Praktijk

Sociale huur en zorgwoningen in voormalig kantoorgebouw

Woningcorporatie Rijnhart Wonen in Leiderdorp verbouwde in nauwe samenwerking met zorgorganisatie Gemiva-SVG Groep, ruim 6.000 vierkante meter kantooroppervlak tot een appartementencomplex. De Entree werd in juli geopend en bevat 33 sociale twee- en drie-kamerwoningen en 20 zorgwoningen.

Wie denkt dat kantoortransformatie goedkoper is dan nieuwbouw, komt bedrogen uit, zegt directeur-bestuurder Jan de Vries. ‘Onderschat niet het verlies aan vloeroppervlak bij het ombouwen’. Gangen en balkons werden aan het gebouw toegevoegd. Een extra lift. Vloeren moesten worden opgehoogd. Geen wonder dat de medewerkers van de voormalige eigenaar hun oude kantoor nauwelijks meer herkenden toen ze onlangs kwamen kijken. Het was niet de eerste transformatie van Rijnhart Wonen. Wel verreweg de grootste. ‘Echt goedkoper uit ben je alleen als je zo’n kantoor voor een koopje in handen krijgt.’

Levensloopbestendig
In De Entree wonen jongeren (die tot 23 jaar huurkorting krijgen) en ouderen, met en zonder hulpvraag bij elkaar. Meteen bij de ingang zit het activiteitencentrum. Open en toegankelijk voor iedereen. Daarboven de zorgappartementen. ‘Flexibiliteit en vermenging heeft de toekomst’, vindt De Vries. Specifieke zorgcomplexen zal Rijnhart Wonen daarom nooit meer bouwen. Ook de ‘gewone’ drempelloze appartementen in De Entree zijn met hun brede deuren levensloopbestendig. Onder in het souterrain is nog ruimte vrij. Daar had De Vries het liefst een fitnessruimte, een apotheek of een andere voorziening die ook voor de bewoners interessant is. Met de nieuwe regels is dat echter niet meer mogelijk. Nu wordt onderzocht of het verhuurd kan worden aan een muziekschool .

Resultaatgericht gebouwd
Het oorspronkelijke plan van Gemiva voor een zorgcentrum op een andere locatie, bleek niet haalbaar. Rijnhart Wonen nam in 2013 de grond over en bouwde op die plek in drie maanden tijd twaalf eengezinswoningen. De kantoortransformatie duurde ruim drie jaar en kwam tot stand via een UAV-GC-aanbesteding. Met deze contractvorm bouwt de aannemer voor een tevoren vastgelegd bedrag en schrijft de opdrachtgever vooral het resultaat en niet het ‘hoe’ voor. De aannemer is de komende 25 jaar ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Voor de drie partijen was de tot stand koming een mooi maar niet altijd gemakkelijk proces, zegt De Vries. ‘Achteraf zou ik het programma van eisen nog scherper formuleren.’

Doorstroom
Directeur Jan de Vries is trots op De Entree en hij is blij dat ook meneer en mevrouw Guldemond het naar hun zin hebben. Die verhuisden vijf weken geleden vanuit Zoeterwoude en lieten daar een woning met tuin achter waarin nu een gezin woont. Op de woningen is lokaal maatwerk toegepast. De bewoners van dertien appartementen laten een andere huurwoning achter van Rijnhart Wonen die weer verhuurd of verkocht kan worden aan andere woningzoekenden.

Rijnhart Wonen verzorgt een workshop over de kantoortransformatie op Expeditie Begonia. U kunt zich nog aanmelden voor dit congres op 14 september.