Oproep: goede voorbeelden prestatieafspraken gezocht

Aedes verzorgt samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in september Kennisbijeenkomsten over Prestatieafspraken. Wij zijn daarvoor nog op zoek naar goede voorbeelden van prestatieafspraken.

In de kennisbijeenkomsten ligt de nadruk op twee aspecten: de concreetheid en wederkerigheid van de prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties.

Concreet en wederkerig

Heeft u mooie voorbeelden van prestatieafspraken? Bent u tevreden over het resultaat en over de concreetheid en/of wederkerigheid ervan? Laat het ons weten. We zijn ook op zoek naar praktijkvoorbeelden waarbij bijvoorbeeld:

  • onderscheid is gemaakt tussen afspraken voor de langere termijn en jaarafspraken, bijvoorbeeld in een raamovereenkomst
  • bewust is afgeweken van de wettelijke termijnen
  • een vernieuwende procesaanpak goed heeft gewerkt
  • instrumenten het proces hebben ondersteund, bijvoorbeeld knoppensessies, spelvormen, een transparantietool.

Laat het ons weten

U kunt uw voorbeelden mailen naar Maarten Georgius, adviseur bij Aedes: m.georgius@aedes.nl.

De Kennisbijeenkomsten vinden plaats op: 11 september in Nijmegen, ​​​​18 september in Breda, 25 september in Breukelen en 26 september in Zwolle.

Aanmelden

Alle bijeenkomsten zijn van 13:00 uur tot 17:00 uur, inclusief lunch. Meld u snel aan; er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Vol is vol.