Portal Belastingdienst inkomensafhankelijke huur op 1 februari 2020 geopend

Woningcorporaties die de extra inkomensafhankelijke huurverhoging gaan vragen kunnen vanaf 1 februari 2020 tot uiterlijk 7 december 2020 een account aanvragen via de portal van de Belastingdienst. Als zij de inlogcode hebben verkregen, kunnen zij huishoudverklaringen aanvragen.

Woningcorporaties kunnen alleen een huishoudverklaring opvragen als zij van plan zijn de inkomensafhankelijke huurverhoging te hanteren. In 2020 is een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging toegestaan als het gezamenlijke inkomen (in 2018) van alle bewoners in een huishouden hoger is dan 43.574 euro. Bij de inkomensafhankelijke huurverhoging is de minimale huurstijging 5,2 procent en de maximale huurstijging 6,6 procent. Op de huishoudverklaring die de corporatie ontvangt staat of de huurder wel of niet meer verdient dan 43.574 euro (het exacte bedrag wordt niet vermeld).

Uitzonderingen extra huurverhoging
De extra inkomensafhankelijke huurverhoging is niet toegestaan als een huishouden uit vier of meer personen bestaat en/of als iemand in het huishouden de AOW-leeftijd heeft bereikt. Die huishoudens kunnen een huurverhoging krijgen van maximaal 5,1 procent. In de huishoudverklaring staat of hier sprake van is.

Vernietiging inkomensverklaringen
De huishoudverklaringen mogen alleen gebruikt worden voor het voorstellen van een inkomensafhankelijke huurverhoging. De corporatie moet de huishoudverklaringen vernietigen zodra de huurverhoging definitief is (meestal na 1 juli). 

Portal
De portal van de Belastingdienst is vanaf 1 februari geopend. Woningcorporaties kunnen dan een account aanvragen via www.inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl

Meer weten over het huurbeleid?
Lees dan het artikel: Huurbeleid in 2020