Instrument

Nieuwe versie handreiking prestatieafspraken voor huurders, verhuurders en gemeenten

Er is een herziene versie van de Handreiking Prestatieafspraken: samenwerken volgens de Woningwet 2015. Op basis van de eerste ervaringen met het maken van prestatieafspraken tussen huurders, verhuurders en gemeenten heeft adviesbureau Companen de handreiking op een aantal punten aangepast. De handreiking is gemaakt in opdracht van het ministerie van BZK en in samenwerking met Aedes, VNG en Woonbond.

Woonvisie tot verantwoording
Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet op een andere manier samen. Zij maken op gelijkwaardige basis afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze afspraken leggen zij vast in prestatieafspraken. De handreiking prestatieafspraken, rechts op deze pagina te downloaden, beschrijft het proces rondom het maken van de afspraken: van het opstellen van de gemeentelijke Woonvisie tot de verantwoording. Ook bevat de handreiking een aantal voorbeelden uit de praktijk. De nieuwe versie is aangepast op een aantal punten, waaronder de Woonvisie, het besluitvormingsproces bij gemeenten, geschillenbeslechting en verantwoording en verslaglegging.