Proces

Fonds helpt corporaties met funderingsherstel in gemengde blokken

Bodemdaling, veranderende grondwaterstanden, extreme droogte: bij honderdduizenden woningen in Nederland bestaat het risico op funderingsproblemen. Veel woningcorporaties krijgen of hebben hiermee te maken. In bouwblokken met deels particulier bezit is funderingsherstel lastiger omdat er meer eigenaren zijn. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel helpt door het verstrekken van leningen aan particuliere eigenaren.

Het funderingsherstelfonds is opgericht na een motie in de Tweede Kamer (motie De Vries c.s.). Het verstrekt in deelnemende gemeenten leningen aan eigenaar-bewoners voor urgent funderingsherstel. 

Stagnatie voorkomen

’We financieren bijvoorbeeld ook het herstel voor particulieren die bij de bank geen lening kunnen krijgen’, zegt fondsmanager Robert Boom. ’Dat voorkomt onnodige stagnatie van de gezamenlijke aanpak van een bouwblok.’ Dat maakt een wijkbrede aanpak gemakkelijker en voorkomt een tweedeling. Corporaties kunnen particuliere eigenaren hierop wijzen als zij samen de fundering willen aanpakken.

Boom: ’Particuliere woningeigenaren kunnen de funderingslening ook aanvragen wanneer ze zelf geen financiële middelen hebben voor het herstel. Een lening aanvragen kan alleen in gemeenten die zijn aangesloten bij het fonds. Op dit moment is dat mogelijk in Rotterdam, Gouda en Zaanstad, en we praten met meerdere gemeenten over deelname.’

Kennis delen

Een aantal woningcorporaties was eind 2018 bij de kennisdelingsbijeenkomst van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) over funderingsherstel bij woningcorporaties. Boom: ‘Een aantal corporaties heeft al veel ervaring met het fonds. We hopen dat woningcorporaties hun kennis en ervaring blijven delen en aan de bel trekken bij de gemeente als het in bouwblokken met gemengd bezit niet soepel verloopt. Want een gezamenlijk herstel van funderingen vraagt om een goede samenwerking van alle betrokken partijen.’

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is een samenwerking tussen Rijk, gemeenten, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en banken/verzekeraars.