Praktijk

Groningse corporaties versterken 1.650 woningen in aardbevingsgebied

Woningcorporaties in het Groningse aardbevingsgebied versterken in 2015 en 2016 zo’n 1.650 sociale huurwoningen. De woningen worden dan ook meteen energiezuiniger gemaakt. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) neemt een deel van de kosten voor haar rekening.

De corporaties hebben daarover een akkoord bereikt met het Centrum voor Veilig Wonen (CVW), de NAM en de ministeries van BZK en EZ.

Nieuwe schil
De buitenmuur van de woningen wordt vervangen door een nieuwe ‘schil’. Die schil maakt de woningen niet alleen aardbevingsbestendig, maar ook duurzamer. De corporaties zijn van plan om ook warmtepompen en zonnepanelen te plaatsen, om de woningen zelfs helemaal energieneutraal te maken.

Kosten
De NAM betaalt de versterking van de woningen. Verdere maatregelen die de woningen verduurzamen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, nemen de corporaties voor hun rekening, aangevuld met verschillende energiesubsidies.

Planning
Nog in de herfst van 2015 krijgen de eerste 150 woningen hun sterkere, energiezuinige schil. ‘Die woningen zijn al opgemeten en op dit moment worden de nieuwe schillen geproduceerd’, zegt Rinze Kramer, directeur-bestuurder woningcorporatie Wierden en Borgen, die in januari 2015 tijdens een debat in de Tweede Kamer sprak namens de ‘aardbevingscorporaties’. ‘In november meten we de rest van de 1.650 woningen op. Die komen in het voorjaar van 2016 aan de beurt.’

In het door de overheid aangewezen aardbevingsgebied liggen in totaal zo’n 15.000 woningen van woningcorporaties. Het is nog onzeker of al die woningen op dezelfde manier versterkt worden. Dat hangt af van de norm die de overheid stelt. Kramer: ‘In minder ernstige gevallen is een hele nieuwe schil niet nodig.’

Fabriek
De versterking van de 1.650 woningen is een pilot, vooruitlopend op de aanpak van de rest van de woningen in het aardbevingsgebied. Kramer: ‘Zo krijgen de aannemers waarmee we werken ervaring met deze werkzaamheden, wat uiteindelijk kan schelen in tijd en dus kosten. Het doel is om uiteindelijk ook een speciale fabriek neer te zetten waar die schillen geproduceerd worden. Anders krijg je nooit de schaalgrootte om dit tegen lage kosten te doen.’