Praktijk

Inkoopsamenwerking Eindhoven legt basis voor innovatie

De Eindhovense woningcorporaties ‘thuis en Woonbedrijf sloten een contract voor installatieonderhoud met vier installatiebedrijven. Deze inkoopsamenwerking legt een basis voor verdere vernieuwingen. ‘Cv-installaties op fossiele brandstoffen gaan verdwijnen’, zegt Stan van den Thillart, manager Inkoop bij Woonbedrijf. ‘We zoeken samen naar betrouwbare opvolgers.’

Hoe is deze inkoopsamenwerking ontstaan?
‘Toen wij bezig waren met nieuwe contracten voor het onderhoud aan installaties, is een van mijn inkopers een dagje meegegaan met een installateur. Zij ontdekte dat hij cv-ketels onderhoudt voor Woonbedrijf en voor ‘thuis. Maar er bleken verschillen in de opdrachtverstrekking door de corporaties. Die installateur moest die voor dezelfde ketel bij ons iets anders doen dan bij ‘thuis. Dat was natuurlijk erg verwarrend. Ik heb contact opgenomen met Luc Reusken, manager Vastgoedbeheer van ‘thuis, en wij hebben samen de ambitie uitgesproken om dat anders te gaan doen.’

Hoe hebben jullie dat aangepakt?
‘We hebben met externe begeleiding de verschillende werkwijzen onder elkaar gezet en zijn gaan kijken wat het slimste is. Er waren dingen die wij van ‘thuis konden leren, en andersom. Binnen een paar maanden konden we een nieuw contact afsluiten tussen twee corporaties en vier installateurs. Het gaat in totaal om circa 35.000 ketels, 25.000 van Woonbedrijf en 10.000 van ‘thuis. Er is een paraplu-contract opgesteld met daaronder losse overeenkomsten per corporatie. Alles is nu hetzelfde: de tarieven, de administratie, het afsprakensysteem, het serviceniveau.’

Hoe loopt het tot nu toe?
‘We zijn tevreden, maar het is nog maar een eerste stap. We komen regelmatig bij elkaar met de twee corporaties en de vier installateurs. Samen kijken we hoe het nóg slimmer kan, hoe we de processen nog beter op elkaar kunnen laten aansluiten. Daarvoor monitoren we de prestaties van de leveranciers, en ook dat doen beide corporaties nu op dezelfde manier. We hebben afgestemd welke aspecten het belangrijkste zijn, zoals betrouwbaarheid van de installaties en huurderstevredenheid. Doordat we als opdrachtgever nu op één lijn zitten, kunnen de leveranciers zich gerichter op die punten ontwikkelen.’

Wat levert het op voor de huurders?
‘We hebben een scherp tarief dus dat is goed voor de betaalbaarheid. En de bedrijfszekerheid van de installaties wordt beter. Herhaalstoringen zijn de grootste ergernissen van huurders. Omdat we nu veel meer installaties met elkaar kunnen vergelijken, weten we welke het meest betrouwbaar is. Ook de dienstverlening is professioneler, want met een slimmer proces kunnen we huurders sneller helpen.’

Wat brengt de toekomst?
‘We zijn ons ervan bewust dat een cv-installatie op fossiele brandstoffen op termijn gaat verdwijnen. Daarom kijken we nu al wat een logische vervanger zou kunnen zijn. Nieuwe systemen zijn nog best wel instabiel. Dit contract en vooral het regelmatige overleg biedt een basis voor experimenten. We kijken ook naar gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. We gaan op meer fronten samenwerken, dat geloof ik absoluut.’

Wilt u meer weten over deze regionale inkoopsamenwerking? Mail naar Stan van den Thillart, s.vandenthillart@woonbedrijf.com of Luc Reusken, l.reusken@mijn-thuis.nl.