Instrument

Aedes model-bouwteamovereenkomst beschikbaar

Aedes heeft op 28 juni 2016 een model-bouwteamovereenkomst gepubliceerd (te downloaden onder dit artikel). Wim Broeders, jurist bij woningcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven, is betrokken geweest bij het maken van de overeenkomst en de leeswijzer. Hij geeft antwoord op enkele praktische vragen.

Wanneer is een Aedes model-bouwteamovereenkomst te gebruiken?
‘Deze overeenkomst is vooral geschikt voor (ver)bouwprojecten die al in een vroeg stadium samenwerking vereisen van alle bij het (ver)bouwproces betrokken partijen: de corporatie als opdrachtgever, de ontwerpers (architect, constructeur en overige adviseurs) en de aannemers. Meestal projecten waar specifieke (technische) kennis en deskundigheid voor nodig is. Door vanaf het begin samen te werken komt het ontwerp efficiënter tot stand en wordt daarin al uitvoeringstechnische kennis ingebracht.’

Wat zijn de voordelen van de overeenkomst voor de corporatie?
‘Door al in de ontwerp- en planfase gebruik te maken van de specifieke kennis van alle partijen kun je faalkosten beperken. De aannemer kan vanaf het begin meedenken over oplossingen en (kostenbesparende) alternatieven. Dit voorkomt dat de architect ontwerpkeuzes maakt die achteraf minder geslaagd zijn en bevordert een kostenbewust bouwproces. Omdat de uiteindelijke bouwer ook in de ontwerpfase al aan tafel zit, ontstaat er meer draagvlak bij alle partijen. Dat zorgt waarschijnlijk voor een snellere ontwerp- en uitvoeringsfase. Mogelijke problemen signaleert het bouwteam al in een vroeg stadium en lost ze op.’

Hoe is de Aedes model-bouwteamovereenkomst tot stand gekomen?
‘Deze overeenkomst is een aangepaste versie van het oorspronkelijke ‘model VG-Bouw’ uit 1992 (Inmiddels is VG-Bouw opgegaan in Bouwend Nederland). Aedes heeft deze nieuwe versie samen met juristen van woningcorporaties aangepast aan de actualiteit en aan de positie van de corporatie als opdrachtgever.’

Hoe sluit dit model aan bij de andere Aedes-modellen?
‘De Aedes model-bouwteamovereenkomst is een onderdeel in de reeks modelovereenkomsten die Aedes de laatste jaren heeft ontwikkeld. Zo sluit de bouwteamovereenkomst naadloos aan bij de Aedes model-aannemingsovereenkomst. ‘Als het (ver)bouwplan klaar is, kan de corporatie deze aannemingsovereenkomst sluiten voor de realisatie van de (ver)bouw.’

Zijn reacties op de model-bouwteamovereenkomst mogelijk?
‘Opmerkingen en aanvullingen zijn altijd welkom. Zo kunnen we samen blijven werken aan een ‘best-practice’-model. Hoe beter het model wordt, hoe meer het gebruikt wordt. Daarbij is wel van belang om te bedenken dat modellen doorgaans ongeveer 80 procent van de praktijksituaties bestrijken. Woningcorporaties en andere betrokken partijen kunnen hun reactie mailen naar Maarten Georgius, adviseur opdrachtgeverschap bij Aedes, m.georgius@aedes.nl.

Download de model-bouwteamovereenkomst en andere relevante documenten hieronder.