Praktijk

Verschillende zorggroepen onder één dak

In woonzorgcomplex Buitengewoon Zorgzaam in Amersfoort wonen straks mensen met een verstandelijke beperking, met een psychogeriatrische zorgvraag en met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) allemaal onder één dak. Woningcorporatie de Alliantie verhuurt het gebouw aan verschillende zorgpartijen, die de woningen vervolgens doorverhuren aan hun cliënten.

Gemengd
‘Het bijzondere aan dit nieuwbouwproject is dat verschillende zorgpartijen en verschillende doelgroepen het gebouw straks delen’, vertelt Gert Visser, senior gebiedsontwikkelaar van de Alliantie. Het gebouw – inmiddels bijna klaar - heeft 3 groepen van 8 woningen voor cliënten van Accolade Zorggroep, 35 kamers voor mensen met NAH (waar Accolade ook zorg voor biedt) en 36 woningen voor cliënten van Stichting Sprank. Allemaal mensen met een specifieke zorgvraag , die begeleid wonen. In het gebouw komt ook een kinderdagverblijf en voorzieningen zoals een huisartsenpraktijk en een kapper.

Duidelijke afspraken
Een groep samenwerkende zorgpartijen legde dit concept een aantal jaar geleden ‘min of meer panklaar’ voor aan de Alliantie, met de vraag of de corporatie erin wilde investeren, vertelt Visser. ‘En dat wilden we. De huurders passen binnen onze doelgroep, wij vonden het een goed concept en het ligt op een hele goede plek in Amersfoort’.

Omdat het om een groot complex met veel verschillende huurders gaat, heeft de Alliantie vooraf duidelijke afspraken gemaakt. De zorgorganisaties hebben huurcontracten afgesloten voor 20 jaar, waarin bijvoorbeeld nauwkeurig is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor welke faciliteiten en bijbehorend onderhoud. Het gebouw is bovendien ‘alternatief aanwendbaar gebouwd’: mochten de zorgorganisaties na 20 jaar vertrekken, dan kan de Alliantie er relatief gemakkelijk sociale huurappartementen van maken.

Woningwet
Ondanks het feit dat de Alliantie dit project helemaal de moeite waard vindt, zijn dit soort samenwerkingen best ingewikkeld, vertelt Visser. ‘Je hebt met heel veel regels te maken vanuit de Woningwet, maar ook vanuit het scheiden van wonen en zorg.’

Zo moet de corporatie ervoor zorgen dat de zorgorganisaties de woningen op de juiste manier toewijzen aan hun cliënten. ‘De Alliantie moet achteraf aan de accountant kunnen aantonen dat de inkomenstoets voor sociale huurwoningen op de juiste manier is uitgevoerd. Dus ook die werkwijze hebben we vastgelegd in het huurcontract.’ De Alliantie maakte daarbij gebruik van de handreiking Zorgvastgoed van Aedes.

Zorgvastgoed met toekomst
Buitengewoon Zorgzaam wordt op 1 maart 2016 opgeleverd. Als het goed is, zitten alle bewoners na de zomer in hun nieuwe onderkomen. Meer weten over de totstandkoming van dit project? Lees dan de reportage Zorgvastgoed met toekomst van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Dit project was de laatste aflevering van deze serie over kansrijk zorgvastgoed.