Proces

Corporaties en huurdersorganisaties aardbevingsgebied trekken samen op

Zeven woningcorporaties en vijf huurdersorganisaties in het Groningse aardbevingsgebied zijn een samenwerking aangegaan. Door regelmatig overleg betrekken ze huurders bij besluiten van de corporaties en informeren ze hen over onder meer het versterken van woningen.

De zeven woningcorporaties in het gebied werkten al samen binnen de regio DEALS (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum en Slochteren). De huurdersorganisaties ook, in het HuurdersPlatform Aardbevingen Groningen (HPAG). Nu zijn die twee samenwerkingsverbanden aan elkaar gekoppeld en overlegt een afvaardiging van de corporaties (bestuurders Rinze Kramer van Wierden en Borgen en Gerke Brouwer van Woongroep Marenland) drie tot zes keer per jaar met het HPAG.

Huurders een stem geven
‘Pas toen ik naar Groningen trok, zag ik de ernst van de situatie hier in’, zegt Gerke Brouwer, sinds eind 2016 bestuurder van Woongroep Marenland in Appingedam. ‘Ik vroeg me af waarom heel Groningen niet op het Malieveld stond om te protesteren. Maar de mensen hier zijn murw. Ze hebben geen vertrouwen meer in de politiek.’ En bij landelijke aandacht voor de bevingen, zijn het meestal eigenaren van koopwoningen die aan het woord zijn. ‘Met deze samenwerking willen we de stem van de huurders vergroten.’

Die stem moet nodig worden gehoord, vindt Brouwer. Want er is veel te doen in Groningen dat de bewoners direct aangaat. ‘Na inspectie in 2016 van ruim 1.450 woningen bleek dat ze allemaal aardbevingsbestendig gemaakt moeten worden. Dat niet alleen: de hele wijk Opwierde Zuid in Appingedam moet op de schop. Voor een deel van de woningen is het zelfs verstandiger ze te slopen en te vervangen voor nieuwe woningen. Dat heeft een enorme impact.’ In zo’n geval moet Woongroep Marenland belangrijke knopen doorhakken. Brouwer: ‘Versterken? Of slopen en opnieuw bouwen? We moeten de juiste beslissingen nemen. En bij die beslissingen betrekken we onze huurders. Dat doen we onder meer door deze samenwerking.’

Emoties
Martin Franken, voorzitter van huurdersvereniging De Maren en vicevoorzitter van HPAG, vindt de samenwerking een uitgelezen kans om ook de emoties van huurders een plek te geven. ‘Ik woon zelf in een woning van Woongroep Marenland in Appingedam. Die van mij wordt versterkt, maar ik zie om mij heen woningen gesloopt worden. Er spelen veel emoties onder de huurders. Mensen zitten met veel vragen. Die vragen kunnen ze nu kwijt bij de samenwerkende partijen.’ 

Het is ook een hele emotionele kwestie, zegt Brouwer. ‘Daarom is het belangrijk dat wij als corporaties heel dicht bij de huurders staan. Daarbij zijn korte lijntjes belangrijk, wij moeten als corporaties meteen horen wat er leeft onder huurders.’

Kennis overdragen
Een ander doel van de samenwerking is het overdragen van kennis. ‘Zodat niet elke huurdersorganisatie met haar corporatie het wiel opnieuw uit hoeft te vinden’, zegt Franken. Aan de andere kant informeren de samenwerkende corporaties  over belangrijke zaken die voor álle huurders in het gebied erg relevant zijn. ‘Over het versterken en meteen verduurzamen van woningen, bijvoorbeeld’, zegt Brouwer. ‘En over een tijdelijke verhuizing naar een logeerwoning of wisselwoning, wanneer we dat doen. Mensen zitten dan vijf of zes weken in zo’n woning. Het is goed om hen te laten weten hoe dat allemaal in z’n werk gaat.’