Wet- en Regelgeving

Senaat twijfelt over nieuw stelsel bouwtoezicht

Update

Minister Plasterk gaat het wetsvoorstel voor kwaliteitsbewaking in de bouw mogelijk nog aanpassen. Tijdens het debat in de Eerste Kamer op 4 juli 2017 bleek dat er onvoldoende steun is voor het wetsvoorstel, dat in februari door de Tweede Kamer werd aangenomen. Aedes wil dat het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging er komt. Het leidt tot beter toezicht en vooral meer duidelijkheid over de aansprakelijkheid in de bouw.

UPDATE: stemming uitgesteld
De Eerste Kamer heeft, op verzoek van minister Plasterk, stemming over het wetsvoorstel uitgesteld. De stemming stond gepland voor 11 juli 2017. De minister vroeg hierom in een brief aan de Senaat. Het is nog niet duidelijk of de minister met een zogeheten novelle komt. De minister beloofde de wet in ieder geval pas in te voeren op 1 januari 2019 in plaats van 2018. Als de minister met een novelle komt, dan moet het wetsvoorstel eerst opnieuw door de (nieuwe) Tweede Kamer.

Rol gemeenten
Tijdens de behandeling op 4 juli bleek dat er voor de aansprakelijkheidsverbetering brede steun is in de senaat. De bezwaren van de Eerste Kamer gaan vooral over de veranderende rol van de gemeente bij het bouwtoezicht. Gemeenten controleren straks niet langer vooraf bouwplannen. In plaats daarvan controleert een private kwaliteitsborger de bouwkwaliteit. Wel moet de gemeente zonodig handhaven. Onder meer het CDA vindt dat als gemeenten verantwoordelijk zijn voor de handhaving, ze de middelen en bevoegdheid moeten hebben om een inhoudelijke afweging te kunnen maken.

Aedes voorstander van de wet
In februari van dit jaar werd de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen met brede steun aangenomen door de Tweede Kamer. Aedes is voorstander van de wet. De nieuwe regelgeving leidt tot beter toezicht, minder juridische conflicten bij gebreken, meer duidelijkheid over de positie van opdrachtgevers en aannemers, minder faalkosten en betere bouwkwaliteit. 

‘Als bouwers straks verantwoordelijk zijn voor bouwfouten, zullen ze beter letten op de kwaliteit van een gebouw’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder. ‘Dat is voor iedereen goed.’ Bij het bouwtoezicht behouden gemeenten en de Rijksoverheid een belangrijke rol, van privatisering is geen sprake.