Proces

Bijeenkomsten over vervanging CorpoData

Aedes, het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ondertekenden eind 2017 het Convenant Verbetering Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Voor de uitvoering is het samenwerkingsverband SBR-wonen in het leven geroepen en die presenteert de eerste nieuwsbrief met aankondiging van een reeks bijeenkomsten voor managers.

Om op de hoogte te blijven van de verbeteringen in de informatievoorziening bij woningcorporaties kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van SBR-wonen. 

De vier partijen willen met het convenant de uitwisseling van informatie en de kwaliteit van de informatie verbeteren door met alle woningcorporaties aan te sluiten bij Standard Business Reporting (SBR). Stapsgewijs willen de partners in vijf jaar toe werken naar het volledig geautomatiseerd uitwisselen van informatie. Door kritisch te kijken naar nut en noodzaak van de informatie, moet de vraag naar gegevens de komende vijf jaar met gemiddeld 10 procent per jaar verminderen. 

Informatiebijeenkomsten
Vanaf het najaar van 2018 zal een SBR-portaal het huidige CorpoData-systeem vervangen voor de handmatige invoer van gegevens. In een reeks informatiebijeenkomsten in juni en juli 2018 informeert het samenwerkingsverband corporaties over de wijzigingen die op hen afkomen en wat dat voor hun werk betekent. De doelen en gevolgen van het convenant komen aan bod net als de rol van SBR-wonen daarin. 

De bijeenkomsten zijn voor managers die verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van de Verantwoordingsinformatie (dVi) en de Prognose-informatie (dPi). Het team van SBR-wonen raadt alle corporaties aan minimaal een bijeenkomst bij te wonen om op de hoogte te raken van de veranderingen die in aantocht zijn. Tijdens de bijeenkomsten is er veel ruimte voor discussie en het stellen van vragen. Geïnteresseerde managers kunnen zich aanmelden.