Vernieuwingsagenda

Fabriekstour innovatieve woningproducenten

Update

De vraag naar betaalbare nieuwbouwwoningen overstijgt het aanbod. Innovaties in de bouwsector kunnen behulpzaam zijn om de productie te versnellen. Het toepassen van vernieuwende productiewijzen en producten begint bij de bekendheid ervan. Daarom organiseert Aedes samen met enkele partners van de Vernieuwingsagenda (waaronder Bouwend Nederland, De Stroomversnelling, Uneto/VNI, NVB-bouw en Platform31) een fabrieks- en inspiratietour.

 

 Update
Tijdens de eerste etappe op 22 november presenteerden de technische dienstverlener Unica en bouwgroep Hendriks Coppelmans hun voorbeelden van en visie op innovaties in nieuwbouw en renovatie. Lees het verslag van de eerste Fabriekstour. De tweede etappe van deze tour werd georganiseerd in samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma. Zij lieten op 13 december hun Droogstapelwoning en de productielocatie zien (verslag).

Voor woningcorporaties ligt er een gezamenlijke opgave om snel meer woningen te bouwen. De uitdaging is om dit zo betaalbaar mogelijk te doen en de kwaliteit aan te laten sluiten bij verschillende doelgroepen. Tegelijkertijd is in de bouwsector in korte tijd een tekort aan productiecapaciteit ontstaan. Dit leidt tot meer prijsdruk en belemmert snelle opschaling van de bouwproductie.

Innovaties in de bouwsector kunnen behulpzaam zijn om de productie te versnellen. Bij voldoende schaalomvang kunnen deze vernieuwingen bijdragen aan de beheersing van bouwkosten. Corporaties kunnen hierin via hun opdrachtgeverschap een sturende rol vervullen.

Vijf innovatieve bouwbedrijven
Tijdens deze tour geven vijf innovatieve bouwbedrijven inzicht in de wijze waarop zij door hun vernieuwende wijze van produceren, een bijdrage kunnen leveren aan betaalbaarheid en verhoging van de kwaliteit van het bouwproces en de geleverde woningen. Een goed moment om u te laten inspireren en kennis te maken met deze voorlopers en hun werkwijzen.

Waarom deelnemen aan deze tour?
Als u deelneemt aan deze tour (of een van de etappes):

  • maakt u kennis met vernieuwende productiewijzen en goedkopere bouwvormen
  • krijgt u zicht op hoe u als opdrachtgevers gezamenlijk meer volume kunt creëren
  • neemt u kennis van de wijze waarop deze producenten faalkosten reduceren
  • bespreekt u met de producent en collega-deelnemers hoe het proces van bouwinnovatie kan worden gestimuleerd.

Opzet van de fabriekstour
Verspreid over vijf regio’s in het land organiseren we bezoeken aan verschillende vooroplopende en innovatieve productiebedrijven. Tijdens deze tour maakt u kennis met de wijze van produceren en de wijze waarop deze bedrijven de kwaliteit van de geleverde woningen realiseren en welke kosten hiermee worden bespaard. De bezoeken vinden plaats op donderdagmiddagen van 13:00 – 17:00 uur. Vanaf 12:30 uur wordt u een eenvoudige lunch aangeboden.

Voor wie? 
Voor de fabriekstour worden directeur-bestuurders, leden van raden van toezicht/commissarissen, directeuren vastgoedontwikkeling, projectleiders en portefeuillemanagers vastgoed van woningcorporaties uitgenodigd deel te nemen. Deelname aan de fabriekstour is kosteloos, maar niet vrijblijvend. 

Aanmelden 
U kunt zich inschrijven voor één bezoek, maar u kunt ook aan meerdere bezoeken deelnemen. Gebruik daarvoor het formulier op de website van Platform31.

Programma 
De volgende productiebedrijven presenteren zich nog tijdens de bezoeken: