Arbeidsmarktonderzoeken

De belangrijkste bevindingen uit het meest recente Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2016 zijn door FLOW in een PowerPointpresentatie samengevat. Corporaties kunnen deze gebruiken om hun medewerkers erover te informeren.

In opdracht van FLOW voert TNO arbeidsmarktonderzoeken uit in de corporatiebranche. In juni 2016 vond het meest recente onderzoek plaats. FLOW heeft van de belangrijkste resultaten een PowerPointpresentatie gemaakt. Uit dit Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2016 blijkt dat er door meer en complexer werk mogelijk een mismatch ontstaat tussen vraag naar en aanbod van arbeid bij woningcorporaties. Ook blijkt dat zowel werkgevers als werknemers het signaal serieus nemen door vaker extra scholing aan te bieden of te volgen.
In 2014 en  2010 werden er ook arbeidsmarktonderzoeken uitgevoerd.