FAQ

Vijf vragen en antwoorden over verhuur via Airbnb

Airbnb is een website waarop mensen hun woning als vakantieverblijf aanbieden. Woningcorporaties krijgen - vooral in grote steden - steeds vaker te maken met huurders die hun woning op die manier verhuren. Vijf vragen over wat wel en niet mag en hoe woningcorporaties omgaan met dit fenomeen.

1. Wat zegt de wet?
Het verhuren van een huurwoning via Airbnb is aan te merken als onderverhuur. Op grond van artikel 7:244 van het Burgerlijk Wetboek is onderverhuur verboden, tenzij het gaat om kamerverhuur en de huurder zelf zijn hoofdverblijf in de woning houdt. Deze bepaling is van regelend recht. Dat betekent dat de verhuurder in de huurovereenkomst van deze bepaling mag afwijken.

2. Welke regels hanteren woningcorporaties in de meeste gevallen?
In de meeste huurcontracten, ook in de modelhuurovereenkomst van Aedes, staat dat onderverhuur alleen is toegestaan als de verhuurder daar vooraf schriftelijk toestemming voor geeft. De huurder moet zelf schriftelijk om deze toestemming vragen. De verhuurder kan dus (onder bepaalde voorwaarden) onderverhuur toestaan. De meeste woningcorporaties staan onderverhuur (zowel van een kamer als de hele woning) en meer specifiek, vakantieverhuur, niet toe. Dat geldt voor zowel sociale huur als vrije sector huur.

3. Wat gebeurt er als de huurder zijn of haar woning toch onderverhuurt?
Verhuurt de huurder zijn of haar woning zonder toestemming van de verhuurder onder, dan handelt de huurder in strijd met de huurovereenkomst. Dat is mogelijk een reden om de huurovereenkomst te ontbinden. Daarnaast kan de woningcorporatie de huurder een boete geven en/of de inkomsten uit de verhuur via Airbnb opeisen. Dit kan alleen als in de huurovereenkomst een boetebepaling is opgenomen. In de modelovereenkomst van Aedes is dat het geval (bepaling 6.6, pagina 11).

4. Hoe controleren woningcorporaties of hun woningen worden verhuurd via Airbnb?
Het verhuren van de woning via websites als Airbnb is niet eenvoudig op te sporen. Sommige woningcorporaties controleren actief, door bijvoorbeeld op de website van Airbnb te kijken of er corporatiewoningen op staan. Corporaties kunnen er ook achter komen doordat er klachten zijn over overlast. Daarnaast informeren corporaties huurders over hun beleid.

5. Woningcorporaties mogen dus verschillend oordelen. Werkt dat niet verwarrend voor huurders?
Het kan verwarrend werken als in één stad meerdere woningcorporaties een verschillend beleid hanteren. Corporaties kunnen ervoor kiezen om gezamenlijk afspraken te maken.