‘Passend toewijzen knelt bij zorgwoningen’

Update

PvdA en CDA willen de regels voor het verplicht passend toewijzen van sociale huurwoningen aanpassen als het om zorgwoningen en woningen voor grote gezinnen gaat.

Vermogende ouderen
Omdat corporaties aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens geen woningen mogen toewijzen met een huurprijs tussen 600 en 700 euro, vallen bepaalde groepen buiten de boot. Bijvoorbeeld ouderen die weliswaar een laag inkomen hebben, maar genoeg vermogen uit bijvoorbeeld de verkoop van hun huis. Zorggeschikte woningen zijn nu eenmaal wat duurder. 

UPDATE: 100 procent passend toewijzen
CDA en PvdA willen dat de minister met woningcorporaties afspreekt dat ze, als het om grote gezinnen van minstens vijf personen gaat of om mensen die vanwege een zorgvraag een aangepaste en daardoor duurdere woningen nodig hebben, deze groepen altijd passend huisvesten. Dat betekent met een huur onder de aftoppingsgrenzen als ze een inkomen hebben onder de huurtoeslaggrens. Woningcorporaties mogen daarvoor dus niet de vrije ruimte van 5 procent gebruiken die de regelgeving over passend toewijzen biedt. CDA en PvdA dienden hiervoor twee moties in, die dinsdag 8 november 2016 werden aangenomen door de Kamer. Het is nog niet duidelijk hoe de minister precies invulling gaat geven aan dit verzoek.

‘Geen rocket science’
De minister zei tijdens het debat van eind oktober dat woningcorporaties gewoon moeten zorgen dat vraag en aanbod op elkaar aansluiten. ‘Dat is toch de kerntaak van een woningcorporatie? Er zit een zekere complexiteit in hoe de voorraad aansluit op maatschappelijke en bevolkingsontwikkelingen. Als je die complexiteit niet kan dragen, vraag ik  me af: waar zit je toegevoegde waarde?’

Aedes-voorzitter Marc Calon zei daarover: ‘Minister Blok maakt met zijn opmerkingen een karikatuur van het werk van woningcorporaties. Wethouders, corporaties en huurders maken lokaal afspraken over wat er nodig is. Dat gaat prima en daar hebben zij Den Haag echt niet bij nodig. Dit is een minister onwaardig.’

Inkomensafhankelijke huur
Tijdens het debat werd verder onder meer over de inkomensafhankelijke huurverhoging gesproken. De minister gaat samen met de Belastingdienst kijken of ze het webportaal eerder kunnen openstellen voor het opvragen van de verklaringen. Woningcorporaties hebben daar nu heel kort de tijd voor, benadrukte de VVD tijdens het debat. Aedes had hierover voorafgaand een brief gestuurd aan de Kamer.

Kamerlid Van Vliet gaf aan dat uit de evaluatie blijkt dat (vooral particuliere) verhuurders de door de Belastingdienst verstrekte inkomensindicaties niet altijd vernietigen, terwijl ze dat wel verplicht zijn. Deze verplichting wordt daarom vanaf komend jaar expliciet opgenomen in de voorwaarden om de portal voor het opvragen van de verklaringen te mogen gebruiken. Ook krijgen verhuurders bericht over mogelijke sancties bij overtreding, die kunnen oplopen tot boetes van 800.000 euro.