Beëindiging convenant Aedes en WoonEnergie

Vanaf 2019 richt Aedes zich niet langer op het leveren van voordelige stroom en gas aan huurders. Per 1 januari 2019 stopt het convenant tussen energieleverancier WoonEnergie en Aedes. De dienstverlening van WoonEnergie aan de huurder blijft wel bestaan. Wat betekent dit voor woningcorporaties?

 

In 2002 is WoonEnergie opgericht door Aedes en verschillende woningcorporaties. WoonEnergie levert voordelige groene stroom en gas aan huurders van woningcorporaties. Deze huurders zijn altijd verzekerd van een top 3-prijsgarantie, advies en een goed bereikbare klantenservice. De afspraken tussen Aedes en WoonEnergie zijn vastgelegd in een convenant en worden door een onafhankelijke Raad van Advies gewaarborgd op kwaliteit en prijs. 

Aedes en WoonEnergie hebben de afgelopen jaren altijd prettig en naar tevredenheid samengewerkt. Gezamenlijk zijn er ook mooie nieuwe initiatieven ontwikkeld zoals de EnergieTest en recentelijk hebben wij samen Duurzame Donderdag georganiseerd.

Tussen  corporaties en WoonEnergie zijn individuele overeenkomsten afgesloten. Aangezien Aedes geen juridische partij is in deze overeenkomst, kunnen corporaties gebruik blijven maken van de diensten van WoonEnergie. De huidige individuele overeenkomsten tussen corporaties, en WoonEnergie blijven van kracht, in ieder geval totdat deze van rechtswege eindigen.

Na beëindiging van het convenant blijft WoonEnergie haar vertrouwde kwaliteit bieden aan uw huurders. Daarnaast biedt WoonEnergie advies en mogelijkheden die helpen bij het verduurzamen van uw woningvoorraad.

Wat gebeurt er na 2018?
De Raad van Advies wordt, tegelijk met het beëindigen van het convenant, opgeheven. Uiteraard blijft WoonEnergie graag in contact met corporaties en haar huurders. Daarom organiseert WoonEnergie in 2019 de Vrienden van WoonEnergie. Op die manier kunt u met WoonEnergie meedenken hoe zij u verder kunnen helpen bij de verduurzamingsopgave van corporaties. Wilt u hieraan deelnemen? Neem contact op met Jan van den Berg van WoonEnergie. 

Vragen over beëindiging van het convenant?
Neem contact op met Gaby van der Peijl via g.vanderpeijl@aedes.nl. Voor vragen over de diensten van WoonEnergie kunt u terecht bij Jan van den Berg via J.vandenberg@woonenergie.nl.