Nieuws

‘Corporatie moet aannemer aansprakelijk kunnen stellen’

Update

Aedes is blij dat de aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering van een bouwwerk in het nieuwe wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen voortaan goed geregeld is. Daarom vindt Aedes het onbegrijpelijk dat het CDA een stap terug wil doen. De partij vraagt de Tweede Kamer in een amendement om de verruiming van aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken na oplevering alleen te laten gelden voor particuliere opdrachtgevers en dus niet voor corporaties. Op woensdag 18 januari debatteerde de Kamer over de nieuwe wet.

Momenteel is een aannemer na oplevering niet verantwoordelijk voor gebreken, tenzij sprake is van een ‘verborgen gebrek’. Corporaties leiden hierdoor veel schade, betoogt Aedes in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Faalkosten’ beslaan naar schatting 11 procent van de totale omzet in de bouw. In het nieuwe wetsvoorstel is de aansprakelijkheid beter geregeld en het begrip ‘verborgen gebreken’ verduidelijkt. In een amendement verzoekt het CDA de Tweede Kamer nu om de verruiming van de aansprakelijkheid van de aannemer alleen te laten gelden als een consument opdrachtgever is. De verruiming zou dan niet gelden voor woningcorporaties.

Juridisch gesteggel
‘Als dit doorgaat kan die nieuwe wet in de prullenbak’, vindt Paul Terwisscha van Scheltinga, directeur vastgoed van woningcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven. ‘Dan schieten bewoners, corporaties en uiteindelijk de bouwsector er niets mee op.’ De huidige onduidelijke aansprakelijkheidsregels bij gebreken, kosten veel tijd en geld. ‘En dat is ook voor huurders niet goed. In plaats van dat het probleem snel wordt aangepakt, zijn corporatie en aannemer vaak veel tijd kwijt met juridisch gesteggel en wordt het gebrek niet aangepakt. Uiteindelijk lost de corporatie meestal het probleem op voor de huurder. Maar daarmee is ook de juridische bewijslast weg.’

Breed protest
Op 30 januari 2017 stuurden de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) de Kamer een brief over het amendement van het CDA. Die werd ook ondertekend door Aedes, Federatie Opvang, RIBW Alliantie, PO-raad en VO-raad. Net als Terwisscha van Scheltinga stellen de organisaties dat de nieuwe wet niets waard is als deze alleen de aansprakelijkheid van aannemers bij gebreken voor consumenten regelt. Ze vinden dat ook professionele opdrachtgevers beschermd moeten worden.

Heldere afspraken
Nederland is het enige land in Europa waar de aansprakelijkheid voor gebreken in de bouw op deze manier is geregeld. Terwisscha van Scheltinga: ‘In alle landen om ons heen is volstrekt helder geregeld dat degene die een prestatie levert verantwoordelijk is en blijft voor de kwaliteit ervan. Op basis van de huidige regels wordt nu bij ons een aannemer feitelijk beloond wanneer de opdrachtgever een gebrek bij de oplevering niet opmerkt. De aannemer is in dat geval niet aansprakelijk, terwijl hij niet heeft geleverd wat hij zou moeten leveren. Dat heeft niets te maken met het gegeven of de opdrachtgever nu wel of geen consument is.’

‘Als je iets koopt mag je verwachten dat dat product in orde is. Dit geldt voor alles. Het is raar dat juridisch gezien alleen de bouw hierop een uitzondering heeft’, zegt Terwisscha van Scheltinga. ‘Als er fouten worden geconstateerd dan is het logisch dat je een goed gesprek hebt met de opdrachtnemer. Aan het huidige juristen-getouwtrek moet een eind komen.’