Beheer vastgoedgegevens met BIM: tips van Havensteder

Om vastgoedgegevens te beheren en te ontsluiten maakt de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder sinds kort gebruik van 3D-gebouwmodellen in het systeem van Bouw Informatie Management (BIM). Dat maakt regie mogelijk op alle informatie over bestaand vastgoed en bouwprojecten. Adviseur Programma en Innovatie Wietse Theeuwen legt uit hoe dat gaat en heeft tips voor andere corporaties die ook aan het begin staan van dit traject.

Hoe gaan jullie te werk?
‘Vooral voorzichtig. Het is niet verstandig en onhaalbaar om in één keer van alle woningen 3D-modellen te maken. Voor Havensteder zouden we dit voor zo’n 45.000 woningen moeten doen. Wij zijn gestart met 300 woningen in de bestaande bouw. Daarbij beginnen we met gebouwen waarvan de plattegronden niet meer kloppen of er niet meer zijn.’

‘Een extern bedrijf maakt de 3D-modellen. Dat is nu nog vrij kostbaar. Maar de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Over een paar jaar is het misschien mogelijk om dat zelf met een mobiele telefoon te doen. Een van mijn tips aan andere corporaties is dus: laat nog niet meteen je hele woningbezit in 3D-modellen uitwerken, maar begin wel. Ik schat dat het nog zo’n tien jaar duurt voordat Havensteder van alle woningen een 3D-model heeft.’

Waarom gebruiken jullie BIM?
‘Niet alleen vanwege de 3D-modellen, hoewel die natuurlijk erg handig zijn en tot de verbeelding spreken. Een corporatie heeft altijd behoefte aan vastgoedgegevens. Het 3D-model leent zich daar uitstekend voor. In 3D tekenen is veel sneller dan 2D tekenen. Als je in een 2D-tekenpakket een wandje wil neerzetten, moet je eerst twee lijntjes tekenen en vervolgens arceren. In 3D zet je die wand met twee muisklikjes neer. Het programma gebruikt namelijk standaard-gemodelleerde elementen.’

‘Maar BIM biedt veel meer dan alleen een 3D-model. Wij gebruiken het vooral omdat BIM een systeem biedt voor het digitaal verzamelen, structureren en beheren van vastgoedgegevens. Op korte termijn kun je er veel verschillende gegevens mee ordenen en op één plek digitaal verzamelen. Een corporatie heeft vaak enorme stapels papier en gigantische verzamelingen digitale documenten met zaken als woningplattegronden, gegevens van renovaties en contracten. Ook komt het steeds vaker voor dat onze samenwerkingspartners in de bouw en onderhoud informatie over ons vastgoed verzamelen en beheren. Die informatie komt niet altijd goed bij ons terecht. Met BIM kun je die gegevens inzichtelijk en overzichtelijk digitaal opslaan, bewerken en delen met anderen.’

Geef eens een voorbeeld
’We geven opdracht aan een schilder om in een complex alle kozijnen te verven. Nu rekent die schilder zelf uit voor hoeveel strekkende meters er verf nodig is. Met een BIM-systeem dat ook gebruikt wordt door externe partijen, is die informatie snel en eenduidig uit de computer te halen. Dat scheelt een corporatie dus veel tijd en geld. Daarnaast zijn we intern minder tijd kwijt met het zoeken naar informatie. Met BIM kunnen wij ons opdrachtgeverschap professionaliseren.’ 

Wat merken huurders van BIM?
‘Op dit moment nog niet zoveel. Maar over een paar jaar zijn er tal van mogelijkheden. Een huurder kan dan bijvoorbeeld zijn/haar woning thuis in 3D op de computer digitaal inrichten met meubels uit een digitale catalogus van een meubelbedrijf. Nieuwe huurders kunnen woningen bekijken zonder dat ze er meteen naar toe moeten.’

Om Aedes-leden te ondersteunen bij het gebruik van BIM heeft Aedes samen met vertegenwoordigers van corporaties de volgende instrumenten ontwikkeld:
BIM-leidraad voor woningcorporaties (Aedes, april 2016)
BIM-protocol voor woningcorporaties (Aedes, april 2016)
Visie Aedes: Regie over informatie, BIM voor woningcorporaties (Aedes, januari 2015)
Verder werkt Aedes aan een branchestandaard voor BIM.