Proces

Woningcorporaties protesteren tegen bouwleges

Update

Woningcorporaties in Amsterdam en Rotterdam maken bij de lokale politiek bezwaar tegen de hoogte van gemeentelijke bouwleges. De kostenstijgingen ten opzichte van een jaar eerder lopen in Rotterdam op tot ruim 400 procent. Omdat woningcorporaties deze kosten moeilijk kunnen terugverdienen, komt de haalbaarheid van projecten in gevaar.

Onduidelijke onderbouwing
De woningcorporaties tekenen protest aan tegen de onduidelijke onderbouwing van de legestarieven en de kruissubsidiƫring binnen de omgevingsvergunning. Vaak wordt een veel hoger bedrag dan de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht. Voor een Amsterdams appartementencomplex worden bijvoorbeeld 15 tot 40 maal de werkelijke kosten in rekening gebracht.

Landelijke aandacht
Inmiddels zijn de Amsterdamse woningcorporaties in gesprek met het gemeentebestuur. In Rotterdam hebben de raadsfracties van Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA schriftelijke vragen gesteld. Aedes en NEPROM hebben minister Plasterk al in maart een brief gestuurd over de te hoge bouwleges. Hierin riepen zij hun achterban op om onderbouwingen voor de bouwleges bij gemeenten op vragen. Op landelijk niveau praten Aedes en NEPROM over de problematiek met de G4, de VNG, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Bouw en Woningtoezicht.