‘Uitbesteding steeds complexere ICT goede optie’

De ICT bij woningcorporaties wordt steeds belangrijker en ICT’ers in dienst nemen is kostbaar. Walter Wittkamp, adviseur bedrijfsvoering en informatisering bij woningcorporaties, schreef daarom in opdracht van NetwIT het boek ICT-uitbesteding bij woningcorporaties.

Waarom is de uitbesteding van ICT nu een belangrijk thema?
‘De druk om meer te doen met ICT neemt toe. Huurders willen steeds vaker via internet zaken kunnen doen met hun woningcorporatie. De Autoriteit woningcorporaties wil – via computersystemen – meer inkijk in wat er gebeurt bij de corporaties. Om efficiënter te werken automatiseren corporaties steeds meer processen. Daarbij worden de mogelijkheden steeds uitgebreider en de ICT steeds complexer. Het kost corporaties steeds meer moeite om dit zelf te doen; niet elke corporatie kan ICT-specialisten in dienst nemen. ICT-kennis kost gewoon veel geld. Dus is samenwerking met een partij die verstand heeft van ICT een goede optie.’

Doen corporaties niet al veel aan ICT-uitbesteding?
‘Bijna alle corporaties besteden al een deel van hun ICT uit; in het boek vind je en aantal praktijkvoorbeelden. Zoals het beheer van hun netwerken, applicaties en databases. Ik zie dat veel wat grotere corporaties huiverig zijn om hun primaire bedrijfsvoeringsapplicaties uit te besteden. Dat is ook lastig omdat elke corporatie in een andere ontwikkelingsfase zit. Ook is er wat huiver omdat dan het onderscheid tussen corporaties afneemt. Maar is dat erg? Neem WoningNet, waarop ik als Amsterdammer het woningaanbod van corporaties in de regio kan zien. Het maakt mij als woningzoekende echt niet uit welke woningcorporatie er achter een aangeboden woning zit.’

Wat voor soorten uitbesteding zijn er?
‘Heel veel verschillende. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je ICT uit te besteden en voor de rest samen met andere corporaties een shared services center opzetten – een ICT-afdeling voor meerdere corporaties tegelijk. Daarbij zijn de ICT’ers in dienst van de samenwerkende corporaties zelf, dus hoeven ze geen BTW over die diensten te betalen. Maar samenwerking komt niet altijd van de grond. Bijvoorbeeld omdat de ene corporatie andere computerprogramma’s gebruikt dan beoogde samenwerkingspartners. Een ICT shared service center van en voor de woningcorporaties moet gebaseerd zijn op een gedeelde langetermijnvisie van een aantal woningcorporaties over een grotendeels gelijke manier van werken.’

U hebt dit boek niet geschreven voor ICT-specialisten, maar voor corporatiebestuurders. Waarom?
‘De primaire doelgroep zijn de bestuurders en directieleden. Zij moeten een goed besluit kunnen nemen over de eventuele uitbesteding van ICT bij hun corporatie. Niet alleen wat betreft de kosten, maar vooral wat betreft de kwaliteit van de toekomstige bedrijfsvoering. En dit kan niet overgelaten worden aan de ICT’ers.’

En bij die besluiten van bestuurders wordt het ingewikkeld.
‘Ja. Besluiten over uitbesteding van ICT zijn complex. Zijn de gevolgen afdoende bekend, is de organisatie er klaar voor en bij wie ga je uitbesteden? En kleinere, belangrijke zaken: bijvoorbeeld aan de looptijd van het contract dat je aangaat. Langlopende contracten zijn vaak voordeliger, maar veranderingen gaan in de ICT vrij snel, en je wilt als corporatie wel de regie blijven houden. En als je je ICT uitbesteedt en afspreekt dat de ICT-partij alleen tijdens kantooruren beschikbaar is voor de corporatie, betekent dit dat onderhoud van computersystemen ook alleen tijdens kantooruren gedaan kunnen worden en je er dan dus niet in kunt werken.’

Kan NetwIT corporaties daarbij helpen?
‘NetwIT kan leden adviseren bij het uitbesteden van ICT. Vandaar ook dat we dit boek gratis verspreiden onder de bestuurders van álle corporaties ook als ze geen lid zijn van NetwIT. Zodat alle corporaties deze kennis tot zich kunnen nemen.’

Geïnteresseerd, maar geen corporatiebestuurder? Het boek is te bestellen bij NetwIT (info@netwit.nl) of via het contactformulier op www.netwit.nl. Prijs: € 25,00.