Proces

Onderzoek naar bouwleges

Minister Blok gaat de betaalbaarheid en houdbaarheid van het gemeentelijke legessysteem onderzoeken. Dat schrijft hij in antwoord op vragen van PvdA-Kamerlid Albert de Vries.

Blok wil dat op termijn private partijen in plaats van de gemeente, bouwplannen gaan toetsen op het Bouwbesluit. Het wegvallen van deze toetsing zal gevolgen hebben voor de legesinkomsten van gemeenten, schrijft hij. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) liet eerder weten geen rol voor het Rijk te zien als het gaat om bouwleges.

Hoge tarieven
De hoogte van de bouwleges zitten Aedes, NEPROM en andere bouwpartijen al langer dwars. De tarieven die gemeenten in rekening brengen voor de leges voor vergunningen bij grote bouwprojecten zijn vaak niet gekoppeld aan de daadwerkelijke kosten die gemeenten maken.

Werkelijke kosten
In een gezamenlijke brief verzochten Aedes en NEPROM daarom minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) in maart 2013 om aanvullende wettelijke regels vast te leggen met betrekking tot de bouwleges. Die moeten ertoe leiden dat gemeenten tarieven hanteren die gerelateerd zijn aan de werkelijk gemaakte kosten bij de vergunningverlening. Plasterk antwoordde in september dat hij daar niets voor voelt. ‘Het vaststellen van de lokale legestarieven is een lokale taak van de gemeenten’.