Bijeenkomst: hoe zetten corporaties innovatievragen uit in de markt

Hoe kunnen woningcorporaties aan de slag gaan met vernieuwingen in vastgoedontwikkeling en verduurzaming? Hoe zetten we innovatievragen uit in de markt? Helpt het opzetten van een challenge daarbij? Het kwam allemaal aan bod woensdagochtend 7 februari 2018 op de High Tech Campus in Eindhoven tijdens een bijeenkomst georganiseerd door woningcorporatie Mitros, de Open Innovation Academy en Aedes.

 

‘De bewoners van straks zijn geboren met een smartphone in hun hand. Zijn jullie huizen klaar voor die millenniumgeneratie?’ Dat vroeg Rick Dumont, ontwikkelaar bij het Holst Centre, een technologie-instituut dat wetenschap en hightechindustrie samenbrengt en partner van de Open Innovation Academy. Het is een van de ruim 160 organisaties op de High Tech Campus in Eindhoven die werken aan toekomstige technologieën en producten. Een inspirerende locatie voor corporatiemedewerkers die samen nadenken over de mogelijkheden om innovatievragen in de markt uit te zetten.

Warm water
Verschillende corporaties hebben al ervaring met challenges waarbij zij bedrijven uitdagen om met innovatieve technologieën en concepten te komen voor vraagstukken uit de praktijk. Elkien organiseerde bijvoorbeeld de Warm Water Challenge. ‘Warm water is een zwakke schakel in de verduurzaming’, legt manager Reind Fokkens uit. ‘Het kost te veel energie en de innovatieve installaties zijn nu nog te groot.’ De challenge maakte Elkien duidelijk hoe belangrijk een open vraagstelling is. ‘Wij vragen niet om geavanceerde warmtepompen of een ander specifiek product. Wij willen simpelweg warm water. Daar mag de markt een oplossing voor vinden.’ 

Woongeluk voor helft van de prijs
Eigen Haard heeft net de Challenge ‘reinvent the habitat’ afgesloten. In maart 2018 selecteert de corporatie de drie winnende partijen. Danny Wijnbelt, directeur Ontwikkeling en Zakelijk beheer van Eigen Haard, vertelt dat de corporatie zoekt naar radicale ideeën om ‘100 procent woongeluk voor 50 procent van de prijs’ te realiseren. De winnende partijen kunnen hun ontwerpen straks echt bouwen. Met de feedback van de bewoners kunnen ze vervolgens hun concepten verbeteren. En opschalen naar massaproductie. ‘Herhaalbaarheid is een van de voorwaarden van deze challenge.’

Badkamer in één dag
Mitros organiseerde een wedstrijd om in één dag een badkamer te plaatsen. De corporatie zette haar lessen uit deze challenge al eerder op een rijtje. Projectcoördinator en adviseur Bedrijfsvoering Vastgoedontwikkeling Gerdi Berkers benadrukte deze ochtend het belang van een zorgvuldige vraagstelling: ‘Als je het probleem vooraf niet helemaal helder hebt, krijg je een challenge niet van de grond. Tegelijkertijd moet je de markt de kans geven echt vrij te denken. Vraag niet om concrete oplossingen of producten, maar om resultaten’.

Mitros organiseert nu een challenge naar slimme oplossingen voor een gezond binnenklimaat na renovatie: de 100%GZNDwonen challenge. ‘Deze challenge heeft al tot veel reuring en bewustzijn bij installateurs geleid’, zegt Berkers. ‘Voor sommigen is het echt een eyeopener dat wij niet zozeer zijn geïnteresseerd in een specifiek product, maar in specifiek resultaat.’

Corporaties zullen in de snel veranderende wereld gebruik moeten maken van nieuwe technieken. De ervaringen van de drie corporaties spreken tot de verbeelding. Andere corporaties worstelen immers met dezelfde vraagstukken. Een gezamenlijke challenge kan zorgen voor schaalgrootte. Dat maakt het voor de markt aantrekkelijker om vernieuwende ideeën te ontwikkelen. Hier ligt volgens de aanwezigen een taak voor Aedes. Faciliteer regionale vormen van samenwerking om de markt te benaderen, luidt de oproep. De onderwerpen die de aanwezigen partijen daarvoor het meest belangrijk vinden, zijn ‘Duurzaamheid 2.0/Gezond wonen’ en ‘Kwaliteit bezit in beeld krijgen’. De vraag of en wanneer de markt daarbij via een challenge uitgedaagd moet worden, blijft onderwerp van discussie. Een challenge moet passen bij het doel dat je wilt bereiken. Door het samen te organiseren kunnen kosten zoals prijzengeld en publiciteit gedeeld worden. Zo kunnen corporaties risico én resultaat delen.