Inspiratie uit inzendingen i-Opener

De inzendingen voor de innovatieprijsvraag i-Opener 2017, een initiatief van KWH en Aedes, zijn gebundeld. In totaal zijn 23 projecten over het thema wonen en zorg ingediend.  Het project Majella Wonen van Portaal won. De jury was verrast door het grote aantal, de kwaliteit en de variatie in onderwerp en aanpak van de inzendingen. Reden voor KWH en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg voor een bundeling ter inspiratie voor andere woningcorporaties. 

De inzendingen voor de i-Opener zijn bijna allemaal van corporaties. Gezamenlijk geven zij een mooi beeld van de vele activiteiten op het gebied van wonen en zorg. Het geeft ook een beeld van hoe zij samenwerken met andere partijen. De winnaar Majella Wonen is een project waar mensen uit de maatschappelijke opvang wonen tussen de andere huurders, die waar nodig een handje kunnen helpen of een luisterend oor bieden.

De inzendingen zijn ingedeeld in drie thema’s:

  • Ontmoeting, participatie, sociale verbondenheid
  • Nieuwe woonvormen voor ouderen, tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis
  • Praktische oplossingen en technieken

Bij een deel van de projecten staat een nieuwe aanpak centraal, zoals een intensiever contact met de huurders. Medewerkers van de corporatie bezoeken huurders en geven voorlichting over woningaanpassingen of domotica. Andere corporaties willen de band tussen buren verbeteren: zij stimuleren huurders om actief te worden en zo de leefbaarheid in een flat of buurt te vergroten. In deze categorie viel ook de winnaar Majella Wonen van Portaal. De prijs was een effectmeting van de innovatie. In september 2018 volgen de resultaten.

Bijna alle ingediende innovaties zijn door de woningcorporaties ontwikkeld in samenwerking met andere partijen. Een goede samenwerking helpt bij het slagen van de projecten. De rol en actieve inbreng van huurders is bij veel ingediende projecten onmisbaar.