Fabriekstour innovatieve woningproducenten afgerond

De vraag naar betaalbare nieuwbouwwoningen overstijgt het aanbod. Innovaties in de bouwsector kunnen behulpzaam zijn om de productie te versnellen. Het toepassen van vernieuwende productiewijzen en producten begint bij de bekendheid ervan. Daarom organiseerde Aedes samen met enkele partners (waaronder Bouwend Nederland, De Stroomversnelling, Uneto/VNI, NVB-bouw en Platform31) een fabrieks- en inspiratietour. 

Vijf etappes
Tijdens de eerste etappe op 22 november presenteerden de technische dienstverlener Unica en bouwgroep Hendriks Coppelmans hun voorbeelden van en visie op innovaties in nieuwbouw en renovatie. Lees het verslag van de eerste Fabriekstour. De tweede etappe van deze tour werd georganiseerd in samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma. Zij lieten op 13 december hun Droogstapelwoning en de productielocatie zien (verslag). Op 10 januari presenteerden BAM Modulair Ontwikkelen en Bouwen hun visie op innovaties in nieuwbouw en renovatie (terugblik). Donderdag 31 januari 2019 ontving Hegeman Bouwgroep de Fabriekstour in Arnhem, Gelderland (impressie). Zij deelden hun op innovaties in nieuwbouw en renovatie, waarbij hun Modulaire Woning centraal stond. Op 14 februari was de laatste etappe van de tour bij Ursem Modulaire Bouwsystemen en Schouten Installatie Techniek (verslag).

Voor woningcorporaties ligt er een gezamenlijke opgave om snel meer woningen te bouwen. De uitdaging is om dit zo betaalbaar mogelijk te doen en de kwaliteit aan te laten sluiten bij verschillende doelgroepen. Tegelijkertijd is in de bouwsector in korte tijd een tekort aan productiecapaciteit ontstaan. Dit leidt tot meer prijsdruk en belemmert snelle opschaling van de bouwproductie. 

Innovaties in de bouwsector kunnen behulpzaam zijn om de productie te versnellen. Bij voldoende schaalomvang kunnen deze vernieuwingen bijdragen aan de beheersing van bouwkosten. Corporaties kunnen hierin via hun opdrachtgeverschap een sturende rol vervullen.

Vijf innovatieve bouwbedrijven
Tijdens deze tour gaven vijf innovatieve bouwbedrijven inzicht in de wijze waarop zij door hun vernieuwende wijze van produceren, een bijdrage kunnen leveren aan betaalbaarheid en verhoging van de kwaliteit van het bouwproces en de geleverde woningen. Bezoekers lieten zich inspireren en maakten kennis met deze voorlopers en hun werkwijzen.

Wat leverde de tour op?
Als u deelnam aan deze tour (of een van de etappes):

  • maakte u kennis met vernieuwende productiewijzen en goedkopere bouwvormen
  • kreeg u zicht op hoe u als opdrachtgevers gezamenlijk meer volume kunt creëren
  • nam u kennis van de wijze waarop deze producenten faalkosten reduceren
  • besprak u met de producent en collega-deelnemers hoe het proces van bouwinnovatie kan worden gestimuleerd.

Voor wie? 
Voor de fabriekstour worden directeur-bestuurders, leden van raden van toezicht/commissarissen, directeuren vastgoedontwikkeling, projectleiders en portefeuillemanagers vastgoed van woningcorporaties uitgenodigd deel te nemen.