Wet- en regelgeving

Onderzoeksplicht voor galerijflats

Per 1 januari 2016 stelt minister Blok een onderzoeksplicht voor galerijflats in. Op basis hiervan moeten eigenaren van galerijflats een onderzoek laten uitvoeren naar de constructieve veiligheid van de galerij- en balkonvloeren. Woningcorporaties kunnen daarbij gebruik maken van het Protocol Galerijvloeren in flatgebouwen.

In 2011 is bij een flat van woningcorporatie WoonFriesland in Leeuwarden een galerijvloer ingestort. Sindsdien hebben corporaties bij veel soortgelijke galerijflats zelf al onderzoek uitgevoerd naar de galerijvloeren en balkons. Minister Blok stelt per 1 januari 2016 een onderzoeksplicht in voor galerijflats. Dit staat in een wijziging van het Bouwbesluit 2012 die op 22 december 215 in de Staatscourant gepubliceerd is.

Constructieveiligheid
Op basis van deze onderzoeksplicht moeten eigenaren van galerijflats een onderzoek laten uitvoeren naar de constructieve veiligheid van de galerij- en balkonvloeren. Dit onderzoek moet voor 1 juli 2017 zijn uitgevoerd. Als uit het onderzoek blijkt dat de constructie onvoldoende is, zal de eigenaar van de flat maatregelen moeten nemen om alsnog te voldoen aan de constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012. Gemeenten kunnen het onderzoeksrapport opvragen en handhavend optreden als eigenaren niet voldoen aan deze onderzoeksplicht.

Protocol met stappenplan
Corporaties en andere opdrachtgevers kunnen bij dit onderzoek gebruik maken van het protocol Galerijvloeren in flatgebouwen van het projectbureau CUR Bouw & Infra en het Platform Constructieve Veiligheid. Ze kunnen hiermee gericht en eenduidig laten onderzoeken hoe het staat met de constructieve veiligheid van betonnen vloeren bij galerijflats uit de periode 1950-1970. Het protocol bevat onder meer een stappenplan.
Eind 2014 verscheen een herziene uitgave van het protocol. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Aedes hebben het opstellen van het protocol gefinancierd.