Nieuwe voorbeeld-huurovereenkomst zorgvastgoed

Er is een nieuwe voorbeeld-huurovereenkomst zorgvastgoed voor het verhuren van zorgvastgoed door een woningcorporatie aan een zorgorganisatie. Deze nieuwe huurovereenkomst is aangepast aan onder meer eisen van de Woningwet en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en vervangt de voorbeeld-huurovereenkomst van 2013.

De voorbeeld-huurovereenkomst is een handig instrument bij (ver)huur van intramurale huisvesting, maar houdt ook rekening met de mogelijkheid van het geleidelijk doorvoeren van scheiden van wonen en zorg. Bij het voorbeeld hoort ook een uitgebreide toelichting. Het Stroomschema Intermediaire verhuur uit 2016 blijft ongewijzigd. 

Corporaties en zorgaanbieders kunnen gezamenlijk besluiten over het benutten van (onderdelen van) de voorbeeld-huurovereenkomst bij het vastleggen van hun afspraken.