Publicatie

Platform31-publicatie: Werken met tijdelijke huurcontracten

Update

Bij het werken met tijdelijke huurcontracten is het belangrijk om vooraf een goede analyse te maken. Welk probleem moet de tijdelijke verhuur oplossen? Welke effecten willen we bereiken en is een tijdelijk contract inderdaad het juiste middel? En zo ja, welk contract? Om de kansen van tijdelijke contracten optimaal te benutten en om risico’s te mijden, maakte Platform31 een Beleidsmatig afwegingskader voor woningcorporaties.

Sinds 1 juli 2016 zijn nieuwe vormen van tijdelijke woningverhuur mogelijk. Hiermee hebben corporaties meer middelen in handen waarmee ze kunnen anticiperen op een flexibele woonvraag. Het afwegingskader van Platform31 biedt een overzicht van alle mogelijkheden voor tijdelijke woningverhuur en geeft aan wat relevante beleidsafwegingen zijn bij de verschillende type contracten. Ook staan achter elk contract de juridische kaders en randvoorwaarden.

Leerkring
De publicatie, waaraan ook Aedes heeft meegewerkt, is een van de resultaten van een zogeheten leerkring Werken met Tijdelijke Huurcontracten die Platform31 organiseerde. Hierin verkenden een aantal corporaties samen of en hoe tijdelijke contracten antwoorden geven op de woonbehoeften van verschillende doelgroepen. Leiden de tijdelijke huurcontracten daadwerkelijk tot betere doorstroming, ruimere beschikbaarheid van woningen en minder scheefwonen? Wanneer en hoe zijn de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur het beste inzetbaar?

Conferentie
De leerkring leverde nog meer inzichten op voor corporaties die met tijdelijke huurcontracten willen werken. In februari publiceerde Platform31 de notitie Werken met tijdelijke huurcontracten met alle relevante conclusies en aandachtspunten.