Kenniscentra over krimpregio's

Omdat krimp een regionaal vraagstuk is, vindt ook de kennisontwikkeling op regionaal niveau plaats. Om die kennis te bundelen en te delen zijn verschillende platforms ontwikkeld.

Zo is er het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid (KcBB), dat op zijn website veel documentatiemateriaal heeft verzameld. De website Kennis voor Krimp bundelt tal van projecten en actuele initiatieven op gebied van krimp. Hier zijn bovendien enkele regionale initiatieven te vinden, zoals Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland en Zeeuws Kennisnetwerk Bevolkingsontwikkeling.

Kennisoverzicht Krimp
Sinds 2012 is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) actief. Dit centrum coördineert onder meer het Kennisoverzicht Krimp, een online overzicht van de lopende onderzoeken naar bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing.