Publicaties

Inkomens- en huurprijsgrenzen 2019

Update

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de inkomens- en huurprijsgrenzen voor 2019 bekendgemaakt. Een overzicht van de belangrijkste punten hebben we op een rij gezet. Meer informatie vindt u in de circulaire

Huurtoeslag

  • De pensioengerechtigde leeftijd gaat sinds 2013 stapsgewijs omhoog. Dat heeft gevolgen voor de leeftijd waarop huurtoeslagontvangers te maken krijgen met de regeling voor gepensioneerden. In 2019 is die leeftijd 66 jaar en 4 maanden.
  • Het maximale inkomen waarop een huishouden nog in aanmerking kan komen voor huurtoeslag is verhoogd. Dat inkomen is afhankelijk van de grootte van het huishouden en de leeftijd. De bedragen voor 2019 zijn:
Eenpersoons: 22.700 euro
Meerpersoons:  30.825 euro
Eenpersoons-ouderen: 22.675 euro
Meerpersoons-ouderen: 30.800 euro

Toewijzingsgrens

  • Woningcorporaties moeten ten minste 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot 42.436 euro. 
  • Per 1 januari 2018 moet ten minste 80 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen gaan naar huishoudens met een inkomen tot 38.035 euro. 

Liberalisatiegrens en aftoppingsgrenzen

  • De liberalisatiegrens (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt) wordt vanaf 2019 weer geïndexeerd. De grens ligt in 2019 op 720,42 euro. Dit was 710,68 euro. 
  • Dit bedrag is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. 
  • Voor jongeren onder 23 jaar mag de maandhuur in 2019 maximaal 424,44 euro zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen. In 2018 was dat 417,34 euro.
  • Is de huur hoger dan 424,44 euro? Dan hangt het af van de leeftijd en huishoudenssamenstelling van een huurtoeslagontvanger wat hij boven dat bedrag nog vergoed krijgt. Daarbij hanteert de overheid de zogenaamde aftoppingsgrenzen. De lage aftoppingsgrens voor een- en tweepersoonshuishoudens bedraagt 607,46 euro per 2019 (was 597,30 euro in 2018). De hoge aftoppingsgrens voor drie- of meerpersoonshuishoudens wordt 651,03 euro (was 640,14 euro in 2018).

Meer informatie
Meer over de huurtoeslag en toewijzing van sociale huurwoningen per 1 januari 2019 staat in de jaaarlijkse circulaire (5 november 2018).