Lobby

Forse investering nodig voor langer zelfstandig wonen 3,1 miljoen ouderen

Behalve geld voor verpleeghuiszorg, is er dringend geld nodig voor goede zorg en ondersteuning voor de 3,1 miljoen ouderen die langer zelfstandig blijven wonen. Sociaal Werk Nederland, Aedes, de VNG, Federatie Opvang, NOOM, RIBW-Alliantie en Habion hebben hierover een brief gestuurd aan de Tweede Kamerleden van de commissie VWS. 

De brief gaat vooraf aan de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS op maandag 11 december 2018. Nu de beweging naar zelfstandig thuis wonen de komende regeerperiode het centrale uitgangspunt van beleid blijft, roepen de organisaties de Tweede Kamer op haast te maken met het investeren in de regionale en lokale basisvoorzieningen die dat mogelijk maken.
De brief aan de Tweede Kamer.