Factsheet: Woonvraag van senioren in beeld

Hoe ziet de vraag naar woningen eruit van 75-plussers in 2025? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en onderzoeksbureau ABF maakten voor veertig regio’s factsheets die dat laten zien. Daaruit blijkt dat er in heel Nederland de komende jaren meer geschikte woningen voor ouderen nodig zijn.

Het aantal ouderen in Nederland stijgt de komende jaren van 1,5 miljoen 75-plussers in 2020 naar bijna 2,6 miljoen in 2040. ABF Research onderzocht op verzoek van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) of er straks wel voldoende huurwoningen voor senioren beschikbaar zijn. Rekening houdend met de levensstijl en inkomenssituatie van de ‘nieuwe’ 75-plussers. Vraag en aanbod verschilt per regio, maar in alle gebieden is een toenemende vraag naar betaalbare huurwoningen te zien. Maatwerk is daarbij belangrijk, concludeert ABF.

Meer woningen nodig
Er staan veertig regionale factsheets op de website van KCWZ die laten zien wat er verandert in de periode 2015-2025. De figuren tonen onder meer de verwachte toename van het aantal 75-plushuishoudens in een betaalbare huurwoning. Ook wordt duidelijk welke behoefte ontstaat aan geschikte woningen en met welke huur- of koopprijs.