Praktijk

10.000 verduurzaamde huurwoningen dankzij Gelderse aanpak

Met een provinciale Investeringsimpuls van 70 miljoen euro hebben de Gelderse woningcorporaties in twee jaar 10.000 huurwoningen extra verduurzaamd. De Gelderse corporaties zijn verenigd in zes regio’s. Claus Martinot, directeur-bestuurder van Sité en voorzitter van de Achterhoekse corporaties, is één van de regiovoorzitters. Hoe kijkt hij terug op de samenwerking met de provincie? En wat kunnen corporaties die samen met hun provincie aan de slag willen hiervan leren?

Leg nog even uit wat het Gelderse Impulsplan inhoudt
‘Tijdens de economische crisis een aantal jaren geleden nodigde Provinciale Staten van Gelderland organisaties uit om met duurzame ideeën de bouwsector uit het slop te halen. De gezamenlijke Gelderse corporaties hadden in hun meerjarenplannen al het voornemen om 10.000 sociale huurwoningen op te knappen en te verduurzamen. De provincie besloot eind 2013 deze plannen met 70 miljoen euro aan “Gelderse impulsgelden” een boost te geven. Dankzij dit geld konden we een extra energielabelsprong bovenop de reeds geplande twee labelsprongen uitvoeren. Voor deze extra verduurzaming van de woningen hoefden we geen huurverhoging te vragen en voor de bewoners betekende dit een lagere energierekening. De projecten bij de verschillende corporaties zorgden daarnaast voor extra leerlingwerkplaatsen en arbeidsplaatsen in de bouw. Het was een grote opgave, maar we halen de deadline: op 1 januari 2016 is het hele programma afgerond.’

Wat zijn de succesfactoren in de samenwerking met de provincie geweest?
‘Op de eerste plaats het wederzijds vertrouwen. De corporaties hadden al concrete plannen op stapel staan. Dat maakt de kans op uitvoering binnen de gestelde termijn reëel. Omdat het project binnen twee jaar afgerond moest worden, was het belangrijk snel aan de slag te gaan. De corporaties konden erop vertrouwen dat de provincie geen tijdrovende eisen aan de verantwoording en rapportage zou stellen. ‘
‘Verder helpt het als de partijen elkaar wat gunnen in zo’n groot project. De renovatie van zoveel woningen betekent voor corporaties veel extra werk. Dan is het attent als een gedeputeerde bijvoorbeeld een werkbezoek brengt aan een gerenoveerde wijk.’

Heeft u tips voor andere corporaties die met hun provincie willen samenwerken?
‘Houd de plannen concreet en simpel. En werk met keiharde deadlines. Zoek naar vernieuwende vormen van verantwoorden en presenteren. Zo hebben wij samen met de provincie Gelderland filmpjes gemaakt waarin we de opbrengsten van het project laten zien. In plaats van een eindeloze lijst met Excel tabellen waar niemand warm van wordt. Dat zorgt voor energie.’