Nieuws

SBR-wonen vraagt input op definities van onderhoud en beheer

Update

SBR-wonen nodigt woningcorporaties uit om te reageren op een voorstel om de definities van onderhoud en beheer aan te scherpen. Het voorstel is afgestemd met het ministerie van BZK, WSW, Aw en besproken met accountants. Met een consultatie vraagt SBR nu ook om input van woningcorporaties.

Update: de reactietermijn van de consultatie is met een maand verlengd tot 1 maart 2019

Het onderscheid tussen ‘uitgaven voor onderhoud’ en ‘uitgaven voor verbetering’ is niet altijd even duidelijk. In sommige projecten komen beide typen uitgaven voor. SBR-wonen wil beide begrippen eenduidig definiëren, met een duidelijke scheidslijn tussen onderhoud en verbetering. Tegelijkertijd wil SBR ook de definitie van ‘uitgaven voor beheer’ aanscherpen. De aangescherpte definities zijn vanaf het boekjaar 2019 bruikbaar in onder andere de jaarrekening 2019 en bij het bepalen van de beleidswaarde. Ook worden ze opgenomen in het Handboek Marktwaardering.

Input van corporaties
De uitgewerkte definities van onderhoud en beheer zijn te vinden in de consultatie van SBR-wonen. Corporaties kunnen uiterlijk 1 maart rechtstreeks reageren via de Servicedesk van SBR-wonen. Kies bij ‘Type’ voor ‘Marktconsultatie’.