Aankondiging: review processenboek voor woningcorporaties

Aedes heeft, samen met CorpoNet, het initiatief genomen om een processenboek voor de corporatiesector te realiseren. Vorig jaar is de eerste stap gezet met de uitwerking van het incassoproces en afgelopen maanden zijn ook een serie andere processen uitgewerkt. Om de kwaliteit te verhogen vragen we corporatiemedewerkers en leveranciers uit de markt om deze uitwerkingen te reviewen.

Aanleiding

Een goed beschreven proces bespaart tijd en geld. Het helpt om processen efficiënter uit de voeren en beter te digitaliseren. Ook draagt het bij aan betere sturing en vermindering van risico’s. Woningcorporaties hebben niet alle dagelijkse processen beschreven. Daarom zijn Aedes en CorpoNet het project Processenboek gestart. In opdracht van Aedes stellen VVA-informatisering en Squerist Business Transformation een serie referentieprocessen op. Dit doen zij in nauwe samenwerking met corporaties en stakeholders.

Doelen processenboek

De doelen van het processenboek zijn:

 • Verbeteren kwaliteit en verlagen kosten dienstverlening.
 • Inspireren en faciliteren hergebruik van procesoptimalisaties.
 • Eenduidige meting, sturing en verantwoording van processen met referentie-KPI’s.
 • Verbeteren datakwaliteit en ondersteuning benchmarking en -learning.
 • Ondersteunen bij de administratieve organisatie en voldoen aan compliance vereisten.
 • Ondersteunen risicomanagement.
 • Vereenvoudigen automatiseren van corporatieprocessen.
 • Leveren input (informatieobjecten) voor ontwikkeling van standaard koppelvlakken.

Gevraagd: review processenboek

Inmiddels zijn diverse processen voor het processenboek verder uitgewerkt. Corporatiemedewerkers en leveranciers uit de markt wordt gevraagd om de conceptuitwerkingen te reviewen.

Het gaat om de volgende processen:

 1. Verhuurmutatie (incl. mutatieonderhoud)
 2. Inschrijven woningzoekenden
 3. Servicecomponenten (incl. stook- en servicekosten)
 4. Meerjarenonderhoudsbegroting + conditiemeting
 5. Reparatieonderhoud
 6. Planmatig onderhoud

Wilt u de concept documenten binnenkort ontvangen en reviewen? Meld u dan aan via dit aanmeldformulier.

Vervolg

De review zal plaatsvinden in de periode half mei tot en met begin juni. Wanneer u zich heeft aangemeld ontvangt u per mail een bericht zodra de conceptstukken klaar staan voor review. U ontvangt dan ook nadere instructies.

Na de reviewperiode worden de reacties verwerkt in de definitieve documenten. De definitieve procesdocumenten worden ook integraal opgenomen in de COrporatie Referentie Architectuur (CORA).