FLOW gaat door met scholen corporatiemedewerkers

Met ondersteuning van Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) hebben woningcorporaties de afgelopen vier jaar geïnvesteerd in duurzaam inzetbare en beter geschoolde medewerkers, die voortaan zelf regie voeren over hun loopbaan. Meer dan 100 corporaties met ongeveer 10.000 medewerkers werkten hieraan samen in 11 regionale samenwerkingsverbanden. Het onderliggende programma van CAO-partijen (sectorplan), uitgevoerd door FLOW met subsidie van het Agentschap van SZW, is succesvol geweest en gaat door.

Het programma van FLOW speelde in op de vele reorganisaties en veranderingen in het werk die in 2013 verwacht werden bij corporaties. Daardoor zouden er minder functies beschikbaar zijn voor de in totaal 28.000 medewerkers. In de vier jaar van het programma is het aantal functies uiteindelijk met 4.000 gedaald.

Begeleiding en trainingen
Het FLOW-programma is afgelopen zomer afgerond. Naast de regionale samenwerkingsverbanden zijn meer dan 200 medewerkers intensief begeleid naar van werk-naar-werk-trajecten. Meer dan 700 medewerkers volgden trainingen die hen hebben voorbereid op andere competenties zoals ondernemerschap en samenwerken met andere partijen. 

Doordat het werk in de nabije toekomst complexer wordt en andere eisen stelt aan medewerkers, ontstaat een toenemende mismatch tussen vraag naar en aanbod van arbeid bij corporaties. Dit blijkt ook uit het arbeidsmarktonderzoek 2016. Het blijft dus noodzakelijk voor de  corporaties, Aedes en FLOW om aandacht te houden voor scholing en opleiding van corporatiemedewerkers en de voorbereiding op een ander type werk. Daarom gaat het programma door.