Instrumenten

Portal Belastingdienst inkomensafhankelijke huur opent 1 februari 2018

Woningcorporaties die de extra inkomensafhankelijke huurverhoging gaan vragen kunnen vanaf 1 februari een account aanvragen via de portal van de Belastingdienst. Twee weken daarna kunnen zij huishoudverklaringen (voorheen: inkomensverklaringen) aanvragen.

Woningcorporaties kunnen een huishoudverklaring opvragen als zij van plan zijn de extra inkomensafhankelijke huurverhoging te hanteren. In 2018 is een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging toegestaan als het gezamenlijke inkomen (in 2016) van alle bewoners in een huishouden hoger is dan 41.056 euro. Bij de inkomensafhankelijke huurverhoging is de minimale huurstijging 4,0 procent en de maximale huurstijging 5,4 procent. Op de huishoudverklaring die de corporatie ontvangt staat of de huurder wel of niet meer verdient dan 41.056 euro (het exacte bedrag wordt niet vermeld).

Uitzonderingen extra huurverhoging
De extra inkomensafhankelijke huurverhoging is niet toegestaan als een huishouden uit vier of meer personen bestaat en/of als iemand in het huishouden de AOW-leeftijd heeft bereikt. Die huishoudens kunnen een huurverhoging krijgen van maximaal 3,9 procent. In de huishoudverklaring staat of hier sprake van is.

Vernietiging inkomensverklaringen
De huishoudverklaringen mogen alleen gebruikt worden voor het voorstellen van een inkomensafhankelijke huurverhoging. De corporatie moet de huishoudverklaringen vernietigen zodra de huurverhoging definitief is (meestal na 1 juli). 

Portal
De portal van de Belastingdienst is vanaf 1 februari geopend. Woningcorporaties kunnen dan een account aanvragen via www.inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl. Twee weken daarna kunnen zij de huishoudverklaringen aanvragen. Download hier de handleiding voor de portal.

Meer weten over het huurbeleid?
Lees dan het artikel: Inkomens- en huurprijsgrenzen 2018.
Corporaties die hun huurders willen informeren over de (inkomensafhankelijke) huurverhoging, kunnen daarvoor gebruikmaken van de Huurkrant.