Praktijk

Bouwrecht Academie voor corporatie-professionals van start

Het bouwrecht regelt en waarborgt de bouwprocessen. Belangrijk daarbij zijn de afspraken tussen opdrachtgever, architect en aannemer. Goede kennis van bouwrecht is daarbij een voorwaarde. Daarom initieerde Aedes samen met advocatenkantoor VBTM en opleider Kjenning de Bouwrecht Academie.

De Bouwrecht Academie biedt zes modules die nauw aansluiten bij de praktijk van corporaties. Ze sluiten bovendien aan bij de modelcontracten van Aedes en de Aedes-visie opdrachtgeverschap, waarbij corporaties meer het ‘wat’ en minder het ‘hoe’ voorschrijven.

Traditionele bouw contract volgens voorwaarden: UAV/DNR
Aanbesteden bij corporaties
Contracten bij resultaatgericht vastgoedonderhoud
Aan de slag met geïntegreerde contracten
Fiscale aspecten Nieuwbouw, Transformatie & Renovatie
Bouwcontracten: governance & risico’s voor bestuur & toezicht

De modules duren allemaal één dagdeel. Download voor meer informatie de folder of kijk op de website van Kjenning.