Kees van Nieuwamerongen leest voor u: De kracht van een goede opdracht

‘Professioneel opdrachtgeverschap is essentieel voor de integriteit van een woningcorporatie’, zegt Kees van Nieuwamerongen, directeur Autoriteit woningcorporaties (Aw). ’Daarom moet dit thema onderwerp van gesprek zijn in het overleg tussen corporatiebestuurder en raad van commissarissen.’ Het boek De kracht van een goede opdracht kan daarbij helpen. Van Nieuwamerongen las het met plezier.
 

‘Het leuke van dit boek is dat het vol staat met voorbeelden en ervaringen uit de praktijk. Het is geen theoretisch standaardwerk waar je in het dagelijks werk eigenlijk niet zoveel aan hebt.’ De kracht van een goede opdracht is van de hand van Marjet Rutten, auteur van meerdere boeken in de bouw-, installatie- en vastgoedsector. Dit boek laat zien wat modern opdrachtgeverschap van corporaties vraagt en betekent voor de samenwerking met de markt. ‘Met dit boek kunnen corporaties reflecteren op hun eigen praktijk en ideeën ter verbetering opdoen.’

Enorme opgave
‘De komende jaren gaan corporaties veel opdrachten geven aan de bouwsector’, vervolgt Van Nieuwamerongen. ‘Er liggen enorme bouwplannen en de verduurzamingsopgave is groot. Opdrachtgeverschap is een belangrijk, actueel thema. Je zou dus verwachten dat het volop ter sprake komt in de gesprekken tussen corporatiebestuurders en hun raden van commissarissen. Gek genoeg is dat niet het geval.’

‘Nadenken over professioneel opdrachtgeverschap is bij veel corporaties vooral gekoppeld aan afzonderlijke projecten en geen strategisch onderwerp. Begin dit jaar heeft de Aw onderzoek gedaan naar de maatregelen die corporaties nemen om ervoor te zorgen dat de opdrachtverstrekking rond nieuwbouw, renovatie en onderhoud integer gebeurt. De conclusie was geruststellend: de corporatiesector maakt daar werk van en de basis is op orde. We constateerden echter ook verbeterpunten. Bij ongeveer de helft van de corporaties praten bestuurders en commissarissen bijvoorbeeld nooit over opdrachtgeverschap.’

Ga in gesprek
‘Dat vindt de Aw vreemd’, vervolgt Van Nieuwamerongen. ‘Goed opdrachtgeverschap is essentieel voor de integriteit die een corporatie wil uitstralen en handhaven. En integriteit vind ik een van de belangrijkste thema’s waar wij als externe toezichthouder op moeten letten. Dat geldt ook voor corporatiebestuurders en hun interne toezichthouder. We zullen dus zeker blijven kijken of het opdrachtgeverschap geagendeerd staat op het overleg tussen bestuurder en raad van commissarissen. Ik raad hen dan ook aan: ga er samen over in gesprek. Dit boek kan daarbij helpen.’
 
Maarten Georgius, adviseur Opdrachtgeverschap bij Aedes, zat in de redactieraad van het boek. FLOW (stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties) is subsidiegever van het boek.

Bestel De kracht van een goede opdracht