncompagnie in Noord-Holland vindt het belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen hoe en waar ze willen wonen. ‘Wij kiezen bewust voor woonvormen die aansluiten op deze maatschappelijke ontwikkeling. Zo voorkomen we vereenzaming’, vertelt directeur-bestuurder Stefan van Schaik. 

Wooncompagnie heeft verschillende projecten die deze visie ondersteunen, zoals het Thuishuis, Winkel, en waarschijnlijk binnenkort een Knarrenhof in Schagen. Kleinschalige woonvormen die ontstaan uit maatschappelijk initiatief. Het Thuishuis is voor alleenstaande ouderen die fijn samen oud willen worden. Alle bewoners krijgen een eigen woonruimte en kunnen gemeenschappelijke ruimtes gebruiken. ‘Soortgelijke projecten elders in het land bewijzen dat dit werkt’, zegt Van Schaik. ‘Mensen zitten beter in hun vel, zijn fitter en vereenzamen veel minder snel.’

Wonen zoals je wilt

Ouderen willen zelfstandigheid, zoeken steeds vaker een woonomgeving met gelijkgestemden, weet de directeur-bestuurder. ‘Bij alle projecten voor ouderen houden we daar rekening mee. Zo bouwen we samen met een collega-corporatie De Vooruitgang in de gemeente Edam-Volendam 102 zelfstandige woningen voor ouderen, met goede zorg binnen handbereik. De meeste zijn geschikt voor tweepersoonshuishoudens. Zo kunnen stellen samen blijven, ook als één van de partners een zwaardere zorgvraag krijgt. In de plint van het complex komt een bruisende wijkontmoetingsruimte.’

Graag wat kleiner

Grootschalige ouderencomplexen wil niemand meer, benadrukt Stefan van Schaik: ‘Dat blijkt ook uit de belangstelling voor een nieuwbouwproject in Schagen met 48 woningen. Ruim 1.000 belangstellenden, vooral ouderen.’ Dit complex is volgens hem slechts een druppel op de gloeiende plaat. ‘Binnen ons werkgebied is er een tekort aan passende woonruimte voor ouderen. In de 60 kernen en 12 gemeenten waar we actief zijn, staan vooral eengezinswoningen. Het liefst zou ik iedereen een passende woonvorm bieden. Dat bevordert ook de doorstroom.’

Samen tegen eenzaamheid

Het tegengaan van vereenzaming gaat verder dan het bieden van passende woonruimte, zegt de directeur-bestuurder: ‘Onze vier buurtteams zijn lokaal sterk vertegenwoordigd. Als zij zien dat bewoners dreigen te vereenzamen, spelen ze daarop in. Tegelijkertijd stimuleren en organiseren ze initiatieven die ouderen samenbrengen. En we werken nauw samen met vrijwilligersorganisaties.’ 

Niet alleen ouderen, maar ook andere kampen met eenzaamheid. Daarom heeft Wooncompagnie bijvoorbeeld voormalig aanleunwoningen omgevormd naar een begeleidwonenproject voor jongeren. Hier trekken de jongeren op met de oudere bewoners. Van Schaik: ‘We onderzoeken nu een samenwoonproject voor licht autistische mensen samen met mensen die daar goed mee kunnen omgaan. Ook hier gaat het om samen optrekken en samen veel woonplezier beleven.’ 

Zie ook: www.aedes.nl/woonvormen